W rygorze sanitarnym

9 września 2020
Nowy rok szkolny rozpoczyna się pod znakiem wzmożonego rygoru sanitarnego: do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie bez objawów infekcji, zalecane jest częste mycie dłoni i wietrzenie sal. W szkołach wprowadzane są także różne godziny rozpoczynania nauki, przebywanie klas w stałych salach. Od 1 września szkoły wracają do nauki stacjonarnej. O ewentualnym zawieszeniu zajęć będzie decydował dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego. W zależności od zagrożenia epidemiologicznego możliwe będzie przejście na system mieszany (część uczniów uczy się stacjonarnie, a część w domu) lub edukację zdalną dla całej szkoły. Tym samym decyzje o trybie pracy szkoły będą zapadać lokalnie, choć minister edukacji, po konsultacji z GIS i ministrem zdrowia, będzie mógł też zdecydować o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na większym obszarze, np. w jednym lub kilku województwach lub nawet w całym kraju.

W deszczu i chłodzie, 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny w powiecie pszczyńskim. Dywagacje w jaki sposób uczniowie zaczną naukę trwały do ostatnich godzin. Obaw było i jest wiele, tak ze strony nauczycieli, rodziców i uczniów. Jeszcze w lutym czy marcu mało kto przypuszczał, że powrót uczniów do szkolnych ławek nastąpi w trwającej nadal epidemii koronowirusa. W szkołach powiatu pszczyńskiego zajęcia przebiegają w systemie stacjonarnym, najlepiej służącym uczniom i powszechnie akceptowanym przez nauczycieli. W sytuacji zagrożenia epidemicznego w danej szkole placówce, dyrektor może je zawiesić czasowo, po zaopiniowaniu przez państwowego właściwego inspektora sanitarnego i uzyskaniu zgody organu prowadzącego i przejść na nauczanie zdalne lub mieszane ( tzw. hybrydowe) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Ze względu na nietypową sytuację, spowodowaną epidemią, we wszystkich placówkach oświatowych wdrożono odpowiednie procedury bezpieczeństwa. Szkoły są przygotowane do pracy w rygorze sanitarnym. Rozdysponowano maseczki, płyny do dezynfekcji. Każda szkoła i przedszkole zostało wyposażone w termometr celem sprawdzenia temperaturę dzieci i młodzieży. Pomieszczenia lekcyjne są cyklicznie dezynfekowane i wietrzone. Zalecenia przewidują również ograniczenia kontaktu osób trzecich w wydzielonych strefach. Ograniczenia mogą dotyczyć również zajęć świetlicowych, które zgodnie z wymogami MEN mają być organizowane w pierwszej kolejności dla dzieci rodziców pracujących ( służb ochrony zdrowia, mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych). Tam, gdzie sytuacja lokalowa nie pozwala na zmasowane grupowanie się uczniów celem zapewnienia odpowiednich procedur, nauka obywa się już od godz. 7.30 a kończy jak np. w ZSP Rudziczka ok. godz. 17.15. Z apelem do uczniów, rodziców, a także pracowników placówek oświatowych zwrócili się włodarze gmin w powiecie pszczyńskim, prosząc o zachowanie ostrożności oraz kierowanie się wszystkimi wytycznymi, które pozwolą zminimalizować ryzyko zakażeń. Zwracają uwagę, że do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w kwarantannie lub w izolacji. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby, zgodnie ze wskazaniem lekarskim można pozostawić ucznia w domu i zapewnić mu kontakt ze szkołą na ten czas. Ważne jest zachowanie dystansu wszystkich uczestników procesu edukacji, a szczególnie w przestrzeniach wspólnych oraz stosowanie osłony ust i nosa oraz mycie i dezynfekcja rąk. Na wszystkich ciąży wielka odpowiedzialność. - Starajmy się dostosować do sytuacji i pomimo wielu niejasności w wytycznych GIS i MEN, kierujmy się zdrowym rozsądkiem, aby uniknąć chaosu - mówi Marian Pawlas, wójt gminy Suszec. W gminie nowy rok szkolny powitało ponad 1 270 uczniów szkół podstawowych i około 620 dzieci przedszkolnych.

Jak zapewniają władze gminy Pszczyna placówki są przygotowane tak, aby dzieci mogły bezpiecznie uczestniczyć we wszystkich zajęciach szkolnych. Rozpoczęło w nich naukę 4 831 w szkołach podstawowych i 428 licealistów. W tym gronie jest 590 pierwszoklasistów.1 września drzwi otwarły się także w przedszkolach. W tym roku szkolnym uczęszczać będzie do nich 2 135 dzieci. W okresie wolnym od zajęć lekcyjnych dokonano szereg remontów. Największą radość przeżywało społeczność szkolna na osiedlu Powstańców Śląskich, gdzie do użytku oddano nowy budynek. Szerzej o tym piszemy na stronie 2. Natomiast w gminie Miedźna lekcję rozpoczęło 1 553 uczniów szkół podstawowych, 173 licealistów, 48 dzieci ma opiekę w żłobku i klubie dziecięcym.

red.
powrót

Aktualny numer

Numer 10 (7 października 2020r.)

Reklama