Strona dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Będzie ekologicznie - ciąg dalszy

8 listopada 2017
Feliks Spyra odnosi się do zamieszczonego we wrześniu artykułu w naszej gazecie Równocześnie z zakazem sprzedaży nieekologicznych paliw, wprowadzono zakaz sprzedaży kotłów, które nie posiadają klasy 5 (najwyższej) wg europejskiej normy PN-EN 303-5:2012. Kotły te muszą mieć sprawność nie mniejszą niż 88,4% oraz wyjątkowo niskie wskaźniki emisji tlenku węgla, węglowodorów aromatycznych i pyłów. Mimo iż zanieczyszczenie jest niższe niż w latach 70 i 80 to jesteśmy zobowiązani do ciągłej poprawy naszego środowiska, zaś w sprawie zanieczyszczenia powietrza jest jeszcze wiele do zrobienia, a i możliwości są duże.

Podstawową sprawą jest zmniejszenie emisji spalin, jedną z metod jest wprowadzeni kotłów klasy 5 - najlepszej. Należy zwrócić uwagę, ze kocioł klasy 5 uzyskuje większą sprawność zaś z tym wiąże się sporo problemów. Dla kotła klasy 5 powinny być spełnione odpowiednie warunki takie jak:
- Budynek powinien posiadać bardzo dobry komin (ocieplony) z odpowiednim ciągiem kominowym, np. z ceramiki ocieplony i z ciągiem kominowym 25Pa
- Przy montażu kotła trzeba uwzględnić temperaturę wody w kotle minimum podaną przez producenta, zaś woda wracająca do kotła tzw. ,,powrót" co najmniej 45°C, nie można zapominać, ze temperatura spalin powyżej musi być 130°C.
Jeżeli firmy instalacyjne nie uwzględnią podczas montażu kotła powyższych uwag kocioł traci gwarancję..
Kotły klasy 5 wymagają „właściwych" paliw kwalifikowanych, a ich konstrukcja uniemożliwia spalanie flotu jak i mułu które oficjalnie nie powinny być sprzedawane od września tego roku. Jednak takie wymagania spełniały juz kotły klasy 4 które instalowane są od wielu lat. Główną zaletą kotłów klasy 5 jest duże ograniczenie emisji pyłów, a też wskaźnik wymusza stosowanie zdecydowanie lepszych paliw węglowych. Jednak największym problemem nie jest spalanie węgla dostępnego na rynku nawet w kotłach starszego typu, problemem jest spalanie wszelkiego rodzaju odpadów i śmieci. To jest element na którym powinniśmy się jako społeczeństwo skoncentrować. Spalanie odpadów drewnianych pomalowanych lub nasączonych różnymi impregnatami jest bardzo szkodliwe przede wszystkim dla nas samych, najczęściej deski nasączone są „truciznami" które nie mają dopuścić do rozwoju grzybów lub innych szkodników (chyba nie chcemy powodować, ze te chemikalia dostaną się do płuc naszych dzieci). Niestety sporo mieszkańców czasem z przyzwyczajenia czasem z powodu braku środków finansowych spala odpadki takie, jak plastiki, stare buty czy gumy co można zauważyć szczególnie wcześnie rano lub nocami po dymie jaki się wydobywa z kominów.
Aby efekt ekologiczny miał miejsce, potrzebne jest odpowiednie paliwo i odpowiedni sposób jego spalania. Zacznijmy od wyeliminowania spalania „śmieci" w Pszczynie, a będzie zdecydowanie lepiej i zdrowiej, następnym etapem jest spalanie paliw dobrej jakości i nie dotyczy to tylko węgla ale także wilgotnego drewna które tez powoduje powstawanie tak zwanego „smogu" (dlatego zastał wprowadzony zakaz spalania wilgotnego drewna). Także osoby posiadające ogrzewanie gazowe nieświadomie powodują wzrost zanieczyszczeń powietrza. W celu obniżenia kosztów ogrzewania gazem w większości domów instaluje się kominki. Jednak te kominki gdy są źle zainstalowane oraz spalając drewno o dużej wilgotności (wilgotność drewna kominkowego nie powinna przekraczać 20%) nie poprawiają powietrza a wręcz przeciwnie - i nie zapominajmy że uchwała antysmogowa dotyczy też efektywności kominków (efektywności oraz norm emisji zanieczyszczeń) oraz wilgotności spalanego drewna (tak to właśnie osoby posiadające ogrzewanie gazowe nieświadomie powodują wzrost zanieczyszczenia powietrza).
