Wspólnymi siłami

8 sierpnia 2020
Gmina Pszczyna będzie partycypowała w kosztach budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie. Urząd Miejski zobowiązuje się do przekazania 45 tys. zł na realizację tego zadania. Szacuje się, że to połowa wartości inwestycji. Drugą część pokryje Powiat Pszczyński.

- Od wielu lat zabiegam o rozbudowę dróg i chodników, tak aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego cieszę się, że w najbliższym czasie właśnie ta inwestycja zostanie wykonana. Cieszę się, że burmistrz wspiera zadania realizowane wspólnie z powiatem. Mam nadzieję, że kolejny etap również będzie przeprowadzony - powiedziała radna miejska, Marcelina Leki. Burmistrz Dariusz Skrobol dodaje że, gdyby nie gminne środki, wielu inwestycji nie dałoby się zrealizować - Wspólnie wykonujemy zarówno duże inwestycje, jak i mniejsze projekty. W ubiegłym roku przekazaliśmy prawie 2 mln zł, z czego 1,5 mln zł to wsparcie finansowe na przebudowę ul. Pawiej w Wiśle Małej - mówi burmistrz .
Kolejny przykład owocnej współpracy samorządów będzie kosztująca 5,8 mln zł przebudowa drogi z Poręby do Radostowic o długości ponad 2 km przebiegającej na terenie gminy Pszczyna i Suszec.Robotami objęty zostanie odcinek od skrzyżowania z ul. Wodzisławską do skrzyżowania z ul. Pszczyńską Na realizację tego zadania Powiat Pszczyński uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. - Z programu otrzymamy 3 mln zł. Zadanie o tak olbrzymiej wartości oraz szerokim zakresie prac może być realizowane nie tylko dzięki pozyskanemu wsparciu, ale także dzięki współpracy z gminami - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński Prawie trzy miliony złotych wyłożą lokalne samorządy Pszczyna z miejskiej kasy na ten cel przeznaczy 1 732 765,00 zł. W tym roku przekażemy 200 tys. zł, pozostała część zostanie wypłacona w 2021 r. - mówi burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.
23 lipca przekazano plac budowy. Planowany termin zakończenia prac przypada na połowę 2022 roku. Zadanie będzie polegać na przebudowie skrzyżowań i sieci uzbrojenia terenu. Roboty obejmą także przebudowę i budowę chodnika oraz odwodnienia drogi. Powiat pszczyński, gmina Pszczyna oraz gmina Suszec z własnego budżetu przeznaczą na inwestycję 2,8 mln zł.
powrót

Aktualny numer

Numer 12 (2 grudnia 2020r.)

Reklama