Przybywa dzieci

10 stycznia 2018
Koniec roku służy do różnych podsumowań, także w ewidencji ludności. Ogólnie można stwierdzić, że liczba mieszkańców w powiecie pszczyńskim minimalnie się powiększa i wyniosła na koniec 2017 roku - 107 222.. Statystykę na plus „ratuje” gmina Pawłowice, W większości gmin rodzi się więcej dzieci, mniej jest zgonów.

Goczałkowice - Zdrój
Według danych z ewidencji ludności liczba mieszkańców Goczałkowic-Zdroju na koniec 2017 roku wyniosła 6.642, w tym: kobiet - 3.428, mężczyzn - 3.214. W porównaniu do 2016r. ludność gminy zwiększyła się o 30 osób. W okresie 12 miesięcy urodziło się 84 dzieci, w tym 47 chłopców i 37 dziewczynek. To więcej niż w latach poprzednich: w 2016r. - 73 dzieci, w 2015r. - 75, w 2014r. - 62, w 2013r. - 53, 2012r. - 58, w2011r. - 70 dzieci, w 2010r. Dzieciom urodzonym w 2017r. najczęściej nadawano imiona: Oliwia, Maja, Wiktor i Aleksander. W Urzędzie Stanu Cywilnego odnotowano 55 ślubów, 11 rozwodów oraz 56 zgonów. W poprzednich latach statystyki te przedstawiały się następująco: rok 2016 - 50 ślubów, 10 rozwodów, 50 zgonów, rok 2015 - 61 ślubów, 13 rozwodów, 74 zgony, rok 2014 - 37 ślubów, 7 rozwodów, 55 zgonów, rok 2013 - 45 ślubów, 5 rozwodów, 58 zgonów, rok 2012 - 45 ślubów, 14 rozwodów, 68 zgonów, rok 2011 - 79 ślubów, 10 rozwodów, 49 zgonów, rok 2010 - 79 ślubów, 8 rozwodów, 44 zgony.
Wśród mieszkańców Goczałkowic-Zdroju jest 1211 panien, 1367 kawalerów, 1721 kobiet zamężnych, 1662 żonatych mężczyzn, 128 rozwiedzionych kobiet, 111 rozwiedzionych mężczyzn, 362 wdowy oraz 62 wdowców.
Pawłowice
Stan ludności w gminie Pawłowice ostatniego dnia roku 2017 wynosił 17.601 osób. Jest to o 12 osób mniej niż w roku 2016. Na pobyt czasowy na terenie gminy przebywa 280 osób. W 2017 roku zmarło 137 mieszkańców gminy. Przyrost naturalny więc znacząco wzrósł, z 60. osób w 2016 r. do 95. w roku 2017.
W ubiegłym roku na świat w gminie Pawłowice przyszło 232 dzieci, w tym 98 dziewczynek i 134 chłopców. Jest to o 29 urodzeń więcej niż w roku poprzednim. Najczęściej nadawanymi imionami były: Wojciech, Franciszek, Szymon, Hanna i Laura, zaś najbardziej nietypowymi: Mieszko, Adela, Gustaw, Milan i Kalina.
Liczba osób, które zawarły związek małżeński oscyluje na podobnym poziomie. W 2016 roku było to 196 osób, zaś w 2017 roku - 194 osoby.
W pozostałych gminach
W Pszczynie urodzin było 611, zgonów 484, ślubów 428. Na koniec 2017 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się z 50 904 w 2016 roku do 50 842. W Suszcu liczba mieszkańców wyniosła 11 911, ubyło 15 w stosunku do roku 2016. Liczba urodzeń - 157, zgonów - 97, ślubów - 127. Natomiast w Kobiórze urodzeń odnotowano 43, zgonów - 40, ślubów - 33. Mieszkańców na koniec roku było - 4 789.
powrót

Aktualny numer

Numer 17 (28 listopada 2018r.)

Reklama