Ponownie rozważyć

7 listopada 2017
Pierwsze dni listopada w polskiej i chrześcijańskiej tradycji, to szczególny czas pamięci o zmarłych. W całym kraju na cmentarzach, mimo niesprzyjającej pogody, były tłumy. W zadumie zapalaliśmy znicze, pojawiły się kwiaty na grobach bliskich sobie ludzi, którzy odeszli. Tak było także na cmentarzach w powiecie pszczyńskim. Pamiętano też o miejscach wpisanych w historię naszego regionu.

Przed dniem Wszystkich Świętych samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych oraz pszczyńskich szkół złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem na cmentarzu wojennym "Pod Trzema Dębami" oraz pod pomnikiem Powstańców Śląskich. Na cmentarzu wojennym „Pod Trzema Dębami” w pszczyńskim parku znajduje się pomnik upamiętniający 205 żołnierzy Wojska Polskiego, którzy oddali życie w walce z wojskiem niemieckim 1 i 2 września 1939 roku oraz 20 Powstańców Śląskich i harcerzy z Pszczyny, którzy zostali rozstrzelani 4 września 1939 roku przez niemieckiego najeźdźcę. - Przyszliśmy na groby naszych bohaterów, bo dzięki nim tu jesteśmy i możemy oddawać hołd na wszystkich cmentarzach świata - mówił I wicewojewoda śląski, Jan Chrząszcz, dziękując samorządowcom i młodzieży za to, że każdego roku kontynuują tę tradycję.
Ponownie rozważyć

Na październikowej sesji Rady Miejskiej w Pszczynie, radny Marek Szklorz poruszył temat braku cmentarza dla mieszkańców osiedli: Kolonia Jasna, Piastów, Siedlice. W złożonej interpelacji stwierdza, że mieszkańcy w/w osiedli nie mają zapewnionych miejsc na cmentarzach, gdyż ich pojemność się wyczerpuje. Mieszkańcy nie wyrażają woli pochówku na cmentarzu komunalnym w Piasku ze względu na znaczną odległość. Brak również perspektyw budowy cmentarza przy ulicy Żorskiej powoduje, iż mieszkańcy apelują o podjęcie działań w tym zakresie. Brak zgody na powstanie cmentarza przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego spowodował, iż mieszkańcy zostali praktycznie pozbawieni możliwości pochówku w swoim rejonie.
Radny wobec powyższego zwrócił się do Burmistrza Pszczyny o ponowne rozważenie możliwości powstania cmentarza w rejonie południowym osiedla Piastów tzw. „Remizy” w pobliżu zakładu Polgaz argumentując:.- W przeszłości były już plany utworzenia cmentarza w tym rejonie, a nawet przeznaczono określone środki na ten cel. Jest to miejsce do zaakceptowania przez mieszkańców, niedaleka bezkolizyjna odległość komunikacyjna od kościoła i znaczny teren zapewni mieszkańcom pochówek na kilkadziesiąt lat. Dlatego proszę o podjęcie działań w tym zakresie zmierzających do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla proponowanego rejonu w celu zrealizowania cmentarza tak potrzebnego dla mieszkańców na tym obszarze.
powrót

Aktualny numer

Numer Forum 16 (15 października 2018r.)

Reklama