Apel o wsparcie działalności Szpitala Powiatowego

9 września 2019
Od 1 sierpnia 2018 roku Szpital Powiatowy w Pszczynie prowadzony jest przez w pełni publiczną spółkę Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Woli, której jedynym właścicielem jest powiat pszczyński. Szpital Powiatowy w Pszczynie działa, ma poradnie i Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ale przez niedostateczne środki przekazywane na służbę zdrowia w Polsce, powiat pszczyński stanął przed koniecznością zwrócenia się do gmin o wspólne prowadzenie placówki. - Podstawowym źródłem finansowania działalności szpitala jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednakże jego wysokość nie pozwala na pokrycie kosztów prowadzenia działalności leczniczej. W ciągu ostatniego roku powiat przekazał spółce 6 mln zł na prowadzenie bieżącej działalności szpitala - zakup leków, środków opatrunkowych czy pensje dla personelu. Do tego konieczne są nakłady na remonty budynku oraz zakup sprzętu - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Powiatowy szpital ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia mieszkańcom powiatu pszczyńskiego oraz gmin sąsiadujących opieki medycznej na odpowiednim poziomie. W placówce został na powrót uruchomiony Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, w którym znajdują całodobową opiekę osoby starsze. - 28 sierpnia podczas sesji Rady Powiatu radni powiatowi jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wystąpienia z apelem dotyczącym wsparcia działalności Szpitala Powiatowego w Pszczynie. Radni zwrócili się w uchwale do gmin powiatu pszczyńskiego oraz gminy Czechowice-Dziedzice i gminy Bestwina o systematyczne i długofalowe wsparcie szpitala w szczególności poprzez dokapitalizowanie spółki prowadzącej placówkę lub też poprzez przekazywanie za pośrednictwem powiatu środków finansowych niezbędnych dla kontynuacji i rozwoju jego działalności.
- Dziękuję radnym za jednomyślność przy podejmowaniu tej uchwały. Będziemy przekonywać włodarzy i radnych gminnych, żeby pomogli nam prowadzić i utrzymać szpital w Pszczynie. Być może będzie to samorządowy szpital w Pszczynie. W gradacji potrzeb, które musi zapewnić samorząd, zdrowie leży na pierwszym miejscu. Po rocznym bilansie widzimy, że powiat sam nie będzie w stanie zapewnić odpowiedniego finansowania szpitala, przy wysokości kontraktu z NFZ, który nie pokrywa realnych kosztów funkcjonowania żadnego oddziału ani poradni. Dlatego proponujemy rozłożenie potrzeb na dziewięć samorządów, z uwzględnieniem ich możliwości finansowych. Prowadzenie działalności leczniczej Szpitala Powiatowego w Pszczynie leży w żywotnym interesie mieszkańców gmin wchodzących w skład powiatu pszczyńskiego oraz gmin sąsiednich, szczególnie gmin Czechowice-Dziedzice i Bestwina - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński, która już w czerwcu przedstawiła włodarzom gmin powiatu pszczyńskiego propozycję objęcia udziałów w spółce Centrum Przedsiębiorczości.
Harmonogram kolejnych rozmów związany jest z planowaniem budżetów na przyszły rok. Konkretne propozycje włodarze omówią w przyszłym tygodniu podczas konwentu starosty, burmistrza i wójtów gmin powiatu pszczyńskiego. W spotkaniu wezmą udział także włodarze gmin Czechowice-Dziedzice oraz Bestwina. - Przekażemy burmistrzom i wójtom uczciwe dane o sytuacji finansowej spółki, w tym wysokości kontraktu. Poprosimy, by wspólnie z radnymi przeanalizowali te dane w swoich gminach i w październiku spotkamy się na debacie samorządowej z włodarzami i radnymi wszystkich dziewięciu samorządów. Po niej chcielibyśmy poznać odpowiedź samorządów gminnych na nasz apel. Przez niedostateczne finansowanie szpitali w Polsce w ostatnim czasie zamkniętych zostało wiele oddziałów i placówek. Wspólne działania samorządów mogą stanowić gwarancję utrzymania Szpitala Powiatowego w Pszczynie, w sytuacji ewentualnych zmian w zakresie lecznictwa szpitalnego w Polsce, przewidywanych w kolejnej kadencji Sejmu i Senatu. Zajęcie się sytuacją szpitali i reforma systemu finansowania szpitalnictwa w Polsce jest poważnym zadaniem kolejnego rządu, bez względu na to, kto stanie na jego czele - podkreśla starosta.
powrót

Aktualny numer

Numer 8 (4 sierpnia 2020r.)

Reklama