Burmistrz ustosunkował się do interpelacji

10 października 2017
W związku z pogłębiającym się paraliżem komunikacyjnym, Klub Radnych „Ziemia Pszczyńska” zwrócił się z interpelacją do Burmistrza Pszczyny z szeregiem pytań, m.in. jakie działania podjął Urząd Miejski w sprawie systemu opłat wia TOLL na DK - 1 co ograniczyłoby zwiększony ruch samochodów ciężarowych omijających DK 81, czy Urząd Miejski planuje, prowadzi prace, bądź wnioskował u Marszałka Województwa Śląskiego o kontynuację budowy obwodnicy Pszczyny tj. połączenia DW 933 z DW 935 co odciążyłoby w pełni ruch tranzytowy przez miasto, jakie działania podjęły władze miasta celem budowy prawoskrętu z ulicy Bielskiej na skrzyżowaniu z DK - 1, ile jest uruchomionych linii autobusowych dla mieszkańców gminy Pszczyna oraz jakie środki zostały przeznaczone na ten cel z budżetu gminy w latach 2014 - 2017. Podpisani pod interpelacją radni: Marta Wojciechowska - Smolarz, Renata Dyrda, Jolanta Spek, Barbara Psik, Arkadiusz Gardiasz, Ryszard Baron, Jacek Kubis, Kamil Widłok, Maciej Stieber,Tomasz Niesyto, Grzegorz Kuczera - Radny Rady Miejskiej w Pszczynie. podkreślają, że poruszanie się w obecnych warunkach komunikacyjnych utrudnia codzienne życie mieszkańcom. Jesteśmy jednym z bardziej komunikacyjnie sparaliżowanych miast na Śląsku - konkludują w interpelacji.

Refleksja i odpowiedź
Do złożonej interpelacji odniósł się 21 września na sesji Rady Miejskiej burmistrz Dariusz Skrobol dzieląc się nie tylko odpowiedzią, ale i refleksjami:
Zanim odpowiem na Państwa pytania chciałem podzielić się pewnymi przemyśleniami. Nie sposób bowiem nie mieć wrażenia, że Państwa działanie ma przede wszystkim na celu budowanie kapitału politycznego przed zbliżającymi się wyborami w 2018 roku. Dociekliwość i konstruktywną krytykę jestem w stanie zrozumieć. Pytania, rozmowy i kłótnie również - są pewnym elementem rozwiązania problemów. Wynikają one z różnych punktów widzenia danej sprawy, czy sposobu jej rozwiązania i są jak najbardziej pożądane. Niestety zanim mogłem odpowiedzieć na zadane pytania, interpelacja została wysłana do wszystkich mediów, mediów których dowiaduję się, że radni grzmią i apelują o rozwiązanie problemu paraliżu komunikacyjnego.

