E-aktywni mieszkańcy

11 marca 2020
Zakończyła się realizacja szkoleń z zakresu podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Pszczyna”. Gmina Pszczyna w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie uzyskała na realizację przedmiotowego projektu wsparcie w wysokości 84 000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie: 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych: E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego.

Szkolenia odbywały się od października 2019 r. do lutego 2020 r. W tym okresie przeprowadzono 14 szkoleń, w ramach 4 wybranych modułów: „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych” oraz „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, z czego największym zainteresowaniem cieszył się temat „Moje finanse i transakcje w sieci”. Łącznie przeszkolonych zostało 155 osób, głównie mieszkańców gminy Pszczyna, w szkoleniach wzięli także udział mieszkańcy ościennych gmin. Na zakończenie szkoleń, wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty, potwierdzające udział w projekcie. W szkoleniach uczestniczyli mieszkańcy w wieku powyżej 25 roku życia, a najstarszy uczestnik w momencie rozpoczęcia szkolenia miał ukończone 89 lat. Zajęcia odbywały się w sołectwach: Studzionce i Łące oraz w mieście Pszczyna.
powrót

Aktualny numer

Numer 5 (5 maja 2020r.)

Reklama