Strona dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Życie w smogu

10 stycznia 2018
Normy zanieczyszczenia powietrza po raz kolejny zostały kilkukrotnie przekroczone w naszym regionie - wynika z aktualnych pomiarów Airly. Solidnym smogiem powitała noc i poranek Nowego Roku mieszkańców Pszczyny i okolic. 2 stycznia Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach ogłosił, że ze względu na poziom pyłu zawieszonego na obszarze centralnym i rybnicko-pszczyńskim należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia. Ale i bez tego komunikatu, każdy kto wyszedł tego dnia poza zamkniętą przestrzeń to niebezpieczne zjawisko widział i odczuwał.

O północy z 1 na 2 stycznia w Pszczynie przekroczony został poziom alarmowy. Czujnik zlokalizowany przy ulicy Bielskiej wskazał poziom pyłu PM10 na 303 µg/m3 (300 µg/m3 to poziom alarmowy) i w pół godziny podskoczył do 370 µg/m3! Potem na chwilę spadł, ale już około 3.30 wskazał ponad 400 µg/m3. W momencie rozpoczęcia lekcji w szkołach czujnik wskazywał 477 µg/m3, czyli blisko 10-krotoność normy! Pół godziny później zbliżył się do 500 µg/m3. Na podobnym poziomie utrzymywał się także o 10.30 (534 µg/m3). Powyżej stanu alarmowego stężenie pyłu PM10 było także o godzinie 11.00, kiedy wyniosło 396 µg/m3. Pół godziny później poziom pyłu PM10 spadł poniżej poziomu alarmowego, ale nadal utrzymywał się na wysokim poziomie. Dopiero o godzinie 14.00 pierwszy raz tego dnia stężenie było niższe niż norma. Na krótko, jakość powietrza znów zaczęła się pogarszać. Fatalny stan powietrza potwierdziły i inne czujniki rozmieszczone na osiedlach i w sołectwach. W gminie Pszczyna tylko Jankowice mogły rano pochwalić się lepszymi (od pozostałych punktów) warunkami. W zdecydowanej większości było wręcz fatalnie! W dwóch miejscach poziom pyłów PM 2,5 i PM10 wyniósł przeszło 1000% dopuszczalnej normy!
Tak złej sytuacji jak w naszym mieście nie było we wtorkowy poranek w całym kraju, co doskonale obrazują mapy przygotowane przez firmę Syngeos. Zdecydowanie lepsza sytuacja była w Rybniku, większości miast aglomeracji katowickiej czy Żywcu, który wspólnie z Pszczyną kilkanaście miesięcy temu został uznany przez Światową Organizację Zdrowia za miejscowość z największym zanieczyszczeniem powietrza w Europie. Kolejne dni z większymi lub mniejszymi przekroczeniami norm były podobne.
Burmistrz pisze do ministra
2 stycznia w związku zaistniałą sytuacją na terenie gminy Pszczyna, burmistrz Dariusz Skrobol wystosował do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego apel, w którym zwraca się z prośbą o wprowadzenie norm jakości węgla i system kontroli sprzedawanego opału.
Szanowny Panie Ministrze, zwracam się do Pana z apelem o niezwłoczne wprowadzenie norm jakości węgla oraz skutecznego systemu kontroli i certyfikacji tego paliwa. Piszemy do Pana w imieniu mieszkańców miast i regionów wymienionych przez Światową Organizację Zdrowia jako obszary o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w całej Unii Europejskiej. Poprawa jakości powietrza jest kwestią nie tylko dotyczącą jakości życia, ale także zdrowia i bezpieczeństwa.
Świadomi wagi tego problemu, staramy się mu przeciwdziałać. Jednak bez zdecydowanych działań ze strony Ministerstwa Energii, nasza praca jest skazana na porażkę. Normy jakościowe dla paliw stałych - zgodnie z ogłoszonym w styczniu 2017 r. przez rząd programem "Czyste Powietrze" - miały zostać przyjęte jeszcze w tym samym kwartale. Niestety, do tej pory wciąż nie zostały wprowadzone.
Cieszy nas, że premier Mateusz Morawiecki postrzega poprawę jakości powietrza jako jeden z priorytetów swojego rządu, a sam problem określa jako "śmiertelnie poważny". W expose premier Morawiecki mówił m.in. że "czyste powietrze to wyzwanie cywilizacyjne" oraz że "współpraca rządu i samorządów będzie tu miała kluczowe znaczenie". Premier podkreślał, że co roku z powodu złej jakości powietrza umiera przedwcześnie 48 tysięcy Polek i Polaków. Słowa premiera Morawieckiego popierają także jego czyny - jako Minister Rozwoju określił rozporządzeniem normy jakości dla kotłów małej mocy. To z pewnością krok w dobrym kierunku, jednak nie przyniesie on spodziewanej poprawy sytuacji, jeśli nie zostaną również określone normy dla paliw, które będą w kotłach spalane.
Dzisiaj nadal można legalnie sprzedawać odpady węglowe, a także węgiel zasiarczony, zawilgocony oraz węgiel o wysokiej zawartości popiołu. Przyjęcie odpowiednich norm jakości węgla - których parametry będą podyktowane troską o zdrowie obywateli - oraz sytemu kontroli i certyfikacji tego paliwa, jest koniecznym warunkiem do poprawy jakości powietrza w naszym kraju - stwierdza burmistrz Dariusz Skrobol
Młodzież w natarciu
- Pszczyńska młodzież chce walczyć ze smogiem, czy naszym radnym również na tym zależy? - pytał Jan Franek, przedstawiciel grupy uczniów biorącej udział w kampanii "Nie Dokarmiaj Smoga" - na ostatniej w grudniu ubiegłego roku sesji Rady Miejskiej w Pszczynie. Zwrócił uwagę, że gmina wciąż robi za mało, by informować mieszkańców o zagrożeniu smogiem. Zasugerował, by na walkę z niebezpiecznymi pyłami przesunąć więcej środków, na przykład zmniejszając wydatki na imprezy plenerowe. W postulatach zwrócił uwagę na:
- rzetelne informowanie mieszkańców o stanie jakości powietrza poprzez:
- umieszczenie na rynku na budynku PCKUL wyświetlacza ukazującego aktualne pomiary stężeń pyłów zawieszonych,
- przekazywanie do wiadomości publicznej prognoz jakości powietrza sporządzanych przez WIOŚ Katowice na temat ryzyka przekroczenia poziomu informowania i alarmowego,
- w czasie prognozowanych przez WIOŚ okresów z ryzykiem przekroczenia wprowadzenie zakazu palenia w kominkach, jeżeli nie są jedynym źródłem ogrzewania i egzekwowanie tego zakazu przez Ekopatrole

