Ministerstwo pyta

11 marca 2020
Sprawa przebudowy zbiegu drogi krajowej nr 1 i drogi wojewódzkiej nr 933 w Pszczynie będącą ulicą Męczenników Oświęcimskich w Pszczynie nie znika ze starań samorządowych domagających się bezkolizyjnego skrzyżowania w tym miejscu. Na podjętą przez Radę Powiatu uchwałę w tej sprawie, swoje stanowisko wyraziła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zaznaczając, że po wybudowaniu odcinka drogi S1 Kosztowy — Bielsko-Biała obecny odcinek drogi DK 1 (od projektowanego węzła Mysłowice Kosztowy II do węzła Bielsko-Biała Komorowice) będzie pozbawiony kategorii dróg krajowych i zaliczony zostanie do kategorii dróg wojewódzkich.

Jednocześnie droga DK 1 zmieni funkcję, jaką pełni obecnie w sieci. W styczniu wspólne stanowiskiem w sprawie budowy bezkolizyjnego węzła podjęli również starostowie podczas Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego apelując do premiera i ministra o zapewnienie finansowania inwestycji wskazując, że jest ona istotna nie tylko z punktu widzenia powiatu pszczyńskiego, ale także całego województwa śląskiego. W odpowiedzi Ministerstwo Infrastruktury proponowało przekazanie 26 mln zł na ten cel, jednak pozostałą kwotę miałyby sfinansować samorządy. Inwestycję wyceniano na ponad 81 mln zł. Takie rozwiązanie jest jednak nie do udźwignięcia pod kątem finansowym i organizacyjnym przez gminę i powiat.
Sprawę konieczności budowy węzła poruszyli ponownie przedstawiciele władz powiatu pszczyńskiego, 7 lutego w Bielsku-Białej podczas posiedzenia wyjazdowego Sejmowej Komisji Antysmogowej. Starania gminy Pszczyna i powiatu pszczyńskiego poparł marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, który pismem z dnia 10 lutego br. zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o udzielenie wsparcia w staraniach samorządów lokalnych o "realizację budowy węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 1 z DW 933 i drogą gminną w Pszczynie przez rządową administrację drogową i zapewnienie całości niezbędnych środków finansowych, co umożliwiłoby niezwłoczne rozpoczęcie budowy tego węzła przez GDDKiA".
Po tym zrodziły się pewne szanse na rozwiązanie problemu. Ministerstwo Infrastruktury Departament Dróg Publicznych pismem z dnia 17 lutego br. zwróciło się do Marszałka, Starosty Pszczyńskiego oraz Burmistrza Pszczyny, w nawiązaniu do prowadzonej korespondencji, o przekazanie stanowiska samorządów w zakresie preferowanego wariantu przedmiotowego węzła. Ministerstwo pyta, czy samorządy preferują wykonanie wiaduktu w ciągi drogi krajowej, czy w ciągu drogi wojewódzkiej? - Sprawa jest w toku i intensywnie nad nią pracujemy. W najbliższym czasie spotkamy się z przedstawicielami samorządów i zarządców dróg, by szybko wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński. Trwają rozmowy z Urzędem Marszałkowskim (Wydział Transportu i Komunikacji) o zorganizowanie pilnego spotkania w tej sprawie.
red.
powrót

Aktualny numer

Numer 5 (5 maja 2020r.)

Reklama