Trudne powroty

5 maja 2020
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o stopniowym znoszeniu ograniczeń funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w maju na terenie Pszczyny otwarte zostaną pierwsze gminne placówki oświatowe: przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Otwarcie pierwszych przedszkoli w gminie Pszczyna planowane jest na 11 maja. Lista placówek w pierwszej kolejności wznawiających opiekę nad dziećmi podana zostanie do 8 maja i będzie zależna od liczby zgłoszonych dzieci.

W gminie Pszczyna z uwagi na konieczność przystosowania przedszkoli i zapewnienia odpowiednich warunków związanych z bezpieczeństwem sanitarnym nie będzie możliwe otwarcie przedszkoli przed 11 maja. Ostateczne decyzje odnoszące się do terminów otwarcia każdej z placówek oświatowych podejmowane będą w uzgodnieniu z dyrektorami, w oparciu o analizy związane z sytuacją epidemiologiczną na terenie gminy, mając przede wszystkim na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa dzieci oraz pracowników. Planowane jest również otwarcie Żłobka Miejskiego, co jest zależne od pozytywnej decyzji sanepidu (bieżące informacje na ten temat będą publikowane na stronie żłobka). Poinformowano również, że ze względu na sytuację epidemiczną w gminie oraz w trosce o zdrowie dzieci, a także kadry placówek, organ prowadzący, gmina Pszczyna może ograniczyć liczebność grup przedszkolnych lub ograniczyć ilość grup przedszkolnych w danej placówce. Aby dziecko zostało uwzględnione w pierwszym etapie wznowienia pracy przedszkoli rodzice, opiekunowie proszeni byli, aby zgłosili dziecko do dyrektora odpowiedniej placówki, do której uczęszczało przed zawieszeniem zajęć.
Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo powinny mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Aby zapewnić odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic jest zobowiązany przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, jak również ewentualne informacje związane z zagrożeniem epidemiologicznym (np. chorobą, izolacją lub kwarantanną) w rodzinie. Do placówek przyjmowane będą wyłącznie dzieci zdrowe - bez objawów chorobowych. W żadnym przypadku nie należy posyłać do przedszkola dziecka, jeżeli w gospodarstwie domowym ktoś przebywa na kwarantannie lub w izolacji w związku z COVID-19. Wówczas wszyscy członkowie rodziny muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza - czytamy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pszczynie. Po analizie wszystkich wniosków oraz mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną, 8 maja 2020r. Urząd Miejski w Pszczynie opublikuje informację wraz z listą placówek, które zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Rodzice dzieci będą informowani o wznowieniu zajęć na stronach internetowych placówek. Sytuacja na bieżąco jest monitorowana przez pracowników Urzędu Miejskiego. W przypadku podejmowania następnych działań publikowane będą osobne komunikaty. - Rząd deklaruje, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany rodzicom, gdy przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego lub gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane koronawirusem. Rozumiem więc, że jeżeli przedszkola w gminie pozostaną zamknięte, zasiłek nadal będzie Wam przysługiwał, również po 6 maja - mówi Dariusz Skrobol, burmistrz Pszczyny.
powrót

Aktualny numer

Numer 9 (9 września 2020r.)

Reklama