DRASYCZNA PODWYŻKA

8 sierpnia 2019
Od 1 sierpnia mieszkańcy gminy Pszczyny płacą o ponad 50 procent więcej za odbiór odpadów. Usługa za wywóz odpadów segregowanych kosztuje już nie 12,45 zł za osobę, ale 19,10 zł. W gospodarstwach, gdzie wszystko ląduje w jednym pojemniku jeszcze drożej - 38,20 zł miesięcznie za osobę (dotychczas 24,90 zł).

- Podwyżka cen wynika z kwoty, która została zaproponowana w przetargu na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości gminy Pszczyna, na których zamieszkują mieszkańcy oraz utworzenie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - można przeczytać w uzasadnieniu do podjętej uchwały. W ramach postępowania ofertę złożył tylko jeden wykonawca - konsorcjum firm Remondis Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o., Remondis MPGO Sosnowiec Sp. z o.o. oraz Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. Oferta opiewa na kwotę 10.699.646,40 zł. - Tak jak większość samorządów w Polsce, tak i Pszczyna wpadła w sidła zwiększonej ceny za śmieci. Rozpisaliśmy dwa przetargi. Wyższa stawka wynika z kilku czynników, które są niezależne od mieszkańców i samorządu. Wpływ na wysoką cenę odbioru śmieci ma wzrost opłaty marszałkowskiej i to bardzo drastycznie ponieważ zaczynaliśmy od 75 zł, a początkiem 2020 roku już wiemy, że stawka będzie wynosiła 270 zł za tonę. Na wyższą opłatę wpływają również wzrosty cen paliw, opłat za prąd , a także monitoringu instalacji wysypiska. To wszystko powoduje, że cena szybuje do góry w astronomicznym tempie w całej Polsce. W naszym przypadku to jest prawie 60% podwyżka, którą musieliśmy wprowadzić Podobnie, jak ja przerażeni są wójtowie, burmistrzowie i prezydenci w wielu śląskich gminach. Tym bardziej, że jeszcze raz podkreślę, podwyżka opłaty za odbiór śmieci nie wynika z działań samorządu - tłumaczy Dariusz Skrobol.
powrót

Aktualny numer

Numer 8 (4 sierpnia 2020r.)

Reklama