Zdalne sesje

5 maja 2020
Czasy nadzwyczajne, takie jak obecny okres epidemii, wymuszają dostosowawcze sposoby w funkcjonowaniu administracji. W przypadku samorządowej nie może ona po prostu przestać działać i całkowicie zrezygnować z aktywności i trwać w zwłoce w sprawach publicznych, które zależą od jego stanowiska. Zaistniała sytuacja wymogła wdrożenia takich rozwiązań, które z jednej strony w możliwie najmniejszym stopniu będą zakłócały wykonywanie przez administrację zadań, a z drugiej - w możliwie największym stopniu - będą chroniły społeczeństwo przed rozprzestrzenianiem się wirusa. Stąd przewodniczący rad najpierw zwlekali z terminami zwoływania posiedzeń sesyjnych bo dotyczyło to fizycznego zebranie wszystkich radnych w jednym miejscu, co w obecnej chwili, wobec zaostrzonych rygorów bezpieczeństwa, stało się w praktyce niemożliwe. W sukurs przyszły dostępne technologie i rozwiązania techniczne umożliwiające wszystkim radnym udział w posiedzeniach i podejmowanie decyzji. Takie zdalne sesje odbyła 22 kwietnia Rada Powiatu Pszczyńskiego i Rada Miejska w Pszczynie oraz Rada Gminy Suszec 30 kwietnia. Na 5 maja wyznaczony został termin sesji Rady Gminy Pawłowice. Radni zgromadzą się w sali obrad zachowując obowiązujące obostrzenia bezpieczeństwa. Mieszkańcy obrady sesji mogli śledzić za pośrednictwem transmisji na żywo.

Radni głosowali ze swoich domów i zabierali głos dzięki platformie multimedialnej.. W powiatowej sali sesyjnej przebywali tylko przewodniczący Rady Powiatu oraz kierownik Biura Rady. - Radni głosowali nad uchwałami jak zwykle na swoich tabletach za pomocą systemu eSesja, z którego korzystamy od początku obecnej kadencji. Dodatkowo platforma multimedialna, dzięki której widziałem radnych, pozwoliła mi zweryfikować, czy przed tabletem faktycznie jest osoba uprawniona do głosowania - mówi przewodniczący Rady Powiatu Pszczyńskiego, Paweł Sadza. Dzięki dobremu przygotowaniu sprzętu, wszystko poszło sprawnie i bez przeszkód, co potwierdzali także radni. - Obyło się bez większych problemów. Było łatwiej, ponieważ wcześniej zdalne kontaktowanie się przećwiczyliśmy podczas posiedzeń komisji przy dużej pomocy i zaangażowaniu się pań z Biura Rady, za co serdecznie dziękujemy - powiedziała radna Helena Gąska
Podczas sesji radni wysłuchali sprawozdania starosty z działalności Zarządu Powiatu Pszczyńskiego, które w głównej mierze poświęcone było działaniom powiatu związanym ze stanem epidemii koronawirusa. Dokonali zmian w budżecie powiatu oraz wieloletniej prognozie finansowej, podjęli także uchwały m.in. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przyznali dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich.
30 kwietnia podczas zdalnej sesji Rady Miejskiej radni podjęli decyzję o odstąpieniu od przekazania do prowadzenia III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie oraz o jednoczesnym odstąpieniu od przekazania powiatowi na ten cel budynku po zlikwidowanym gimnazjum przy ul. Batorego. W styczniu 2019 roku radni Rady Miejskiej przyjęli uchwały intencyjne w sprawie przekazania do prowadzenia III Liceum Ogólnokształcącego, a także zamiaru zmiany siedziby III LO. Uchwały zostały przyjęte pomimo głosów sprzeciwu ze strony uczniów, grona pedagogicznego, rodziców, a także niektórych radnych. Negatywną opinią Śląskiego Kuratora Oświaty o przeniesieniu siedziby szkoły wydał też Śląski Kurator Oświaty. Miesiąc później podjęto decyzję o zmianie terminu przekazania do prowadzenia III LO powiatowi oraz zmianie siedziby placówki. Na ich mocy zmiany miały zostać wprowadzone z dniem 1 września 2020 roku, a więc rok później niż pierwotnie zakładano.
30 kwietnia Rada Gminy w Suszcu, m.in. podjęła uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na inwestycje związane z budową biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suszec.
waz
powrót

Aktualny numer

Numer 10 (7 października 2020r.)

Reklama