Strona dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rozmaitości

10 stycznia 2018
Będzie oszczędniej Spółka Hermes Energy Group S.A. zwyciężyła w przetargu na dostawę gazu do placówek należących do Gminy Pszczyna. Postępowanie zostało zorganizowane przez Urząd Gminy w Pszczynie, który przewodniczył grupie zakupowej liczącej 32 podmioty. Wśród nowych odbiorców błękitnego paliwa znalazły się m.in. Urząd Miejski, Pszczyńskie Centrum Kultury, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, szkoły i przedszkola. - Od trzech lat w gminie Pszczyna dokonujemy zbiorowych zakupów na dostawę gazu. Podpisaliśmy umowę z firmą, która dostarczy paliwo do ponad trzydziestu podmiotów. Są to jednostki organizacyjne gminy, spółki, a także placówki oświatowe. Takie działanie pozwala wypracować olbrzymie oszczędności. Podobnie praktyki stosujemy w przypadku zakupów energii elektrycznej. W ostatnich latach znacznie obniżyliśmy rachunki za prąd - mówi Dariusz Skrobol, burmistrz Pszczyny.

Mikroinstalacje fotowoltaiczne
20 grudnia 2017r. została oddana do użytkowania pierwsza cześć zadania związana z budową mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Krzyżowicach. Prace trwały od sierpnia.
Dzięki realizacji projektu, 15 % energii elektrycznej wykorzystywanej w GZWiK będzie pochodziło z odnawialnych źródeł energii. Wykonanie zadania kosztowało blisko 1 mln złotych, jednak koszt ten jest w 60% sfinansowany z funduszy unijnych w ramach RPO WSL 2014-2020 w ramach projektu „ Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gminie Pawłowice”.Instalacje o łącznej mocy blisko 128 kWp zasilają oczyszczalnię biologiczną i budynek prasy w Krzyżowicach, stację pomp oraz sitopiaskownik w Pniówku.
Cechą charakterystyczną inwestycji jest zastosowanie najbardziej wydajnych energetycznie paneli fotowoltaicznych o mocy 327 W, dzięki temu instalacje są bardziej efektywne zarówno w czasie dni słonecznych jak i pochmurnych. Jedna z instalacji pełni funkcję zadaszenia nad parkingiem samochodowym przy siedzibie GZWiK. Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji ma wynieść 123 150 kWh. Taka ilość energii mogłaby w pełni zaspokoić potrzeby blisko 30 gospodarstw domowych. Wytworzony w ten sposób prąd, w okresie nadwyżek będzie trafiał do sieci, skąd będzie pobierany w sytuacji niedoborów.
Z początkiem tego roku planowany jest odbiór i oddanie do użytkowania drugiej części zadania, obejmującej budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych przy stacjach uzdatniania wody w Warszowicach i Golasowicach.
powrót

Aktualny numer

Numer Forum 16 (15 października 2018r.)

Reklama