Powiatowy informator

 • W oczekiwaniu na rokowania

  11 lipca 2018

  Pszczyna pozostaje bez szpitala. Budynek, który powrócił w administrację powiatu pszczyńskiego nie jest jednak zabity przysłowiowymi deskami.. Na miejscu pracuje około dwudziestu osób, oddziałowych i ich zastępczyń, które robią wszystko co w ich mocy, by przygotować placówkę do ponownego uruchomienia. Jest też około dwudziestu ordynatorów i lekarzy, którzy na miejscu pracują społecznie.

  więcej
 • Przygotowanie do prowadzenia szpitala

  20 czerwca 2018

  30 maja podczas sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego większością głosów radni przegłosowali projekt uchwały ws. przekazania kolejnych środków na remonty i przygotowanie do prowadzenia Szpitala Powiatowego w Pszczynie.

  więcej
 • Oczekiwanie na pozytywny finał

  1 czerwca 2018

  Kontrakt NFZ na świadczenie usług leczniczych przez Centrum Dializa w pszczyńskim szpitalu kończy się 30 czerwca. Powiat pszczyński nie poprzestaje w przygotowaniach do przejęcia lecznicy i jej dalszego płynnego funkcjonowania Szerzej o tych krokach piszemy na stronie 9. Starań i determinacji nie brakuje. Czy będzie pozytywny finał ? Zadecyduje Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, który 23 maja ogłosił...

  więcej
 • Chcemy tego szpitala

  15 maja 2018

  Temat dalszego funkcjonowania szpitala w Pszczynie i podejmowanych działań jego przejęcia przez powiat poruszany był na ostatniej sesji Rady Powiatu 25 kwietnia. Oprócz informacji na ten temat przez starostę pszczyńskiego Pawła Sadzę / piszemy o tym na stronie 9 / i wystąpień radnych głos zabrał też przedstawiciel środowiska medycznego dr n. med. Marcin Leśniewski. Mówił, że od kilku tygodni bardzo aktywnie uczestniczy w...

  więcej
 • Liczymy na pozytywne decyzje

  14 kwietnia 2018

  12 kwietnia podczas konferencji prasowej starosta pszczyński Paweł Sadza powiedział o aktualnych działaniach Powiatu celem przejęcia i utrzymania nieprzerwanej działalności Szpitala. - Najważniejszym celem na dziś jest utrzymanie nieprzerwanej działalności szpitala. Nie borykamy się z problemami wyłącznie merytorycznymi i to utrudnia nam sytuację. Ale światło w tunelu jest bardziej wyraźne i liczymy, że w ciągu...

  więcej
 • Jaśniej na przejściach

  28 lutego 2018

  Powiat Pszczyński w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT Subregionu Centralnego realizuje projekt pn. "Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych - zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach powiatu pszczyńskiego". Na jego realizację powiat otrzymał dofinansowanie w kwocie 605 tys. zł.

  więcej
 • Starosta Paweł Sadza podsumowuje rok 2017 i lata wcześniejsze

  10 stycznia 2018

  2017 rok był kolejnym rokiem ofensywy inwestycyjnej w powiecie, w którym powiat pszczyński przeznaczył 24 mln zł na inwestycje drogowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Był to także kolejny rok, w którym sporo pracy i środków włożono w rozbudowę bazy oświatowej. W mijających 12 miesiącach powiat pszczyński wydał niemal 21,5 mln zł na zadania realizowane na drogach powiatowych, z czego 6,2 mln zł pochodziło z...

  więcej
 • Urząd Marszałkowski zlecił audyt trasy rowerowej

  7 listopada 2017

  Istnieje duża szansa, że planowana trasa wzdłuż Jeziora Goczałkowickiego będzie włączona do Wiślanej Trasy Rowerowej. Z tą propozycją przyjechał ostatnio do Starostwa Powiatowego w Pszczynie Aleksander Kopia, śląski oficer rowerowy. Podczas spotkania ustalono, w których miejscach obie trasy mogłyby się łączyć, omówiono organizację ruchu i oznakowanie Wiślana Trasa Rowerowa jest najbardziej zaawansowanym projektem...

  więcej
 • Otrzymali Laury Przedsiębiorczości

  10 października 2017

  6 października po raz dziewiąty najlepsi przedsiębiorcy powiatu pszczyńskiego otrzymali Laury Przedsiębiorczości. Statuetki, których autorem jest znany goczałkowicki plastyk Stanisław Hochuł, trafiły do prężnie działających i dynamicznie rozwijających się firm. Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości oraz popularyzacja gospodarczych osiągnięć najlepszych przedsiębiorców posiadających siedzibę w powiecie...

  więcej
 • Bezzasadne

  22 września 2017

  Podczas sesji Rady Powiatu odbytej 30 sierpnia, radni ustosunkowali się do skarg na dyrektorów: Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy. Dotyczyły one odmowy o udzieleniu informacji o synu przez dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pszczynie oraz zastrzeżeń co do nieprawidłowości w zakresie popularyzacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie informacji na temat dostępności funduszy z UE na...

  więcej
 • Dofinansowanie Centrum Przesiadkowego

  8 sierpnia 2017

  Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił listę projektów, które otrzymają dofinansowanie na realizację zadań mających stworzyć warunki dla niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz wymianę oświetlenia na mniej energochłonne. Największe dofinansowanie, bo aż 35,7 mln zł otrzymał wniosek powiatu pszczyńskiego pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

  więcej
 • Współpraca

  11 lipca 2017

  28 czerwca w Starostwie Powiatowym w Pszczynie podpisano umowę partnerską pomiędzy powiatem pszczyńskim a Dobrowolnym Stowarzyszeniem Gmin Mikroregionu Żermanickiej i Cierlickiej zapory. Podpisy na dokumencie złożyli starosta pszczyński, Paweł Sadza, przewodnicząca Rady Powiatu Pszczyńskiego, Barbara Bandoła, przewodnicząca mikroregionu, Jana Pohludkova oraz wiceprzewodniczący mikroregionu, Martin Polasek.

  więcej
 • Słowo za słowo

  8 czerwca 2017

  Treść Karty Samorządności została wypracowana przez około półtora tysiąca samorządowców z całej Polski, którzy wzięli udział w odbywającym się 16 marca w Warszawie Forum Samorządowym pod hasłem “Twój los w Twoich rękach”. Forum zostało zorganizowane przez Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unię Metropolii Polskich, Związek Województw RP, Związek Powiatów Polskich, Unię Miasteczek Polskich oraz...

  więcej

Aktualny numer

Numer Forum nr 1 (11 lipca 2018r.)

Reklama