PUP przyjmuje wnioski

9 kwietnia 2020
Zgodnie z ustawą o tzw. tarczy antykryzysowej, przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Dofinansowanie może być przyznane tylko mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom. Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z kilku instrumentów pomocowych:

- niskoprocentowych pożyczek do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców

- dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne,

- dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącego osoba fizyczną niezatrudniającą pracowników,

- dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, w przypadku spadku przychodów.

W powiecie pszczyńskim jest ok. 12 tysięcy przedsiębiorstw, z czego aż 11,5 tys. mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 pracowników. Zainteresowanie pomocą ze strony pracodawców jest duże. - Przyjmujemy wnioski i wypłacamy pierwsze jednorazowe pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Świadczenia wypłacane są bardzo szybko. Jeżeli ktoś z Państwa ma wątpliwości dotyczące wypełnienia wniosku, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 32 210 27 29 lub o ewentualne pytania w formie mailowej: urzad@pszczyna.praca.gov.pl - mówi Bernadeta Sojka-Jany, dyrektor Powiatowego urzędu Pracy w Pszczynie. I dodaje, że początkiem tygodnia ruszy nabór wniosków na kolejne po pożyczkach formy wsparcia. - Pracodawcy mogą korzystać zarówno z naszych instrumentów, jak i wsparcia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - dodaje dyrektor PUP.

Wszystkie wnioski o przyznanie pomocy można jednak złożyć online, a jeżeli ktoś nie posiada podpisu elektronicznego - złożyć je do skrzynki w Powiatowym Urzędzie Pracy wraz z niezbędnymi załącznikami. Celem sprawnej weryfikacji wniosków i szybkiego wsparcia pracodawców i samozatrudnionych Powiatowy Urząd Pracy wydłużył też czas pracy, od poniedziałku do czwartku do godz. 20.00 oraz w piątki do godz. 18.00.. Wszystkie druki oraz wnioski dotyczące pożyczki można pobrać ze strony internetowej PUP w Pszczynie: pszczyna.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
powrót

Aktualny numer

Numer 5 (5 maja 2020r.)

Reklama