Dodatkowe środki

4 sierpnia 2020
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie pozyskał dodatkowe środki na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. - Otrzymaliśmyj decyzję z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu naszemu urzędowi środków w wysokości 496 200 złotych z przeznaczeniem na finansowanie programu. Jego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb lokalnego rynku pracy w związku z COVID-19 - poinformowała Bernadeta Sojka-Jany, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie. Planowane wsparcie obejmuje dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz prace interwencyjne.

Od czterech miesięcy firmy, które w wyniku COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji mogą ubiegać się o środki w ramach Tarczy Antykryzysowej. Do 15 lipca pszczyński urząd pracy udzielił wsparcia 5 374 przedsiębiorcom, którzy złożyli 5 028 wniosków o pożyczkę, 602 wnioski o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz 657 wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Dodatkowo od organizacji pozarządowych wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne oraz 9 wniosków o udzielenie pożyczki.- Do tej pory wypłacono na konta przedsiębiorców z powiatu pszczyńskiego 29,6 mln zł, ochroniono 7 110 istniejących miejsc pracy oraz działalności gospodarczych. 13. przedsiębiorcom umorzono już pożyczkę. Od 1 do 30 czerwca zarejestrowanych zostało 183. bezrobotnych (w roku 2019 - 160 osób).
pow.
powrót

Aktualny numer

Numer 10 (7 października 2020r.)

Reklama