Przebudowa drogi

5 maja 2020
Powiat pszczyński pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi z Poręby do Radostowic w kwocie 4 539 476,70 zł. To 55% szacowanej na ok. 8,7 mln zł kosztorysowej wartości inwestycji. . Przebudowa ul. Szkolnej w Porębie oraz Porębskiej w Radostowicach będzie realizowana w latach 2020-21.

Zadanie o szerokim zakresie prac może być realizowane nie tylko dzięki pozyskanemu wsparciu, ale także współpracy z gminami. Ostateczny koszt robót będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie zadania. - Wkład własny w wysokości niemal 4,2 mln zł sfinansujemy będzie z budżetu powiatu pszczyńskiego przy wsparciu gminy Pszczyna oraz gminy Suszec - mówi Grzegorz Nogły, członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego. Powiat pszczyński z własnego budżetu przeznaczy na przebudowę dróg niemal 1,7 mln zł. Rada Miejska w Pszczynie zdecydowała o przekazaniu środków na niemal 1,6 mln zł. Powiat zwrócił się do gminy Suszec o wsparcie w wysokości ponad 900 tys. zł. Inwestycja będzie polegać na przebudowie drogi z Poręby do Radostowic na długości 2 237 mb (od drogi wojewódzkiej w Porębie do drogi wojewódzkiej w Radostowicach), budowie chodnika na całej długości ulicy, przebudowie odwodnienia, kolidujących sieci uzbrojenia terenu, zjazdów do posesji i skrzyżowań z drogami gminnymi.
red.
powrót

Aktualny numer

Numer 5 (5 maja 2020r.)

Reklama