Perspektywy mgliste i odległe

8 sierpnia 2019
Z końcem lipca, w Starostwie Powiatowym w Pszczynie doszło do spotkania mieszkańców, samorządowców, służb, z przedstawicielami katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Poruszono sprawy związane z planowanymi inwestycjami oraz bezpieczeństwem i organizacją ruchu na drogach krajowych, przebiegających przez teren naszego powiatu.

Marek Niełacny, p.o. dyrektora katowickiego oddziału GDDKiA - odnosząc się do budowy bezkolizyjnego skrzyżowania DK1 z ul. M.
Oświęcimskich podkreślił, że prace nad inwestycją rozpoczęły się w 2014 r., kiedy były duże problemy z ustaleniem przebiegu i określeniem momentu rozpoczęcia prac przy budowie drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice - Bielsko-Biała. Wstępnie koszt budowy węzła na DK1 został oszacowany na 26 mln zł. Po wykonaniu dokumentacji projektowej okazało się, że szacunkowy koszt zadania wzrósł do ponad 80 mln zł, a GDDKiA uzależnia realizację inwestycji od uzyskania wsparcia samorządów - wojewódzkiego i gminnego. - My jako strona rządowa możemy partycypować w kosztach tego zadania do 26 mln zł. Nie mamy jeszcze decyzji zarządu województwa śląskiego, czy dołoży środki. Nie posiadamy obecnie zabezpieczenia finansowego, żeby zrealizować tę inwestycję - mówił. Wcześniej burmistrz Pszczyny stwierdził, że gminy Pszczyna nie stać w partycypacji kosztów realizacji zadania i wystąpił z pismem do premiera Mateusza Morawieckiego przypominając, że budowa bezkolizyjnego węzła znalazła się w rządowym Programie dla Śląska. Premier zwrócił się o wyjaśnienia do ministerstwa, nie ma jednak jeszcze odpowiedzi w tej kwestii.
Bardziej konkretniej przedstawia się sytuacja budowy S1 na odcinku od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej. Jak przekazał dyrektor katowickiego oddziału GDDKiA, w październiku powinno rozpocząć się postępowanie przetargowe w systemie projektuj i buduj. Jeżeli ten termin uda się dotrzymać, wykonawca zostanie wyłoniony na przełomie II i III kwartału 2020 roku. W pierwszej kolejności realizowane będą prace projektowe, które potrwają rok. - Rozpoczęcie budowy powinno nastąpić najwcześniej wiosną 2021 roku. Liczymy, że droga powstanie do końca 2023 roku - nakreślił przyszłość Marek Niełacny. Według informacji przekazanych przez GDDKiA, po wybudowaniu drogi S1, m.in. pszczyński odcinek DK1 zostanie najprawdopodobniej przekazany w zarządzanie władzom województwa śląskiego (razem z dokumentacją budowy węzła na skrzyżowaniu z ul. M. Oświęcimskich). Niepewność przebudowy skrzyżowania to dylemat dla mieszkańców budynków zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania, ponieważ część obiektów - w przypadku realizacji inwestycji - trzeba będzie wyburzyć. Mieszkańcy nie wiedzą, czy mogą remontować swoje domy, czy wstrzymywać się z pracami,
Podczas spotkania zebrani poruszyli również potrzebę poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu na DK1 i DK81. Wnioskowano m.in. o budowę technicznego wygrodzenia wzdłuż DK1 na terenach leśnych w celu wyeliminowania zdarzeń z udziałem zwierzyny leśnej, instalację tablic świetlnych o zmiennej treści z informacjami o utrudnieniach i możliwych objazdach, przedłużenie zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe na cały odcinek DK1 w powiecie pszczyńskim, montaż odcinkowego pomiaru prędkości, wprowadzenie opłat tzw. viaTOLL na DK1, planowanie robót w godzinach o najniższym natężeniu ruchu, wykonanie prawoskrętów przy części skrzyżowań czy poprawienie widoczności na przejściach dla pieszych.
powrót

Aktualny numer

Numer 8 (4 sierpnia 2020r.)

Reklama