Słoneczna i Dobrawy

7 listopada 2017
Wojewoda Śląski zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wśród wniosków, które zostaną poddane ocenie znalazła się propozycja złożona przez Urząd Miejski w Pszczynie dotycząca ulic Słonecznej oraz Dobrawy.- Wystąpiliśmy do Wojewody Śląskiego, aby w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 uzyskać dotację na przebudowę ulic Słonecznej, a także na rozbudowę ul. Dobrawy wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania - poinformował burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

Wartość całego zadania wynosi ok. 6,6 mln zł. Władze gminy Pszczyna starają się, aby uzyskać dotację w wysokości 3 mln zł. Z początkiem roku firma Droprojekt wykonała niezbędną dokumentację, która kosztowała ponad 92 tys. zł - W sierpniu 2016 roku zleciłem opracowanie techniczne inwestycji. W lutym firma przekazała nam projekt, który jest niezbędnym załącznikiem we wniosku o dotację - mówi burmistrz Pszczyny.
Na ul. Słonecznej wykonana zostanie m.in. nowa konstrukcja dwóch jezdni o szerokości 5,5m każda, na którą składać się będzie pas ruchu o szerokości 3,0m oraz pas postojowy o szerokości 2,5m. Wzdłuż przedmiotowej ulicy zaprojektowano chodnik o szerokości 1,5m odsunięty od jezdni i rozdzielony pasem zieleni o szerokości 2,0m. Po drugiej stronie ścieżkę rowerową o szerokości 2,0m odsuniętą od jezdni o 0,75m oraz chodnik o szerokości 1,5m.
Na ul. Dobrawy zaprojektowana jezdnia będzie miała szerokość 7,0m, po lewej stronie drogi zlokalizowano stanowiska postojowe dla samochodów osobowych oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 m odsunięty od stanowisk postojowych pasem zieleni o szerokości od 1,0 m do 3,75m przechodzący następnie w chodnik o szerokości 2,0m.
Odcinek trzeci obejmuje część drogi przebiegającej od ul. Dobrawy do drogi wojewódzkiej nr 933. Długość drogi wynosi 0,1km Zaprojektowano jezdnię o szerokości 7,0m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,8m ulepszonymi kostką betonową.
powrót

Aktualny numer

Numer 17 (28 listopada 2018r.)

Reklama