Forum z życia sołectw

 • Podumowali działalność

  30 stycznia 2018

  20 stycznia było okazją do podsumowania 35-lecia działalności Koła Emerytów i Rencistów z Wisły Wielkiej. Uczestnicy rozpoczęli uroczystości od mszy świętej, która została odprawiona w Kościele Świętej Trójcy. Dalszy ciąg obchodów zorganizowano na sali OSP. Z członkami Koła Emerytów i Rencistów spotkał się burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol, który na ręce przewodniczącego koła Pawła Markiewicza przekazał...

  więcej
 • Przybywa dzieci

  10 stycznia 2018

  Koniec roku służy do różnych podsumowań, także w ewidencji ludności. Ogólnie można stwierdzić, że liczba mieszkańców w powiecie pszczyńskim minimalnie się powiększa i wyniosła na koniec 2017 roku - 107 222.. Statystykę na plus „ratuje” gmina Pawłowice, W większości gmin rodzi się więcej dzieci, mniej jest zgonów.

  więcej
 • Na styku rolnictwa i gospodarki łowieckiej

  7 listopada 2017

  18 października Suszec był gospodarzem konferencji zatytułowanej „Miejsce i zadania kół łowieckich w zarządzaniu środowiskiem naturalnym”. W spotkaniu wzięła liczna reprezentacja myśliwych z województwa śląskiego. Ich wystąpienia koncentrowały się wokół pytań i odpowiedzi o tym jak są postrzegani przez społeczeństwo na styku rolnictwo - gospodarka - łowiectwo - myślistwo.

  więcej
 • Puchar od ministra

  10 października 2017

  Koło Gospodyń Wiejskich w Ćwiklicach jako jedno z trzech z naszego województwa zostało uhonorowane za swoją działalność społeczną na rzecz upowszechniania kultury i tradycji śląskiej wsi. W trakcie uroczystości XXVI Krajowej Wystawy Rolniczej, Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich w Częstochowie, w Auli O. Kordeckiego, Wanda Wyroba, przewodnicząca KGW Ćwiklice odebrała z rąk Ryszarda Zarudzkiego , podsekretarza stanu MRiRW...

  więcej
 • Włożyli talent i serce

  15 września 2017

  Wielkich rozmiarów dożynkowa korona, podobnie jak cała impreza w Czarkowie, zachwycała kształtem, rozmiarami, kolorem.. Jej wykonanie wymagało pomysłu, ręcznego kunsztu, trzymiesięcznego przygotowania zanim przybrała ostateczny wymiar. Tego trudu podjęły się panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, prawie cała najbliższa rodzina sołtysa Jacka Kubisa.. - W czerwcu zaczęliśmy zbierać kłosy pszenżyta, żyta, pszenicy,...

  więcej
 • Zapraszają na dożynki

  8 sierpnia 2017

  27 sierpnia w Gilowicach odbędą się gminne i powiatowe dożynki. To jedno z sześciu sołectw Gminy Miedźna. Pod względem powierzchni Gilowice są najmniejszym sołectwem. Mieszka tutaj około półtora tysiąca osób, mniej ma tylko Grzawa. Cała gmina Miedźna liczy 15,5 mieszkańców. Gilowice swym potencjałem i aktywnością mieszkańców wpisują się w jej dynamiczny rozwój gminy.

  więcej
 • 160 lat

  7 lipca 2017

  24 czerwca w Piasku świętowano 160 - lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej. W trakcie uroczystości siedemnastu członków drużyny młodzieżowej odebrało odznaki. Pamiątkowy puchar z okazji jubileuszu wręczył burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol. Na uroczystościach obecny był również zastępca burmistrza Grzegorz Wanot, który wraz ze Sławomirem Kowalskim otrzymali srebrne odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej....

  więcej
 • Medal dla firmy ART - MET Z.P.U.H

  2 marca 2017

  W sali widowiskowej Centrum Kultury w Pawłowicach po raz dziesiąty wręczono doroczne nagrody dla przedsiębiorców z gminy Pawłowice, prowadzących firmy o charakterze produkcyjnym, usługowym lub handlowym działające na terenie gminy od co najmniej 20 lat. Kapituła pod przewodnictwem Aleksandra Szymury w ocenie brała pod uwagę m. in.: rolę firmy w życiu gospodarczym i społecznym gminy, pozyskiwanie nowych partnerów, rynków...

  więcej
 • Podniosła uroczystość

  16 listopada 2016

  13 listopada, metropolita ks. abp Wiktor Skworc koncelebrował mszę św. z okazji 550. rocznicy poświęcenia kościoła św. Marcina w Ćwiklicach. To wyjątkowy dzień dla parafian i osób, którzy troszczą się o wybudowany w latach 1464 - 1466 kościół.

  więcej
 • Spotkanie seniorów

  25 października 2016

  19 października w karczmie "u Kubana" odbyło się tradycyjne doroczne spotkanie z okazji Dnia Seniora. Wzięło w nim udział około 300 osób. Na uroczystość, Wójt Gminy Goczałkowic-Zdroju zaprosiła wszystkich mieszkańców, którzy ukończyli 75 rok życia, łącznie ponad 500 osób.

  więcej
 • Kryry postarały się

  28 września 2016

  Gminno - powiatowe dożynki odbyte 11 września w Kryrach były okazją do złożenia podziękowań rolnikom, producentom rolnym, ludziom swoją działalnością wspierających pracę na roli w gminie Suszec i powiecie pszczyńskim. Stały się miejscem integracyjnym licznie przybyłej społeczności gminy i powiatu pszczyńskiego. Po zakończonej mszy św. w kościele pw. św. Karola Boromeusza, barwnym korowodzie wójt gminy Suszec Marian...

  więcej
 • Pocałunek śmierci

  28 lipca 2016

  Dane statystyczne są nieubłagalne: w ubr. w Polsce w wyniku uderzeń pojazdu w drzewo w 2055 wypadkach zginęły 473 osoby, co stanowi aż 14% ogólnej liczby ofiar wypadków. Wielokrotnie więcej zostało rannych. W zderzeniu z taką przeszkodą szanse przeżycia są niewielkie, a ciężkie obrażenia często pewne i to wymagające długiego, specjalistycznego leczenia i podobnej, kosztownej, i nie zawsze skutecznej rehabilitacji.

  więcej
 • „Zasłużony dla Gminy Miedźna”

  11 lipca 2016

  Alojzy Chrostek, 28 czerwca w sali widowiskowej Domu Kultury w Woli odebrał zaszczytny tytuł „Zasłużony dla Gminy Miedźna”. Wyróżnienie to przyznawane jest przez Radę Gminy dla osób szczególnie twórczych w rozwoju gminy.

  więcej

Aktualny numer

Numer forum 03 (28 lutego 2018r.)

Reklama