Będzie przebudowane

11 lutego 2020
Na pasach, na ulicy Bielskiej w Pszczynie (w rejonie skrzyżowania z ul. Jagiełły) i ich sąsiedztwa dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Zdarzają się także wypadki ze skutkiem śmiertelnym. Mieszkańcy wskazują na niewłaściwe oświetlenie zebry przy dużym natężeniu ruchu samochodów, utrudniające widoczność rosnące przy drodze krzewy i drzewa. Domagają się, podobnie jak radni miejscy wprowadzenia tutaj istotnych zmian poprawiających bezpieczeństwo.

Radna Monika Rąba w interpelacji zwróciła się do burmistrza Pszczyny z prośbą o rozważenie możliwości instalacji w tym miejscu systemu tzw. "aktywnego przejścia dla pieszych" oraz oznakowania poziomego biało-czerwonego. - Sygnalizacja świetlna instalowana na przejściu dla pieszych zapewnia maksymalne bezpieczeństwo przy przejściu przez drogę. Stanowi ona również doskonałe narzędzie, które pomaga dyscyplinować kierowców. Oznakowanie umieszczone nad przejściem dla pieszych informuje kierowcę o konieczności zachowania ostrożności, natomiast sygnalizacja świetlna wymusza zatrzymanie samochodów i umożliwia pieszemu bezpieczne przejście przez jezdnię, przez co w znaczny sposób wpływa na zmniejszenie liczby wypadków. Pulsujące światła włączają się na czas przejścia pieszego, gasną zaraz po tym, jak pieszy zejdzie z przejścia - tłumaczy. Radna dodaje, że to rozwiązanie funkcjonuje już w wielu miastach w Polsce. Podstawowym celem instalacji takiego systemu jest ochrona pieszego w czasie, gdy znajduje się na przejściu lub w jego bezpośredniej okolicy. Zapytanie do burmistrza skierowali także Arkadiusz Gardiasz i Marek Szklorz przypominając o podjętej uchwale Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Bielskiej w Pszczynie" w kwocie 20.000 zł, zwrócili się do Burmistrza o szczegółową informację na temat przeprowadzonych uzgodnień z zarządcą drogi i innymi instytucjami oraz informacji dotyczącej aktualnej realizacji przedmiotowego zadania
W odpowiedzi poinformowani zostali, że Urząd Miejski w Pszczynie w 2019 roku przygotował kompletną dokumentację techniczną dla tego zadania. Zgłoszenie robót budowlanych zostało złożone w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach 28 listopada 2019 r. W okresie 21 dni od zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, w związku z tym roboty budowlane mogą być prowadzone. Obecnie trwa przygotowanie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy. Przewiduje się, że roboty zostaną zakończone do końca kwietnia 2020 roku. Burmistrz Dariusz Skrobol dodaje, że odbyła się lustracja miejsca zagrożonego, prowadzona przez policję z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Starostwa Powiatowego w Pszczynie i Urzędu Miejskiego w Pszczynie. W jej trakcie ustalono, że w celu poprawy widoczności pieszych zbliżających się do przejścia, należy doświetlić przejście oraz wyciąć krzewy na długości 10 m i drzewa w ilości 7 sztuk od skrzyżowania z ul. M. Skłodowskiej-Curie do przejścia dla pieszych. Przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów należy do zadań Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Urząd Miejski zobowiązał się do doświetlenia przejścia dla pieszych.
powrót

Aktualny numer

Numer 5 (5 maja 2020r.)

Reklama