Chciałbym więc zapytać, gdzie Ci zatroskani radni byli przez ostatnie trzy lata, kiedy z ogromnym natężeniem ruchu walczymy co najmniej pięć lat dłużej. Chciałbym zapytać również, gdzie byli Ci radni, zwracający uwagę na to, iż Pszczyna jest jednym najbardziej zakorkowanych miast Śląska, kiedy prowadziliśmy rozmowy z GDDKiA w sprawie projektowania węzła krzyżującego DK1 z ul. Męczenników Oświęcimskich, PKP w sprawie tunelu pod torami, Marszałkiem Województwa ws. przejęcia ul. Żorskiej. Nie było nikogo.
Przypomnę, że z mojej inicjatywy i starań Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego doszło do spotkania projektantów PKP z inwestorem przebudowy skrzyżowania DK1 z ul. Męczenników Oświęcimskich oraz spotkania z mieszkańcami w sprawie potencjalnych wyburzeń nieruchomości pod planowaną inwestycję budowy węzła drogowego. Przypomnę również, że DK 1 jest drogą zarządzaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a ul. Męczenników Oświęcimskich jest drogą wojewódzką.
Zwracam uwagę na fakt, że obecny paraliż komunikacyjny powodują pracę prowadzone przez zarządcę drogi czyli GDDKiA. Przy okazji zastanawiam się dlaczego tak szczegółowa analiza obecnej sytuacji na drogach sugerowana pytaniami w interpelacji nie uwzględnia inwestycji prowadzonej wspólnie przez Powiat Pszczyński, gminę Pszczyna i gminę Goczałkowice, które współfinansują konieczną przebudowę ulic Zdrojowej i Jeziornej wraz z budową ścieżki rowerowej. Bo trudno tu nie wspomnieć o wyłączeniu z ruchu fragmentów głównej arterii w kierunku Goczałkowic wpływających na ogromne natężenie ruchu zarówno w centrum miasta, jak i na drodze krajowej. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą. Rozwiązujmy nasze sprawy w Urzędzie Miejskim, na komisjach, konstruktywnych spotkaniach i rozmowach, nawet burzliwych. Nie zamierzam jednak uczestniczyć w teatralnych przedstawieniach, którym przyświecają przesłanki polityczne i nie niosą żadnych rozwiązań na przyszłość. Z przykrością muszę stwierdzić, iż radni nie mają żadnych koncepcji, ani wizji rozwiązania tego problemu, a zainteresowanie tematem skupia się tylko na doraźnych medialnych przekazach.
Na pytanie czy władze miasta prowadziły rozmowy z Marszałkiem Województwa chciałbym odpowiedzieć pytaniem - Czy radni miejscy, którzy są bardzo zaniepokojeni obecną sytuacją na pszczyńskich drogach, a przygotowali uchwałę intencyjną dotyczącą przesunięcia terminu spalania mułów, flotów i im pochodnych, nie mogą zasygnalizować stanowiska Rady Miejskiej w tak ważnej sprawie? Przy okazji muszę także nawiązać do wielokrotnie przytaczanych problemów świateł, które na DK1 dla kierowców tranzytowych powodują blokadę komunikacyjną To dzięki światłom nasi mieszkańcy mogą bezpiecznie przejechać z jednego końca miasta na drugi. Apelowaliśmy o to wielokrotnie, a radni podpisani pod interpelacją pozytywnie zaopiniowali światła na skrzyżowaniu DK1 z ul. Hallera. Jesienią ubiegłego roku wnioskowaliśmy o wprowadzenie zakazu wyprzedzania dla samochodów ciężarowych na pszczyńskim odcinku DK 1. To pozwoliło upłynnić ruch. Wcześniej opracowano i wdrożono koncepcję zielonej fali. W ostatnich latach wielokrotnie wraz z zastępca burmistrza Grzegorzem Wanotem osobiście spotykaliśmy się z dyrekcją GDDKiA oraz z Marszałkami Województwa, aby omówić sytuację natężonego ruchu na pszczyńskim odcinku DK1. W ramach poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu mieszkańców korzystających z ulicy Polnej zdecydowaliśmy o wprowadzeniu ograniczenia tonażowego do 2,5 t.
Działając w zarządzie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zabiegam o to, aby powstały inwestycje polegające na przebudowie skrzyżowania z drogą 933, budowie tunelu, inwestycji PKP, wpisaniu w budżet województwa obwodnicy „zachodniej” i innych. W związku z tym, że nie są to drogi gminne, są to bardzo trudne rozmowy, a potencjalne inwestycje to setki milionów złotych. Staramy się, aby pomimo wszelkich trudności Pszczyna nie była pomijana w strategicznych rozwiązaniach. W grudniu ubiegłego roku w Bielsku-Białej zostało podpisane porozumienie w sprawie skierowania do realizacji ostatniego odcinka S1. Kancelaria Rady Ministrów zaprosiła mnie na spotkanie z Panią Premier, mając na uwadze znaczenie planowanego odcinka S1 dla powiatu pszczyńskiego i samej Pszczyny. Pszczyna obecnie nie ma żadnego posła w partii rządzącej, tym samym trudno jest przedstawić nasze problemy na szczeblu centralnym.
