Na dwie ręce

9 kwietnia 2020
W Urzędzie Miejskim miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, na którym zostały przedstawione informacje dotyczące budowy w 2021 roku wieży widokowej na terenie Wisły Małej. Inwestycja ma objąć także ustawienie tabliczek edukacyjnych, ławek i stworzenie miejsc parkingowych. Program Life Vistula jest w całości prowadzony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach, RDOŚ w Krakowie, Towarzystwo na Rzecz Ziemi oraz Górnośląskie Koło Ornitologiczne. Uczestniczyli w nim radna Rady Miejskiej Marta Wojciechowska-Smolarz, przedstawiciele Rady Sołeckiej Wisły Małej, Miejskiego Zakładu Zieleni oraz Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, a także burmistrz Dariusz Skrobol.

Głównym celem projektu jest ochrona i poprawa stanu zachowania siedlisk ptaków wodno-błotnych, w szczególności: ślepowrona i rybitwy rzecznej. W tym celu zostaną zrealizowane działania, jak: zabezpieczenie grobli i wyspy na jeziorze oraz wysp na stawach hodowlanych oraz wysp na żwirowniach. Budowa wieży obserwacyjnej nad Zbiornikiem Goczałkowickim oraz wyznaczenie i wykonanie parkingu dla pojazdów, budowa miejsc postojowych dla samochodów, wieży i czatowni do obserwowania ptaków na stawach hodowlanych, budowa po południowej stronie Zbiornika Goczałkowickiego dwóch pomostów dla wędkarzy, wytypowanie i oznaczenie dostępnych dla turystów tras na terenie stawów hodowlanych przyczyni się do większego ruchu rekreacyjnego. To rodzi potrzebę umożliwienia bezpiecznego dojechania i dojścia do tego miejsca. Póki co tak na razie nie jest.
Istotnym rozwiązaniem jest bezpieczny i atrakcyjny pod względem rekreacyjnym ciąg pieszo-rowerowy. Dotyczy to zwłaszcza 4 kilometrowego odcinka wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 od skrzyżowania z ulicą Brzozową w Wiśle Wielkiej do Strumienia, który byłby kontynuację ścieżki rowerowej na trasie Pszczyna - skrzyżowanie z ulicą Brzozową, mającej powstać w ramach inwestycji zintegrowanego centrum przesiadkowego. Trasa połączyłaby Pszczynę ze Strumieniem oraz powiat pszczyński z cieszyńskim. Centrum przesiadkowe to wspólna inwestycja gminy Pszczyna i powiatu pszczyńskiego, a budowa ścieżek rowerowych to zadanie gminy. Urząd Miejski w Pszczynie wystosował w tej sprawie wniosek do Marszałka Województwa Śląskiego o zabezpieczenie w budżecie województwa środków finansowych na realizację tego zadania. Odnosząc się do wniosku, Urząd Marszałkowski nie wykluczył możliwości budowy ścieżki. Poinformował jednak, że budowa ciągu w pierwszej kolejności wymaga opracowania przez gminę Pszczyna dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia. Ze względu na ograniczone możliwości budżetu województwa oraz znaczne wydatki na zadania drogowe już rozpoczęte, inwestycje dotyczące budowy chodników i ciągów pieszo-rowerowych realizowane są z udziałem środków gminnych. Marszałek proponuje, by gmina Pszczyna rozważyła możliwość podjęcia się prowadzenia zadania dotyczącego opracowania projektu inwestycji na własny koszt, a po wykonaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia, przystąpienia do realizacji budowy ciągu. W kosztach gmina uczestniczyłaby wspólnie z województwem.
powrót

Aktualny numer

Numer 10 (7 października 2020r.)

Reklama