Strona dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rozmaitości

8 października 2019
Zielona pracownia W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze, na inaugurację roku szkolnego nastąpiło uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni - Krainy Odkrywców sfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach konkursu „Zielona Pracownia 2019”, którego SPJK została laureatem.

Punkt konsultacyjny
W Urzędzie Gminy Suszec w ramach rządowego programu priorytetowego ,,Czyste Powietrze” został otwarty punkt konsultacyjny. Pracownik Urzędu Gminy udziela zainteresowanym mieszkańcom informacji na jakie działania można uzyskać dofinansowanie, pomaga przy skompletowaniu załączników i wypełnianiu wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć . Ułatwia to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z programu „Czyste Powietrze”. Zweryfikowany i kompletny wniosek w wersji papierowej i elektronicznej będzie przekazany przez Gminę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Decyzja o udzieleniu dofinansowania w formie dotacji i/lub pożyczki jest podejmowana przez WFOŚiGW. Telefon kontaktowy: 32 449 30 70, 32 449 30 96.
Nabór wniosków
W Goczałkowicach - Zdroju rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach II etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy. Będzie można je składać w dniach od 14 do 18 października 2019 r. w sali Urzędu Gminy.-
Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu. W przypadku wniosków złożonych w tym samym dniu decydować będzie kolejność i godzina ich zarejestrowania w Urzędzie Gminy. Prosimy o składanie tylko kompletnych i podpisanych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami. Osoby, które w I etapie Programu znalazły się na liście rezerwowej zostają automatycznie zakwalifikowane do II etapu. Oznacza to, że nie muszą ponownie składać dokumentów.
Mieszkaniec ma możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji celowej wynoszącej:
- do 60% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż automatycznego kotła węglowego min. 5 klasy, jednak nie więcej niż 7 200 zł brutto;
- do 80% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż kotła gazowego (przy wymianie kotła węglowego na gazowy), jednak nie więcej niż 9 600 zł brutto;
- do 80% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż kotła gazowego (przy wymianie kotła gazowego na gazowy), jednak nie więcej niż 7 200 zł brutto;
- do 80% kosztów kwalifikowanych na wymianę okien w części mieszkalnej budynku (tylko przy ogrzewaniu gazowym), jednak nie więcej niż 9 000 zł brutto.
==================
powrót

Aktualny numer

Numer 8 (4 sierpnia 2020r.)

Reklama