- dokładne zinwentaryzowanie wszystkich kotłów będących w użyciu przez mieszkańców gminy w pierwszej kolejności Pszczyny polegające na sprawdzeniu tabliczek znamionowych kotłów i przypomnieniu obowiązujących terminów wymiany tzw. kopciuchów starszych niż 10 lat do 01.01.2022 na kotły 5 klasy
Mówił, że podczas grudniowego weekendu - mimo poważnego przekroczenia dopuszczalnych norm stężeń pyłów zawieszonych i ostrzeżeń WIOŚ o ograniczeniu do niezbędnego minimum przebywania na zewnątrz, szczególnym zagrożeniu dla dzieci i młodzieży, nieświadomi (niepoinformowani) mieszkańcy korzystali z lodowiska i przebywali na jarmarku przedświątecznym. Podkreślił, że nie ma przełożenia z zainstalowanych w wielu szkołach i przedszkolach gminnych czujników monitorujących poziom zanieczyszczeń na przekazywanie szybkiej informacji mieszkańcom a zwłaszcza uczniom. Wskazywał na zobowiązanie dyrektorów placówek edukacyjnych do monitorowania stanu jakości powietrza i w razie złej jakości wdrożenie stosownego zachowania np. wprowadzenie zakazu przebywania na zewnątrz w czasie przerw, wietrzenia sal lekcyjnych etc.
Podczas budżetowej sesji wskazywał na potrzebę przesunięcie części pieniędzy przeznaczonych na promocję gminy i organizowanie imprez masowych na konkretne działania bezpośrednio zwalczające niską emisję i jej skutki, np. zakup oczyszczaczy powietrza do żłobków i przedszkoli. Proponował ograniczenie środków na organizację np. Dni Pszczyny i innych tego typu imprez.

"Nie Dokarmiaj Smoga" - pod takim hasłem trwa kampania informacyjna, mająca edukować mieszkańców powiatu pszczyńskiego o skutkach zanieczyszczania powietrza. To kampania, mająca przede wszystkim wymiar edukacyjny. Jej pomysłodawczynią jest Aleksandra Antes-Szewczyk, która zebrała grupę ludzi i instytucje - Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Pszczyńskie Centrum Kultury. To młodzież jest w tej akcji najważniejsza. - Jesteśmy grupą ludzi, którzy wykorzystując swoje możliwości, będą wspierać projekt używając do tego narzędzi nowych mediów. Nasz plan nazwaliśmy planem sześciu kroków - mówią uczniowie. Młodzież promuje projekt na Facebooku, Instagramie, YouTubie, w audycjach radiowych, przez ulotki i plakaty czy organizację konkursów.”. Na pszczyńskim Rynku zorganizowała Dzień Czystego Powietrza w ramach kampanii „Nie Dokarmiaj Smoga” z udziałem lekarza, przedstawicieli władz Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego w Pszczynie. Przedstawiciel młodzieży podczas sesji przedstawił radnym dalsze pomysły i plany prowadzonej kampanii „Nie Dokarmiaj Smoga”. Wymienił:
- dalsze edukowanie i informowanie mieszkańców poprzez stronę fb Nie Dokarmiaj Smoga
- wprowadzenie w styczniu w placówkach edukacyjnych "tablic monitorujących jakość powietrza". Chcemy poprosić o własnoręczne wykonanie tablic przez podopiecznych placówek. W ramach naszej kampanii zostanie dostarczona ujednolicona wersja opisu do tablic z ostrzeżeniami w formie infografiki. Dyrektorzy i opiekunowie będą zobowiązani do sprawdzania na portalach aktualnych danych pomiarowych zainstalowanych w gminie czujników i wywieszali odpowiednią informację np. w postaci kolorowej kartki symbolizującej jakość powietrza.
- podjęcie współpracy z lekarzami i NZOZami poprzez rozprowadzanie ulotek informacyjnych i zorganizowanie bezpłatnych Dni Spirometrii
- stworzenie spisu rzetelnych składów opałowych sprzedających dobrej jakości i certyfikowane paliwa. Artur Kowalski
powrót

Aktualny numer

Numer 17 (28 listopada 2018r.)

Reklama