Kończąc zastanawiam się czy w sytuacji problemów związanych z nagminnym korkowaniem Pszczyny szanowni radni nie powinni rozpocząć zmian od siebie. Scenariusz comiesięcznych sesji rozpoczyna się od tego, iż część radnych usiłuje na siłę znaleźć miejsce do parkowania bezpośrednio w sąsiedztwie ratusza, co dodatkowo powoduje jeszcze większe utrudnienia w ścisłym centrum. A przecież bezpłatny pusty parking czeka na nich 350 m od ratusza, bez konieczności wjazdu na starówkę. Jeszcze raz jako samorządowiec apeluję do Państwa, aby nie uprawiać polityki, a skupić się na merytoryce problemów ważnych dla mieszkańców. Nie można ograniczać się do realizacji zadań we własnej jednostce pomocniczej. Jednomadatowe okręgi wyborcze nie mogą ograniczać ważności inwestycji i zadań ogólnogminych. Poruszanie problematyki wykraczającej zdecydowanie poza kompetencje burmistrza, a takim są kwestie związane z zarządzaniem drogami krajowymi, mogą być wynikiem całkowitego braku wiedzy radnych w zakresie zadań stawianych burmistrzom, wójtom bądź prezydentom lub celowym działaniem mającym posłużyć jako odwrócenie uwagi na fakt, że radni przez kilka lat nie zajęli stanowczego stanowiska w tak ważnej sprawie.
W odpowiedzi na Państwa interpelację złożoną 31 sierpnia 2017r. wyjaśniam:
1. W świetle stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zawartego w piśmie z 11 kwietnia 2017r. brak wprowadzenia na DK 1 systemu poboru opłat via TOLL wynika z przejściowego wzrostu ruchu ciężkiego na tej drodze. W związku z tym, że to Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określa drogi krajowe lub ich odcinki, na których pobiera się opłatę elektroniczną (art. 13hust.6 ustawy o drogach publicznych) wnioski w tej sprawie były kierowane do Ministerstwa Infrastruktury w 2011 r. oraz do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w 2016r. Oba wystąpienia wraz z odpowiedziami przekazuję w załączeniu. W celu poprawy płynności ruch na DK 1 Gmina Pszczyna udzieliła w 2011r. Skarbowi Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pomocy finansowej na wykonanie zmiany organizacji ruchu polegającej na wprowadzeniu „Zielonej fali” a w 2016r. Powiatowi Pszczyńskiemu na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK1 z ul. Hallera. Urząd Miejski zabiegał również o wprowadzenie na DK 1 zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe. Ostatnim z działań była współpraca przy projektowaniu przebudowy skrzyżowania DK 1 z ul. Męczenników Oświęcimskich (w załączeniu kopia korespondencji).
2. Zadanie polegające na budowie połączenia drogowego północnej obwodnicy Pszczyny z drogą wojewódzka 939 i dalej z drogą krajową nr 1 zostało zgłoszone do wykazu kluczowych elementów infrastruktury transportowej w woj. śląskim przygotowanego przez Śląski Związek Gmin i Powiatów w celu ujęcia go w Strategii ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (pisma w załączeniu).
3. Wykonanie prawoskrętu z ul. Bielskiej na drogę krajową nr 1 w Pszczynie nie należy do kompetencji Gminy Pszczyna. Zgodnie z art. 25 ustawy o drogach publicznych przebudowa skrzyżowania należy do zarządcy drogi wyższej kategorii. Koszt przebudowy może ponieść zarządca drogi niższej kategorii w przypadku gdy to on wystąpi z inicjatywą przebudowy skrzyżowania. Mimo wielu rozmów ani Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice ani Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach nie wyraził woli podjęcia inwestycji.
4. W dniu 31 maja 2017r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Pszczyna. Z powodu braku ofert postępowanie zostało unieważnione. Obecnie trwają prace nad zmianą warunków przetargu. Zamówienie ma obejmować uruchomienie trzech linii komunikacyjnych tj. Pszczyna - Studzienice przez Jankowice, Pszczyna - Ćwiklice przez Rudołtowice i Pszczyna - Pszczyna przez Starą Wieś, Czarków, Piasek. W 2017r. Gmina Pszczyna współfinansuje utrzymanie trzech linii komunikacyjnych tj. Bieruń - Pszczyna przez Jankowice, Żory - Suszec - Pszczyna, Pawłowice - Studzionka. Łączny koszt dofinansowania wynosi 188 865,00 zł. - wyjaśnia burmistrz
powrót

Aktualny numer

Numer 17 (28 listopada 2018r.)

Reklama