Z nowym kontraktem

3 lipca 2019
Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie otrzymało kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia na opiekę nad 27 pacjentami. Jest to trzykrotnie więcej niż w poprzednim kontraktowaniu jednak liczba pacjentów, którzy kierowani są do pszczyńskiego hospicjum od kilku miesięcy sięga 50 chorych miesięcznie i ciągle wzrasta.

W Polsce działa kilkaset hospicjów, ale tylko 1/3 z nich prowadzona jest przez organizacje społeczne, które niosą profesjonalną, holistyczną pomoc chorym bezpłatnie. Jednocześnie hospicja te zatrudniają wykwalifikowaną kadrę medyczną (lekarzy i pielęgniarki ze specjalizacją z medycyny paliatywnej) oraz psychologów i fizjoterapeutów. Tylko tak wykwalifikowany zespół pracowników daje możliwość ubiegania się o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do kryteriów, które hospicjum musi spełnić, aby zdobyć kontrakt należą m.in.: bardzo wysokie kompetencje i doświadczenie całego personelu opiekującego się chorymi − wykazywane w oparciu o konkretne kursy, specjalizacje, lata pracy przy łóżku chorego; odpowiednia ilość etatów zabezpieczająca potrzeby chorych, prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczości elektronicznej; ubezpieczenia, umowy na wykonanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych, czy transport sanitarny oraz posiadanie sprzętu medycznego i pomocniczego.
Pszczyńskie hospicjum otrzymuje kontrakty z NFZ od 2000 roku, jednak nigdy ich wymiar nie przekraczał sfinansowania opieki nad 10 chorymi. Tymczasem od listopada 2018 r. liczba chorych, którymi hospicjum opiekuje się w ciągu miesiąca dochodzi do 50 osób. W tym roku po raz pierwszy kontrakt z NFZ sięgnął skali, która w połowie odpowiada potrzebom chorych hospicjum św. Ojca Pio. O sfinansowanie potrzeb wszystkich pozostałych chorych hospicjum musi zabiegać samodzielnie, ubiegając się o dotacje oraz prosząc społeczeństwo o przekazywanie darowizn i 1%. Dodatkowo w swoim budżecie hospicjum stara się planować pieniądze, za które można kontynuować rozpoczętą w 2015 r. budowę kompleksu hospicyjno-opiekuńczego pn. „Dom Ojca Pio” (w tym hospicjum stacjonarne i ośrodek dziennego pobytu dla seniorów).
W ramach opieki tzw. hospicjum domowego do każdego chorego dojeżdżają lekarze i pielęgniarki w zależności od indywidualnych potrzeb, które często wykraczają poza „zakontraktowane” usługi. Chorzy i ich najbliżsi mogą także skorzystać z pomocy psychologa, fizjoterapeuty, duchownego i wolontariusza niemedycznego; mogą również bezpłatnie otrzymać sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, jak łóżka, koncentratory tlenu, ssaki, chodziki i in. Chorzy w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na pomoc materialną w tym artykuły higieniczne, pielęgnacyjne i medyczne. Hospicjum obejmuje opieką całe rodziny również dzieci w okresie choroby i żałoby. W ten sposób realizowana jest opieka holistyczna (całościowa), która jest główną ideą hospicjów społecznych zrzeszonych w Forum Hospicjów Polskich, jak hospicjum w Pszczynie.
Spore wsparcie finansowe. z początkiem czerwca, w wysokości półtora mln złotych Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie w otrzymało w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego na zapewnienie bezpłatnej opieki niesamodzielnym seniorom w powiecie pszczyńskim. Pieniądze przyznano w drodze konkursu. Projekt, który opracowało hospicjum z myślą o mieszkańcach powiatu pszczyńskiego został bardzo wysoko oceniony. Dofinansowanie na tego typu działania otrzymało tylko 19 spośród 32 podmiotów ubiegających się o pieniądze z województwa śląskiego, w tym pszczyńskie hospicjum. − To nasz ogromny sukces. W 2018 roku zakończyliśmy realizację podobnych działań i to doświadczenie utrwaliło nas w przekonaniu, jak bardzo taka opieka jest potrzebna. Poprzedni projekt trwał półtora roku, teraz otrzymaliśmy pieniądze na trzy lata. To daje nam możliwość organizowania bardzo stabilnej opieki, a taka jest chorym i ich opiekunom najbardziej potrzebna. Opieka nad osobami starszymi, niesamodzielnymi to działalność poszerzająca nasze zaangażowania w pomoc osobom tego najbardziej potrzebującym i stanowi od dwóch lat nasz nowy kierunek. Poszerza się także nasza opieka nad osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej − mówi Teresa Buczak, prezes Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie.
Z pomocy hospicjum będą mogły skorzystać osoby po 60. roku życia, które mają trudności przy podstawowych codziennych czynnościach i wymagają obecności opiekuna (stąd nazywane są osobami „niesamodzielnymi” lub „zależnymi”). Zgodnie z założeniami projektu preferowane będą osoby z niepełnosprawnością, nieaktywne zawodowo, w trudnej sytuacji materialnej, zagrożone ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym.

Ważną częścią projektu są także możliwości, które niesie on dla opiekunów osób zależnych. Będą mogli skorzystać ze szkoleń, porad i doświadczeń pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów i opiekunek hospicjum.

Chorych można zgłaszać od 1 lipca. Sytuacja i potrzeby każdej osoby oraz jej opiekunów będzie rozpatrywana indywidualnie, a pomoc będzie niesiona w miejscu zamieszkania. Każdym przypadkiem zajmie się zespół specjalistów − pielęgniarka koordynująca, opiekunka medyczna, fizjoterapeuta, psycholog/terapeuta. Wszystkie osoby są wieloletnimi pracownikami hospicjum, z bardzo dużym doświadczeniem i umiejętnościami opieki nad osobami ciężko chorymi; wspólnie potrafią najlepiej określić, jak skutecznie pomóc choremu i jego rodzinie. Chorzy i opiekunowie zainteresowani projektem będę mogli wszystkie niezbędne informacje znaleźć na stronie hospicjum od 1 lipca (www.HospicjumOjcaPio.pl). Projekt zatytułowano „Rozwój usług społecznych na terenie powiatu pszczyńskiego”. Beata Zamlewska-Pałyga
powrót

Aktualny numer

Numer 8 (4 sierpnia 2020r.)

Reklama