Strona dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zapewnią zapotrzebowanie w energię

5 maja 2020
Cztery mikro-instalacje zostaną zamontowane na dachach budynków: Centrum Kultury w Pawłowicach, Osiedlowego Domu Kultury, Szkoły Podstawowej nr 2 w Pawłowicach oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Szacuje się, że powyższe instalacje w ok. dwóch trzecich (65%) zapewnią zapotrzebowanie w energię elektryczną w każdej z wymienionych placówek. Według założeń projektowych łączna ich moc to ok. 170,8kWp, natomiast zakładana roczna produkcja energii ma wynieść 162,57 MWh. Planowany koszt inwestycji to ok. 900 tys. zł, z czego 85% gmina pozyskała z Funduszy Europejskich. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W latach ubiegłych panele fotowoltaiczne zamontowane zostały przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pawłowicach, przy Szkole Podstawowej w Pielgrzymowicach oraz przy budynku urzędu gminy, a także zasilają urządzenia działające w stacjach uzdatniania wody w Golasowicach i Warszowicach, w oczyszczalni mechanicznej w Pniówku i biologicznej w Krzyżowicach. Wdrażane w gminie nowatorskie rozwiązania dotyczące produkcji energii odnawialnej mają znaczenie ekologiczne oraz ekonomiczne. Odnawialne Źródła Energii (OZE) przyczyniają się do ograniczenia emisji CO2, ale również obniżają koszty zakupu energii przez poszczególne jednostki. Ilość energii zakupionej w ramach ubiegłorocznego przetargu na zakup energii dla gminy Pawłowice, m.in. wykorzystywanej do oświetlenia dróg, czy na potrzeby gminnych jednostek jest o 1592 MWh mniejsza w stosunku do roku 2018. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię wynika z montażu kolejnych instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych, ale również jest konsekwencją montażu energooszczędnych lamp ledowych czy weryfikowaniem różnic pomiędzy energią zamówioną a faktycznie wykorzystaną na potrzeby gminy.
M.R.
powrót

Aktualny numer

Numer 5 (5 maja 2020r.)

Reklama