Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

#sadziMY

12 października 2020
18 września już po raz drugi w nadleśnictwach odbyła się akcja #sadziMY. Tak jak w poprzednim roku leśnicy zapraszali do swych siedzib i rozdawali chętnym sadzonki. Inicjatorem ogólnopolskiej akcji był prezydent Andrzej Duda, który wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, sadził młode drzewka w gdańskim Nadleśnictwie Lipusz, terenie zniszczonym przez huragan w 2017 r. W sumie leśnicy przygotowali aż milion sadzonek. W naszym regionie, pracownicy nadleśnictw RDLP w Katowicach rozdali niemal 80 tys. sadzonek drzew. Leśnicy Nadleśnictwa Kobiór rozdali mieszkańcom okolic Pszczyny około 2 tys. sadzonek dębu i sosny. Sadzonki były darmowe, a sadzić je można u siebie, przy swoich domach.

Nasadzają mieszkańcy, o odnowę zasobów leśnych dbają leśnicy. W 2020 roku na terenie Nadleśnictwa Kobiór wiosną obsadzono powierzchnie na prawie 176 ha. Prace odnowieniowe od marca trwały we wszystkich 15 leśnictwach. Sadzonki pochodziły z własnego Gospodarstwa Szkółkarskiego Królówka. Nowego lasu przybyło - najwięcej w leśnictwach Radostowice i Promnice (w każdym na powierzchniach ponad 19 ha), najmniejsze powierzchnie odnowieniowe znalazły się w leśnictwach Żwaków (2,82 ha) i Pawłowice (2,05 ha). W sumie posadzono blisko 755 tys. sadzonek sosny zwyczajnej, 230 tys. sadzonek dęba szypułkowego oraz w mniejszych ilościach buka zwyczajnego, olszy czarnej, graba zwyczajnego. W połowie leśnictw na powierzchnie trafił świerk pospolity, do kilku klon jawor, do trzech modrzew europejski. W składach gatunkowych nowego lasu znalazły się także gatunki domieszkowe, które leśnicy sadzą, aby urozmaicić przyszły las ze względu na walory krajobrazowe, ptasie remizy, czy np. pszczoły: lipy, grusze, jabłonie, szakłaki i czereśnie ptasie.
Zakończenie prac odnowieniowych nastąpi jesienią. W planie na ten rok Nadleśnictwo ma jeszcze sadzenie drzew na 21 ha powierzchni odnowieniowych. Magda Różycka
powrót

Aktualny numer

Numer 1 (14 stycznia 2021r.)

Reklama