Dotacje dla podmiotów

12 marca 2020
W ramach otwartych konkursów ofert powiat pszczyński przyznał społecznikom ponad 58 tys. zł. Łącznie w tym roku organizacje pozarządowe otrzymają z budżetu powiatu 70 tys. zł, a pozostała kwota zostanie przekazana w ramach tzw. małych grantów w dziedzinie sportu i kultury. Dotacje na realizację zadań publicznych otrzymują następujące podmioty:

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- 3500 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowo-Turystycznego "Diablak" na realizację projektu pn. Tworzenie możliwości mieszkańcom powiatu spędzania wolnego czasu poprzez udział w wycieczkach związanych z dziedzictwem kulturalnym jak i przemysłowym w tym wyjazdach do teatrów;
- 1500 zł dla "Przeciw Nicości" - Stowarzyszenia Fotograficznego im. Mieczysława Wielomskiego na realizację projektu pn. V Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal i Konkurs Fotografii Ojczystej w Goczałkowicach-Zdroju;
- 2700 zł dla Stowarzyszenia Kobiórska Inicjatywa Kulturalna na realizację projektu pn. Organizacja 18. Edycji festiwalu „Reggae w Stodole”;
- 2000 zł dla Stowarzyszenia Pszczyńskie Towarzystwo Muzyczne "CON FUOCO" na realizację projektu pn. XVII Festiwal Muzyki Kameralnej „MUSICA DA CHIESA”;
- 2800 zł dla Stowarzyszenia Chór Mieszany "Lutnia" Pszczyna na realizację projektu pn. Udział w inicjatywie kulturalnej mieszkańców powiatu pszczyńskiego przez uczestnictwo w ogólnopolskim przeglądzie chórów;
- 3500 zł dla Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej na realizację projektu pn. Z tradycji czerpiemy siłę… - czyli muzyczny początek ludowej wiosny w skansenie.
20 lutego 2020
W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
- 1400 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowo-Turystycznego "Diablak" na realizację projektu pn. Tworzenie możliwości mieszkańcom powiatu spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie wspinaczki;
- 2900 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Budo” przy SP nr 2 w Pawłowicach na realizację projektu pn. Wspomaganie rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży w sporcie kung-fu wu shu;
- 2900 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Budo” przy SP nr 2 w Pawłowicach na realizację projektu pn. Wspomaganie rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży w sporcie ju-jitsu;
- 3300 zł dla Pszczyńskiego Klubu Tenisowo-Narciarskiego "Greg-Team" na realizację projektu pn. Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim;
- 5600 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Josieniec" Radostowice na realizację projektu pn. Wspomaganie rozwoju uzdolnień zawodników UKS Josieniec Radostowice;
- 2200 zł dla Ludowego Klubu Sportowego Znicz Jankowice na realizację projektu pn. Organizacja zawodów sportowych „Halowy Turniej Mikołajkowy w piłce nożnej” dla dzieci zamieszkujących Powiat Pszczyński;
- 2900 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego AVATAR na realizację projektu pn. Zorganizowanie zawodów rowerowych dla dzieci i młodzieży;
- 3600 zł dla Miejskiego Klubu Sportowego Iskra Pszczyna na realizację projektu pn. Moje Marzenie - Mecz Reprezentacji;
- 3100 zł dla Miejskiego Klubu Sportowego Iskra Pszczyna na realizację projektu pn. Sportowa wiosna;
- 3100 zł dla Stowarzyszenia "RAZEM" dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami na realizację projektu pn. Maraton „SŁONECZNY”, Piknik Rodzinny;
- 1400 zł dla Stowarzyszenia "RAZEM" dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami na realizację projektu pn. Powiatowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych 8 maja 2020 r.
W zakresie turystyki i krajoznawstwa
- 2600 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowo-Turystycznego "Diablak" na realizację projektu pn. VII Rajd Górski Dla Uczniów Szkół Podstawowych;
- 1900 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowo-Turystycznego "Diablak" na realizację projektu pn. Tworzenie możliwości mieszkańcom powiatu spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie turystyki w formie wycieczek turystycznych;
- 2200 zł dla Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej na realizację projektu pn. XXII Rajd Górski Pieszy dla młodzieży Powiatu Pszczyńskiego;
- 700 zł dla Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej na realizację projektu pn. Wycieczki rowerowe „Poznajemy Ziemię Pszczyńską”;
- 1100 zł dla Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej na realizację projektu pn. XVI Rajd Rowerowy Poznajemy Okolice Jeziora Goczałkowickiego;
- 900 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie na realizację projektu pn. Trzydniowa wycieczka krajoznawcza na Jurę Krakowsko-Częstochowską osób niepełnosprawnych intelektualnie;
- 600 zł dla Szkolnego Klubu Sportów i Turystyki Górskiej i Nizinnej "Wichura" na realizację projektu pn. Góry za miedzą - Wielka Fatra.
powrót

Aktualny numer

Numer 5 (5 maja 2020r.)

Reklama