O ile kwalifikowane paliwa węglowe do celów energetycznych można kupić u wielu dystrybutorów wraz z odpowiednimi certyfikatami to z zakupem drewna kominkowego o odpowiedniej wilgotności już nie jest tak prosto. Pomiar wilgotności wymaga odpowiedniego urządzenia, które wymaga okresowej kalibracji. Jednak zwyczajowo można sobie z tym poradzić, określa się, drewno (o kawałkach przygotowanych do spalania) po sezonowaniu przez 2 pełne lata powinno mieć wilgotność poniżej 20% (oczywiście musi być zabezpieczone przed opadami).
Ceny węgla rosną co spowodował brak tego paliwa na rynku, jednak już teraz dostępny jest w sprzedaży węgiel importowany z zagranicy w konkurencyjnych cenach o kontrolowanej jakości. Dlatego z biegiem czasu ceny paliw węglowych powinny zmniejszyć się, zaś dostępność ich powinna być większa . Nie zapominajmy tylko o wymaganiu przez nas odpowiedniej jakości tego paliwa potwierdzonej badaniami. Musimy przyzwyczaić się, że węgiel będzie głównym paliwem do ogrzewania domów jeszcze wiele lat. Koszty ogrzewania w porównaniu z gazem zawsze będą niższe, zaś przy nowoczesnych kotłach klasy 5 ponad 50% niższe niż. ogrzewanie gazem (źródło: CzysteOgrzewanie.pl).
Gdy już mamy właściwy opał potrzebny jest kocioł ekologiczny. Firma „Kotły Spyra" produkuje kotły od 1974 roku zawsze nowoczesne i przyjazne dla użytkownika, a od kilku lat także najnowsze klasy 5. Do tych kotłów stosuje też urządzenia poprawiające właściwości komina, który nie spełnia warunków wymaganych do klasy 5 (odpowiedni ciąg kominowy), a jest to bardzo ważny czynnik pracy kotła który wraz z właściwym montażem umożliwi, że kotły „Spyra" będą bezproblemowo wiele lat.
Ważnym czynnikiem niskiej emisji są straty ciepła. Ogrzewając gazem, każdy inwestor zaczyna od „ocieplenia" - izolowania domu. Jest to robione w celu ograniczenia strat ciepła i kosztów. To samo powinno być robione przy ogrzewaniu paliwami węglowymi. Zużycie węgla można znacząco obniżyć, a przez to koszty i emisji zanieczyszczeń dbając o ocieplony dach, dobrze izolowane ściany oraz szczelne okna przez które ucieka duża ilość ciepła (właściwie wykonana izolacja pozwoli ograniczyć straty nawet o połowę). Koszty takiej termomodernizacji nie są niski, jednak można to wykonywać stopniowo - etapami i co roku cieszyć się zmniejszonymi kosztami ogrzewania.
Uchwała antysmogowa jest kluczowa dla ograniczenia niskiej emisji niestety spowodowała chwilowy jednak znaczący wzrost kosztów ogrzewania, może się okazać, że część mieszkańców, którzy nie mają środków finansowych na zakup dobrego węgla i nie mając możliwości kupienia „złego" paliwa węglowego będzie ogrzewała swój dam „śmieciami". To jest niewątpliwy trudny aspekt który szybko nie zostanie rozwiązany . Miejmy jednak nadzieję, że jako społeczeństwo wzbogacimy się na tyle żeby móc kupić przynajmniej węgiel dobrej jakości bo na ogrzewanie gazem jeszcze długo będziemy musieli czekać. Feliks Spyra - Zakład Ślusarsko - Kotlarski w Pszczynie
powrót

Aktualny numer

Numer 17 (28 listopada 2018r.)

Reklama