Starosta Paweł Sadza podsumowuje rok 2017 i lata wcześniejsze

10 stycznia 2018
2017 rok był kolejnym rokiem ofensywy inwestycyjnej w powiecie, w którym powiat pszczyński przeznaczył 24 mln zł na inwestycje drogowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Był to także kolejny rok, w którym sporo pracy i środków włożono w rozbudowę bazy oświatowej. W mijających 12 miesiącach powiat pszczyński wydał niemal 21,5 mln zł na zadania realizowane na drogach powiatowych, z czego 6,2 mln zł pochodziło z budżetu powiatu, a 15,2 mln zł były to środki zewnętrzne (pozyskane m.in. z budżetu państwa i gmin).

Do najważniejszych inwestycji należały: przebudowa ul. Zdrojowej i Jeziornej w Pszczynie i Goczałkowicach-Zdroju, przebudowa ul. Korfantego, Lompy i Topolowej w gminie Miedźna oraz remont ul. Brzozowej w Rudołtowicach i Goczałkowicach-Zdroju. - W znaczący sposób przyczyniliśmy się także do poprawy bezpieczeństwa pieszych, wspólnie z gminami budując chodniki przy drogach powiatowych za ponad 1 milion zł - mówi starosta pszczyński, Paweł Sadza. Do tego ok. 2,5 mln zł wydano na bieżące utrzymanie dróg, jak remonty cząstkowe nawierzchni, konserwacja i naprawa urządzeń odwodnienia, odnowienie oznakowania poziomego, czy pielęgnacja zieleni.
W 2017 roku w dalszym ciągu modernizowano powiatową bazę oświatową. - Dzięki środkom pozyskanym z projektów unijnych wykonaliśmy dziewięć nowych pracowni do kształcenia zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 oraz Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie. Teraz nowe klasy wyposażone zostaną w meble, komputery i sprzęt do nauki zawodu - obrazuje starosta Paweł Sadza. Nowe pracownie w powiatowych zawodówkach to efekt realizacji projektu pn. ”Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej”, na który powiat pszczyński otrzymał ponad 1,7 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Niemal 250 tys. zł kosztował remont zaplecza sanitarno-szatniowego na basenie przy PZS nr 2 w Pszczynie.

- Mijający rok był kolejnym rokiem ofensywy inwestycyjnej w naszym powiecie. Już wiemy, że w 2018 roku powiat pszczyński również nie zwolni tempa. Na inwestycje zaplanowaliśmy niemal 22 mln zł. Ruszy budowa centrum przesiadkowego przy ul. Sokoła w Pszczynie, przebudujemy m.in. ul. Wyzwolenia w gminie Suszec oraz ulice Korfantego w Gilowicach i Sportową we Frydku, rozpoczniemy przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze, zakończymy przebudowę ul. Lompy i Topolowej w gminie Miedźna. Zrealizujemy kolejny projekt poprawiający bezpieczeństwo pieszych - będzie to montaż systemu oświetlenia przejść dla pieszych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Będziemy także kontynuować remonty w szkołach - zapowiada starosta pszczyński,
Liderem w pozyskiwaniu środków
Paweł Sadza podkreśla, że powiat pszczyński jest liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. - W ciągu ostatnich siedmiu lat na 218 projektów i inwestycji o łącznej wartości niemal 170 mln zł, pozyskaliśmy aż 137,7 mln ze środków zewnętrznych, a z własnego budżetu wydaliśmy niespełna 31 mln zł. W pozyskiwaniu środków zewnętrznych bijemy na głowę inne powiaty - wylicza.
Powiat pszczyński wyremontował i przebudował dziesiątki kilometrów dróg. Zadania były dofinansowane ze środków unijnych, budżetu państwa, a także dzięki doskonałej współpracy, przez gminy powiatu. Do najważniejszych i największych zrealizowanych inwestycji należą m.in.: przebudowa ulic Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach za 8,5 mln zł, remont ul. Kraszewskiego, Korczaka w Golasowicach oraz Powstańców i Sikorskiego w Pielgrzymowicach za 4,4 mln zł czy przebudowa ul. Zdrojowej w Pszczynie i Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju za 8,2 mln zł.
W ciągu ostatnich lat powiat pszczyński dokonał termomodernizacji polegającej na wymianie źródeł ciepła i dociepleniu ścian zewnętrznych niemal wszystkich budynków szkolnych. Prawdziwą metamorfozę przeszła baza Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie przy ul. Kopernika 5 (była „Samochodówka”), gdzie prócz termomodernizacji budynku szkoły i auli, powstało boisko ze sztuczną nawierzchnią, przebudowany został także dojazd do placówki. Duże inwestycje poczyniono także przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2. Wykonano parkingi oraz drogę dojazdową, a także zrealizowano prace mające zaadaptować poddasze internatu. Właśnie wyremontowane zostało zaplecze szatniowo-sanitarne szkolnego basenu. Powiatowe szkolnictwo zawodowe przeszło prawdziwą rewolucję. Uczniowie z powiatowych placówek brali udział w projektach stażowych, których łączna wartość to wiele milionów złotych. Dzięki temu mogą szlifować swoje umiejętności u pracodawców m.in. w Anglii, Niemczech czy Hiszpanii. Poszerzają kwalifikacje podczas zajęć pozalekcyjnych, certyfikowanych kursów, szkoleń oraz staży i praktyk zawodowych u pracodawców. Aktualnie powiat pszczyński doposaża dopiero co utworzone nowoczesne pracownie zawodowe w byłej „Samochodówce” i byłej szkole rolniczej w ramach projektu o wartości 2,4 mln zł. - Bardzo dziękuję mieszkańcom naszego powiatu zarówno za krytykę, jak i dobre słowa, bo dzięki nim od lat nie zwalniamy tempa - podkreśla starost
powrót

Aktualny numer

Numer 17 (28 listopada 2018r.)

Reklama