Jaką będzie miało nazwę ?

9 września 2020
Końcowe prace przy asfaltowaniu nowego ronda u zbiegu ul. Cieszyńskiej, Zdrojowej i Sznelowiec w Pszczynie.Fot. Arkadiusz Gardiasz. Dobiega końca budowa ronda u zbiegu ulic: Cieszyńskiej, Zdrojowej i Sznelowiec w Pszczynie. Pod koniec sierpnia zakończono układanie ostatniej warstwy asfaltu. Teraz trwają prace wykończeniowe i porządkowe. Na realizację tej potrzebnej inwestycji mieszkańcy czekali od lat. Skrzyżowanie z czterema wlotami ma średnicą ronda o wielkości 32 m, średnicę wyspy - 17 m i szerokość jezdni - 5,5 m. Ponadto w jego obrębie zaplanowano budowę zatoki autobusowej, ciągów pieszych i rowerowych, nowego oświetlenia oraz remonty lub przebudowy istniejących zjazdów. Warta ponad 5 mln zł przebudowa skrzyżowania usprawni ruch i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Planowany termin realizacji przypada na dzień 31 października 2020 r. Wygląda jednak na to, że inwestycja zostanie oddana do użytku szybciej niż planowano.

Tymczasem trwa dyskusja jaką nadać nazwę powstającemu rondu. Do Urzędu Miejskiego wpłynęło pięć propozycji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej dokonała analizy tych wniosków i na jej podstawie wydała rekomendacje. Są to wnioski: Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczynie, podpisany przez proboszcza ks. Mirosława Czyża. Rada Parafialna proponuje nadanie nazwy "Rondo Reformacji". Wnioskodawcy podkreślili, iż w gminie istnieją nazwy rond, ulic i innych miejsc, poświęcone wielkim postaciom, które są jednoznacznie kojarzone z Kościołem Rzymskokatolickim, między innymi "Rondo Jana Pawła II", "ul. bp. Bernarda Bogedaina", "pl. Ks. prałata Józefa Kuczery", "sala sesyjna im. Ks. Piotra Skargi". Jednocześnie podkreślają, iż w dobie obecnej pamięci historycznej nazwa "Rondo Reformacji" nawiązywałaby do wielowiekowej historii ziemi pszczyńskiej. Wniosek złożył też mieszkaniec Wisły Małej, przedstawiciel rodziny śp. Władysława Kuboszka w sprawie nadania nazwy dla nowego ronda - "Rondo im. por. Władysława Kuboszka". Wnioskodawca przedstawił wcześniejszą korespondencję z Urzędem Miejskim w Pszczynie w sprawie nadania ulicy nazwy "Władysława Kuboszka" oraz pozytywne stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej. Swoją propozycję argumentował między innymi tym, że rondo usytuowane jest w kierunku Wisły Małej. Władysław Kuboszek urodził się w Wiśle Małej, był porucznikiem Wojska Polskiego, a podczas II wojny światowej między innymi inspektorem okręgu rybnickiego ZWZ (w powiatach rybnickim i pszczyńskim), aresztowany przez Niemców zginął w KL Auschwitz. Kolejny wniosek napłynął od radnych Marka Szklorza oraz Michała Ziebury optujących za nadaniem nazwy "Rondo Powstań Śląskich". Wnioskodawcy podkreślili, iż przy proponowanej nazwie kierują się uwarunkowaniami geograficznymi, umocowaniami faktów historycznych, a także wolą mieszkańców. Wskazali, że w tym rejonie, w pobliskim parku pszczyńskim, rozpoczęło się I Powstanie Śląskie mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski. W niedalekiej odległości od ronda w pobliskim parku znajduje się cmentarz wojenny "Trzy Dęby", gdzie znajdują się mogiły powstańców śląskich i harcerzy rozstrzelanych w parku 4 września 1939 roku oraz żołnierzy Wojska Polskiego poległych 1 i 2 września 1939 roku. Wskazują, iż kierując się odpowiedzialnością wobec dbania o pamięć historyczną dla tego rejonu i przyszłych pokoleń oraz upamiętnienia tych wydarzeń proponują nazwę jednoczącą wspólnoty mieszkańców, umocowaną w historycznych faktach i oddającą szacunek i hołd dla ludzi poległych w walce o wolność. Z kolei do Rady Powiatu Pszczyńskiego zgłoszono propozycję nadania nazwy "Ronda powiatów partnerskich". Radni Rady Powiatu Pszczyńskiego w uchwale intencyjnej uzasadniają swoją propozycję tym, że Powiat Pszczyński posiada partnerów w Niemczech, Czechach i we Włoszech, jednocześnie współpracuje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, będąc członkiem Związku Powiatów Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Radni podkreślają, iż na szczególną uwagę zasługuje intensywność kontaktów i różnorodność płaszczyzn, na których następuje wymiana doświadczeń i owocna współpraca w zakresie administracyjnym, oświaty, kultury, promocji zatrudnienia, czy zdrowia. W aktualnie trwającej światowej pandemii niemiecki powiat partnerski aktywnie wspiera pszczyński szpital poprzez przekazywanie potrzebnego wyposażenia medycznego, czy osobistego dla pracowników.

W opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Pszczynie, przy rozpatrywaniu wniosków, które były analizowane w przedmiotowej sprawie należy kierować się przede wszystkim opinią jednostek pomocniczych osiedla Kolonia Jasna oraz sołectwa Łąka. W związku z powyższym Komisja na podstawie udzielonych wyjaśnień, zgromadzonej dokumentacji oraz złożonych propozycji nadania nazwy ronda przy skrzyżowaniu ulic Cieszyńskiej, Zdrojowej i Sznelowiec w Pszczynie, pozytywnie zarekomendowała propozycję nazwy "Rondo Powstań Śląskich". Komisja zawnioskowała do burmistrza Pszczyny o przygotowanie stosownej uchwały w sprawie nadania nazwy dla powyższego skrzyżowania "Rondo Powstań Śląskich".
red
powrót

Aktualny numer

Numer 10 (7 października 2020r.)

Reklama