Krzywa rośnie

9 kwietnia 2020
Ministerstwo Zdrowia 9 kwietnia podało, że potwierdzono zakażenie koronawirusem u 5574 osób, 174 pacjentów zmarło, a 284 osoby już wyleczono.

W województwie śląskim liczba zakażonych wyniosła 695, zgonów - 38, ozdrowień - 19. W ostatnich dniach liczby dynamicznie wzrastają. W powiecie pszczyńskim, na 5 kwietnia sanepid nie potwierdził przypadku zakażenia koronawirusem. Kwarantanną domową objęte było 158 osób. Liczba przebywających w domowej izolacji utrzymuje się na stabilnych poziomie z minimalnym spadkiem. 3 kwietnia kwarantanną objętych było 171 osób pod 143 adresami. 2 kwietnia 156 adresów z 201 osobami 1 kwietnia kwarantanna została rozszerzona, podlegają niej także bliscy mieszkający z osobą - objętych było 201 osób pod 156 adresami. Ostatni dzień marca w powiecie pszczyńskim to 232 osoby przebywały w kwarantannie domowej pod 168 adresami. 30 marca 258 osób na 186 adresów. Dzień wcześniej było tych osób 257. 28 marca odnotowano najwyższy wskaźnik osób objętych kwarantanną domową - 275 pod 185 adresami. Jeszcze wcześniej analogicznie: 27 marca - 242/172, 26 marca - 239/166, 25 marca - 221/157.
Kwarantanna dotyczy osób zdrowych, o których wiadomo, że miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Obowiązkową kwarantanną objęte są także osoby wracające z zagranicy. Od 1 kwietnia kwarantanna została rozszerzona podlegają niej także bliscy, mieszkający z osobą objętą kwarantanną. Taka osoba przez dwa tygodnie (liczone od chwili ostatniego kontaktu z zakażonym lub dnia powrotu z zagranicy) ma całkowity zakaz wychodzenia z domu - nawet gdy czuje się dobrze i nie przejawia żadnych objawów choroby. Dotyczy to również wizyt u lekarza, wyjść do sklepu, spacerów w psem. U osoby odbywającej kwarantannę zakazane są również odwiedziny. Gdy taka osoba poczuje się gorzej, szczególnie jeśli pojawi się gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem, powinna natychmiast zawiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego szpitala.
Kolejne ograniczenia
W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem i walce z jego ograniczeniem od 1 kwietnia weszły w życie nowe ograniczenia w poruszaniu się. Złamanie przepisów może skutkować nałożeniem kary w wysokości od 5 do 30 tys. zł. Dotyczą one między innymi ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie.
Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3. PRZYKŁAD: Jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów. Wszystkie sklepy muszą się dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa, gdzie wszyscy klienci mają robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach, a w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. Jeśli w banku są np.3 stanowiska obsługi, to w jednym momencie na terenie banku może przebywać 9 osób. Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.
Podobne zaostrzenia dotyczą także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych. PRZYKŁAD: Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.
Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami. Zawieszono również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży - zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.
Obowiązuje zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy. W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem: dojazdu do pracy, wolontariatu na rzecz walki z COVID-19, załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.
Obowiązuje zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich do odwołania. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Natomiast w zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Rozszerzony został ten wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny - np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników. Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków. Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom
powrót

Aktualny numer

Numer 5 (5 maja 2020r.)

Reklama