Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Rozmaitości

12 października 2020
50 kW NA START- NOWY PROGRAM WFOŚiGW W KATOWICACH Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z przeznaczeniem na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej. Nabór wniosków w Programie „50 kW na start” rozpocznie się 1 października 2020 r. To pierwszy tego typu program WFOŚiGW w Katowicach skierowany bezpośrednio do sektora MŚP. Na jego realizację Fundusz przeznaczył 10 mln zł. - Coraz więcej osób jest zainteresowanych budową takiej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Uznaliśmy więc, że warto więc wyjść im naprzeciw i poszerzyliśmy naszą ofertę skierowaną do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie w formie dotacji i niskooprocentowanej pożyczki wyniesie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Łącznie przeznaczyliśmy na ten cel 10 mln zł, z czego 1 mln to dotacje - wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Program „50 kW na start” startuje 1 października 2020 r. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa śląskiego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na zabudowę mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW. To pierwszy taki projekt w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach skierowany bezpośrednio do sektora MŚP.
- Dla naszych inwestorów ważny jest dostęp do zielonej energii, a fotowoltaika się opłaca. Panele fotowoltaiczne działają przez cały rok, a nasze zapotrzebowanie energetyczne w tym czasie stale się zmienia. Generujemy więc spore nadwyżki prądu. Te, które wyprodukuje fotowoltaika, firma może przekazać do zewnętrznej sieci, by odebrać je w późniejszym okresie. To rozwiązane jest szczególnie korzystne dla firm, które mogą oszczędzić na samodzielnej produkcji prądu, dodatkowo budując ekologiczny wizerunek marki. To idealny sposób na podniesienie atrakcyjności i wartości biznesu - podkreśla dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (KSSE), która aktywnie współpracuje z katowickim Funduszem.
Nabór będzie odbywał się w trzech rundach, do końca tego roku. Pierwsza runda potrwa do 30 października, druga od 2 do 30 listopada, a trzecia od 1 do 31 grudnia 2020 r. W przypadku wyczerpania alokacji w danej rundzie kolejna runda naboru nie odbędzie się. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w Programie. Wszystkie szczegóły Programu „50 kW na start” dostępne są na stronie WFOŚiGW w Katowicach.

Nabór wniosków
Gmina Goczałkowice - Zdrój ogłosiła nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany pieców na gazowe w ramach III etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój. Wnioski będą przyjmowane od 12-16 października i dotyczą wymiany kotła węglowego na gazowy lub gazowego na gazowy.
Mieszkaniec ma możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji celowej wynoszącej: do 80% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż kotła gazowego (przy wymianie kotła węglowego na gazowy), jednak nie więcej niż 9 tys. 600 zł brutto, do 80% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż kotła gazowego (przy wymianie kotła gazowego na gazowy), jednak nie więcej niż 7 tys. 200 zł brutto.
Liczba dopłat do wymiany pieców jest ograniczona, a przy przyznawaniu dotacji decyduje kolejność ich zgłoszeń. Osoby, które w II etapie Programu znalazły się na liście rezerwowej zostają automatycznie zakwalifikowane do III etapu. Oznacza to, że nie muszą ponownie składać dokumentów.
Dofinansowanie dla OSP
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uruchomił 2 nowe programy, pozwalające na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki w formie dotacji oraz pożyczki to łącznie 3,4 mln zł. Mają zostać przeznaczone na termomodernizację strażackich remiz oraz zakup sprzętu gaśniczego. - Fundusz od lat finansuje wymianę samochodów strażackich i sprzętu, ale zauważyliśmy, że ich siedziby wołają o pomoc. Postanowiliśmy więc wyjść im naprzeciw i uruchomiliśmy pierwszy w Polsce program wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego województwa. Spodziewamy się, że skorzysta z tego około 30 jednostek - mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach. Wnioski można składać do 30 października 2020 r. (lub do wyczerpania środków. Szczegóły na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl
Na realizację programu tzw. „małego strażaka” WFOŚiGW w Katowicach wyda w tym roku łącznie blisko 3 mln zł. Pieniądze trafią do ponad 300 jednostek OSP w województwie śląskim. Na zakup sprzętu i samochodów dla OSP i PSP, Wojewódzki wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczyły w sumie blisko 20 mln zł.
powrót

Aktualny numer

Numer 1 (14 stycznia 2021r.)

Reklama