Nagrody Starosty

12 października 2020
Wspólne zdjęcie nagrodzonych. Foto: raf Powiat pszczyński zorganizował cztery koncerty w ramach projektu „Przesiądź się na kulturę” W różnych miejscach miasta można było obserwować występy solistów, instrumentalistów, chórów, Orkiestry Rozrywkowej Ogniska Muzycznego w Pszczynie i inne. Trzecia „przesiadka” odbyła się w scenerii ogrodu Starostwa. Podczas tego koncertu, 11 września po raz pierwszy zostały wręczone Nagrody Starosty Pszczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Odtąd ma to się stać tradycją i nagrody będą przyznawane corocznie. Pierwszymi laureatami Nagrody Starosty Pszczyńskiego zostali

:
Dorota Brauntsch - Noga
Nagrodzona za projekt fotograficzny dokumentujący ceglane budownictwo na pszczyńskiej wsi, który został zwieńczony wydaniem książki reporterskiej „Domy bezdomne”. Jej książka została uznana przez EmpiKultura za jeden z najlepszych debiutów 2019 roku.
Jan Łomozik
Wybitny wiolonczelista młodego pokolenia, a także stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Koncertował w najbardziej prestiżowych salach koncertowych w Polsce i Europie. Nagrodę Starosty Pszczyńskiego otrzymał za wybitne osiągnięcia ogólnopolskie i międzynarodowe.
Renata Zborowska
Założycielka zespołu wokalnego „Trzynastka”. Od 2011 roku organizuje „Poezję i muzykę pod 13”, od 2014 roku „Popołudnie dla najmłodszych” i od 10 lat jest organizatorką koncertów charytatywnych dla Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie. Wyróżniona za znaczące dokonania w zakresie upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej w powiecie pszczyńskim.
Jakub Pieczka
Od 14 lat działa na pszczyńskiej scenie, a od 2008 roku z sukcesami pracuje z młodzieżą tworząc interesujące wydarzenia teatralne. Jest założycielem i prowadzącym Stowarzyszenie „Take Tam” im. Artystów Międzywojnia. Pomysłodawca i koordynator Pszczyńskiej Nocy Teatru oraz Pszczyńskiego Weekendu Kryminalnego. Nagrodzony za całokształt pracy artystycznej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców powiatu pszczyńskiego.
Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Ogniska Muzycznego w Pszczynie
Instytucja, która od kilkudziesięciu lat kształci dzieci i młodzież w zakresie gry na instrumentach i nauki śpiewu. Jednym z ważniejszych osiągnięć Ogniska Muzycznego, za które otrzymało Nagrodę Starosty Pszczyńskiego jest projekt „Czesław Mozil i grajkowie przyszłości” zrealizowany z muzykiem Czesławem Mozilem. Podsumowaniem projektu było nagranie płyty „Kiedyś były święta” nominowanej do Fryderyków.
Zespół Śpiewaczy "Wiślanie" z Wisły Małej
Od 25 lat propaguje kulturę z pogranicza pszczyńsko-cieszyńskiego. „Wiślanie” odebrali wiele nagród i wyróżnień w konkursach oraz aktywnie uczestniczą w wydarzeniach lokalnych. Zespół wyróżniono za zajęcie I miejsca w XXVI. Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach oraz reprezentowanie województwa śląskiego w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
Zespół Regionalny Pszczyna
W tym roku obchodził 60-lecie swojego istnienia. Swoją twórczość prezentuje w kraju i za granicą, nagrał kilkadziesiąt audycji radiowych i telewizyjnych. Od początku istnienia był organizatorem i uczestnikiem wielu imprez w Pszczynie i regionie. Zainicjował i od 44 lat organizuje „Spotkania pod Brzymem”. Nagrodzony za dokumentowanie, popularyzację i prezentację folkloru Ziemi Pszczyńskiej.
red
powrót

Aktualny numer

Numer 3 (4 marca 2021r.)

Reklama