Proszą mieszkańcy

11 lutego 2020
Proszą mieszkańcy Ulica Ogrodowa w Pszczynie na całej swojej długości jest w bardzo złym stanie. Podkreślają to mieszkańcy i zwracają się do władz gminy o ujęcie tej drogi w planach remontowych i doprowadzenie nawierzchni do właściwego stanu technicznego. Dodają, że znajduje się tu ponad 50 budynków, w tym co najmniej 12 związanych z działalnością gospodarczą, co powoduje natężenie ruchu i eksploatację nawierzchni. W ich imieniu wystąpili radni, którzy zwrócili się z interpelacją do Burmistrza Miasta. - Mając na uwadze prośby, w trosce o dobro wszystkich mieszkańców oraz w związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych, wnosimy o pozytywne rozpatrzenie przedmiotowej interpelacji i uwzględnienie w planach inwestycyjnych na bieżący rok wydatków związanych opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Ogrodowej w Pszczynie. Odpowiednio wcześnie opracowana dokumentacja, umożliwi w kolejnych latach ubieganie się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych między innymi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - piszą w interpelacji radni Monika Rąba, Arkadiusz Gardiasz, Marek Szklorz i Grzegorz Kuczera. Do interpelacji ustosunkowała się Barbara Sopot-Zembok. - Dołożymy starań, aby w trakcie roku budżetowego dokonać stosownej zmiany w budżecie gminy w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi - zapewnia zastępca burmistrza.

powrót

Aktualny numer

Numer 5 (5 maja 2020r.)

Reklama