Strona dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Pszczyńskie eko-sprawy

 • Odnawialne źródła

  3 sierpnia 2018

  Przy 20 przejściach dla pieszych znajdujących się przy powiatowych drogach w powiecie pszczyńskim zamontowany został kompletny system oświetlenia wykorzystujący odnawialne źródła energii. Na tę inicjatywę powiat pozyskał pół miliona zł dotacji unijnej. Projekt pod nazwą „Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych - zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach powiatu pszczyńskiego” obejmuje budowę oświetlenia 20...

  więcej
 • Własny program antysmogowy

  3 sierpnia 2018

  Warunki przyznania dofinansowania określone w regulaminie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a w szczególności ograniczenia i limity, zastosowane kryteria oceny wniosków, jak również nałożone na gminę i mieszkańców obowiązki są trudne do spełnienia. Program nie przewiduje również możliwości wymiany istniejących kotłów gazowych na nowocześniejsze. Ponadto...

  więcej
 • Zamiary efektów ekologicznych

  3 sierpnia 2018

  Na obszarze gminy Suszec jest spora ilość terenów z rozdrobnioną zabudową, do której dociągnięcie kanalizacyjnej sieci sanitarnej pochłonęłyby olbrzymie koszta, w kilku przypadkach nawet niemożliwe ze względu na szkody górnicze. Wymienić tutaj choćby Kobielice i Radostowice, niektóre tereny w Suszcu, Kryrach, Mizerowie i Rudziczce. Obecnie w większości ścieki gromadzone są szambach, a następnie są wywożone. Generuje to...

  więcej
 • Rozmaitości

  3 sierpnia 2018

  Rezerwat 12.lipca w posiedzeniu komisji połączonych Rady Gminy Kobiór uczestniczył Marian Pigan, nadleśniczy Nadleśnictwa Kobiór. Przedstawił on informacje na temat aktualnej działalności Nadleśnictwa oraz planów na przyszłość. Jednym z zamierzeń, na terenie Kobióra, jest urządzenie nowoczesnej ścieżki edukacyjnej w rezerwacie „Babczyna Dolina”. Planuje się wystąpić o dofinansowanie tego projektu, a jego koszt...

  więcej
 • Wzbogacali swoją wiedzę

  16 lipca 2018

  Pod koniec roku szkolnego uczniowie z klas pierwszych Liceum Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, udali się do Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej w Pszczynie. Przedsiębiorstwo, które eksploatuje obecnie dwie oczyszczalnie ścieków:

  więcej
 • Zielone szkoły

  16 lipca 2018

  Zielone szkoły będące formą realizacji śródrocznego programu nauczania w trakcie kilkunastodniowego wyjazdu całego oddziału wraz z nauczycielami do miejscowości posiadających walory przyrodnicze lub uzdrowiskowe wpisują się w edukacyjno - zdrowotną działalność pszczyńskich szkół. Wyjazd stanowił kontynuację zajęć prowadzonych w trakcie normalnego toku nauczania Zadania pod nazwą "Profilaktyka zdrowotna dzieci...

  więcej
 • Wyeliminować kopciuchy

  11 lipca 2018

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia 2017 roku mówi, że nie można w Polsce wprowadzać do obrotu kotłów innych, niż tych najwyższej klasy czystości. Zgodnie z tym już od 1 października nie można było pro¬dukować urządzeń do ogrzewania, które nie speł¬ni¬ały wymogów emisyjnych klasy. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów określa wymagania dla wprowadzanych do obrotu i do użytkowania kotłów...

  więcej
 • Rozmaitości

  11 lipca 2018

  Termomodernizacje Trwają końcowe prace związane z termomodernizacją Gminnego Domu Kultury w Kobiórze. Zakończone zostały roboty związane z przebudową kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania. Wymieniono w całym budynku stolarkę okienną oraz drzwi zewnętrzne do sali widowiskowej. W trakcie realizacji jest docieplenie ścian oraz izolacja pionowa fundamentów. Zgodnie z zawartą umową roboty budowlane winne być...

  więcej
 • Podpisali porozumienie

  20 czerwca 2018

  7 czerwca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy obecności Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Finansów prof. Teresy Czerwińskiej, Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego odbyło się podpisanie porozumienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz poprawy jakości powietrza dla...

  więcej
 • Potrzeba ekologicznego nawrócenia

  20 czerwca 2018

  - Wszystkim nam potrzeba ekologicznego nawrócenia, bo wszyscy przyczyniamy się do małych katastrof ekologicznych - mówił w Piekarach Śląskich do uczestników dorocznej Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. W kontekście walki z dotykającym województwo śląskie problemem zanieczyszczenia powietrza wezwał też władze państwowe do przyspieszenia prac nad wymogami jakościowymi dla paliw...

  więcej
 • W gronie finalistów konkursu "Zielona Pracownia 2018"

  20 czerwca 2018

  Dwie szkoły z powiatu pszczyńskiego: Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach znalazły się gronie finalistów czwartej edycji konkursu pn.: "Zielona Pracownia 2018", którego przedmiotem było utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz...

  więcej
 • Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznych

  20 czerwca 2018

  Zakończono kolejny etap prac przy projekcie „Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Pawłowice”. 29 maja 2018 r., gmina Pawłowice złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosek o dofinansowanie na realizację projektu „Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Pawłowice”. Zgłoszony...

  więcej
 • Rozmaitości

  20 czerwca 2018

  Konkurs Gmina Pawłowice po raz kolejny ogłosiła konkurs na najpiękniejsze ogródki przydomowe oraz najbardziej estetycznie zagospodarowane zagrody wiejskie w gminie. W konkursie na najpiękniejszy ogródek przydomowy mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy, natomiast w konkursie na najbardziej estetycznie zagospodarowaną zagrodę mogą uczestniczyć wyłącznie gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 1 ha. Termin zgłoszeń upływa...

  więcej

Aktualny numer

Numer forum nr 1 (16 sierpnia 2018r.)

Reklama