Trudne żniwa

8 sierpnia 2019
Trwa okres żniwny, w tym roku szczególnie trudny na występującą suszę i upały. Prace w polu i obejściach gospodarczych wymagają w tym okresie szczególnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Na polach od rana do późnego wieczoru pracują maszyny rolnicze o bardzo skomplikowanej konstrukcji, używane tylko w tym okresie. Niestety, w czasie żniw często dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków, które mają konkretne przyczyny. Z apelem do rolników zwróciła się Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Aleksandra Hadzik przypominając o najczęstszych przyczynach wypadków i sposobach ich uniknięcia:

-. Zachowajcie Państwo szczególną ostrożność, zwłaszcza w czasie pracy z kombajnami, maszynami do zbioru słomy i siana oraz transportu płodów rolnych. Korzystajcie tylko z maszyn narzędzi w pełni sprawnych, w dobrym stanie technicznym. Zakładajcie osłony na ruchome elementy maszyn, szczególnie na wały przegubowo-teleskopowe i pracujcie w przylegających do ciała ubraniach. Pracujcie w butach chroniących przed poślizgnięciem i upadkiem, nie przewoźcie ludzi na załadowanych przyczepach, pomostach oraz dyszlach i błotnikach maszyn. Stosujcie przerwy na odpoczynek i regenerację sił, a w upalne dni ograniczcie ekspozycję ciała na działanie słońca i wysokich temperatur. Nie zapomnijcie też o zapewnieniu właściwej opieki dzieciom oraz wydzieleniu specjalnego miejsca do zabawy, z dala od wykonywanej pracy w gospodarstwie.
W ostatnim okresie na polach w powiecie pszczyńskim doszło też do innych zagrożeń.28 lipca strażacy kilkukrotnie byli wzywani do ugaszenia pożarów zbóż oraz traw. Prowadzili działania gaśnicze w Wiśle Wielkiej, Górze i Kobiórze. W Wiśle Wielkiej przy ulicy Hodowców ogień pojawił się podczas prac polowych. Spaliło się zboże oraz słoma wartości około 5 000zł. Nie było zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi. Tego samego dnia w Górze przy ulicy Długiej z nieustalonych przyczyn doszło do pożaru pszenicy. Spaleniu uległo ok 15 arów. W Kobiórze doszło do pożaru łąki zlokalizowanej przy ulicy Promnickiej. Łącznie spaleniu uległo niecałe 1,5 ha roślinności, jednak w związku z bezpośrednim sąsiedztwem zabudowań oraz lasów, konieczne było zaangażowanie do działań 17 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej.
powrót

Aktualny numer

Numer 8 (4 sierpnia 2020r.)

Reklama