Na styku rolnictwa i gospodarki łowieckiej

7 listopada 2017
18 października Suszec był gospodarzem konferencji zatytułowanej „Miejsce i zadania kół łowieckich w zarządzaniu środowiskiem naturalnym”. W spotkaniu wzięła liczna reprezentacja myśliwych z województwa śląskiego. Ich wystąpienia koncentrowały się wokół pytań i odpowiedzi o tym jak są postrzegani przez społeczeństwo na styku rolnictwo - gospodarka - łowiectwo - myślistwo.

Zastanawiano się, jak ograniczyć do minimum wyrządzane przez zwierzynę szkody w uprawach rolnych. Według rolników nie może być tak, że jedna grupa karmi, a druga korzysta. Te opinie mogą być inne jeśli zostanie wypracowane partnerstwo pomiędzy rolnikami i kołami łowieckimi. Łowiectwo często bywa tematem wstydliwym, bo mało mówi się co myśliwi robią codziennie dla środowiska. Odnosząc się do planowanych zmian w prawie łowieckim zabierający głos akcentowali, aby wszelkie plany budować z poziomów lokalnych, gmin, kół łowieckich. Uczestnicy spotkania dużo czasu poświęcili zrównoważonemu rozwojowi środowiska, rozwiązywania problemów, gdzie liczba zwierząt jest nadmiernie zagęszczona, profilaktyce z przenoszeniem chorób. Zainteresowaniem cieszyła się prezentacja budowanie bioróżnorodności na przykładzie m. innymi „Doliny rzeki Pszczynki”. - Nie był to czas stracony na jałowe rozmowy - powiedział nam jeden z uczestników konferencji.
powrót

Aktualny numer

Numer 17 (28 listopada 2018r.)

Reklama