Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Wyeliminować niską emisję

12 października 2020
Ministerstwo Klimatu pracuje nad pilotażowym programem dla gmin szczególnie dotkniętych problemem smogu. Do tych gmin zaliczana jest Pszczyna i ma być pierwszą objętą tym programem. Stąd 18 września z wizytą w Urzędzie Miejskim w Pszczynie gościli, m.in. minister klimatu Michał Kurtyka, poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, a także przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gospodarzami spotkania byli zastępca burmistrza Barbara Sopot-Zembok oraz skarbnik Artur Krawczyk.

Podczas spotkania minister Kurtyka podkreślił, że strona rządowa jest w stanie wygospodarować fundusze na programy dedykowane gminie Pszczyna, które wyeliminują problem zanieczyszczonego powietrza. Przygotowany pilotaż w przyszłości pozwoliłby wypracować rozwiązania wdrażane w innym ośrodkach borykających się z podobnymi problemami. - Na poziomie ogólnopolskim wprowadziliśmy program Czyste Powietrze, który cieszy się ogromną popularnością i który doprowadza do tego, że mamy lepszą jakość życia i powietrza w wielu polskich domach. Ale chcielibyśmy w sposób szczególny wyjść naprzeciwko takim gminom jak Pszczyna, które łączą w sobie aktywność i ogromne wyzwania, jeżeli chodzi o czyste powietrze, i zaproponować dodatkowe wsparcie, podwyższone korzyści finansowe dla mieszkańców tych gmin - zapowiedział minister. Michał Kurtyka podkreślił, że duże znaczenie nad podjęciem decyzji o wsparciu dla Pszczyny miało zaangażowanie parlamentarzystów oraz władz województwa. Wojewoda śląski zwrócił uwagę na ogromną determinację samorządu. Na początku roku odbyły się rozmowy podczas, których burmistrz Dariusz Skrobol przedstawił problemy i źródła niskiej emisji. Dzięki danym, które zaprezentował, w najbliższych tygodniach będą opracowywane kompleksowe rozwiązania. Pod koniec października zaplanowano kolejne spotkanie, podczas którego mają być przedstawione obszary i propozycje rozwiązań.
Po spotkaniu w Ratuszu odbyła się konferencja prasowa podczas której minister klimatu Michał Kurtyka mówił, że wizyta i debata w której uczestniczył inicjuje współpracę, żeby doprowadzić do tego, aby Pszczyna - gmina miejsko-wiejska - mogła w sposób radykalny podnieść jakość życia poprzez jak najdalej idące wyeliminowanie niskiej emisji. - Bo to gmina, która z tym problemem szczególnie się boryka. Ale jest to również miejsce, które dzięki mobilizacji mieszkańców i polityków wykazuje ogromną aktywność. Chcemy w sposób szczególny wyjść naprzeciwko takim gminom jak Pszczyna, które łączą w sobie aktywność i ogromne wyzwania, jeżeli chodzi o czyste powietrze, i zaproponować dodatkowe wsparcie, podwyższone korzyści finansowe dla mieszkańców tych gmin - zapowiedział minister.
Michał Kurtyka poinformował, że w ministerstwie naliczono - oprócz Pszczyny - jeszcze 260 gmin, które potrzebują szczególnej pomocy w walce ze smogiem. - Będziemy współpracować, aby zbudować pilotażowy program dla Pszczyny. Po to, abyśmy mogli wykorzystać to pełne instrumentarium, które jako ministerstwo klimatu i rząd oddajemy do dyspozycji gmin - dodał minister. Jak czytamy na twitterze ministerstwa klimatu program Czyste Powietrze 3.0. realizowany jest w latach 2018-2029, przy czym zobowiązania podejmowane będą w 2027 r., a środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej do 2029 r. - przewiduje się objęcie dofinansowaniem ok. 3,05 mln tych budynków. Ponadto w resorcie klimatu trwają analizy mające na celu wprowadzenie usprawnień programu i rozszerzenie katalogu beneficjentów, mogących ubiegać się o dofinansowanie, w tym rozszerzenie grupy beneficjentów o właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych. - Czyste powietrze to nasza wspólna walka, nasze wspólne dobro. Możemy je podjąć tylko wtedy, kiedy będziemy wspólnie wobec tego wyzwania łączyć siły. A taki gest dzisiaj wspólnie wykonujemy. Chciałbym pogratulować i podziękować pani burmistrz za to, że tak aktywnie to wyzwanie podejmuje, ale również panu wojewodzie, dlatego że na tych 261 gmin, które my naliczyliśmy, jeżeli chodzi o najbardziej zanieczyszczone gminy w Polsce, niechlubne przewodnictwo ma województwo śląskie - mówił Michał Kurtyka.
powrót

Aktualny numer

Numer 1 (14 stycznia 2021r.)

Reklama