Strona dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wdrażanie Programu STOP SMOG

9 września 2020
1 562 981,70 zł to kolejne środki, które Gmina Pszczyna pozyskała na walkę o czyste powietrze. Dzięki temu znacznie zmniejszy się wkład własny gminy w programie Stop Smog. Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 21 października 2019 roku burmistrz Dariusz Skrobol podpisał porozumienie dotyczące dofinansowania w ramach programu STOP SMOG pomiędzy gminą Pszczyna, a Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. Wówczas ministerstwo zagwarantowało dotację w wysokości ponad 10 mln zł przy 5 mln wkładzie gminy.

Wdrożenie Programu STOP SMOG będzie pierwszym działaniem skierowanym do osób, którym najtrudniej jest realizować działania termomodernizacyjne w zamieszkiwanych budynkach, ze względu na przynależność do grupy ubóstwa energetycznego. Zadanie będzie realizowana przez 3 lata. Na sierpniowej sesji Rady Miejskiej w Pszczynie, radni przyjęli uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej do zadań realizowanych przez mieszkańców gminy Pszczyna w ramach rządowego programu STOP SMOG. Urząd wraz z operatorem programu przygotowuje dokumentację do ogłoszenia naboru dla mieszkańców. Planowane efekty i korzyści, które powinny zostać osiągnięte w ramach realizacji projektu:
• wartość bezwzględna szacowanego rocznego zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło wyniesie 4 889,4 MW
• wartość procentowa szacowanego rocznego zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło wyniesie w ramach projektu/porozumienia: 54,7%
• realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych przez 286 beneficjentów,
• liczba budynków objętych przedsięwzięciami niskoemisyjnymi - 286,
• liczba budynków jednorodzinnych, w których nastąpi likwidacja niespełniających kryteriów niskoemisyjnych źródeł ciepła i wymiana i ich na źródła spełniające kryteria - minimum 229 budynków,
• wsparcie Gminy kwotą 10 610 600,00 zł pochodzącą z Funduszu Termomodernizacji i remontów,
• poprawa jakości powietrza w skali gminy na poziomie około 5%,
• możliwość budowy od 80 do 200 instalacji fotowoltaicznych jako wartości dodanej do porozumienia po zrealizowaniu przedsięwzięć niskoemisyjnych - ilość uzależniona od możliwości i uwarunkowań technicznych poszczególnych obiektów,
• realizacja inwestycji u beneficjentów, którzy nie posiadają zdolności sfinansowania kompleksowych działań termomodernizacyjnych w swoich budynkach mieszkalnych
powrót

Aktualny numer

Numer 10 (7 października 2020r.)

Reklama