Przebudowa i rozbudowa

12 października 2020
Rozpoczął się kolejny etap przebudowy Na Stadionie Miejskim im. Jana Larysza w Pszczynie dobiega końca układanie nowej murawy. Piłkarze będą z niej korzystać w przyszłym roku. Odpowiedni proces technologiczny zakłada, że trawa musi związać się z podłożem. To kolejny etap przebudowy tego obiektu. Całkowita wartość zadania wyniesie 6 987 567 zł. Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej 2018” pozyskano dotację w wysokości 2 mln zł.

Na nowym przebudowanym obiekcie powstanie sześciotorowa bieżnia o długości 400 metrów, dodatkowy pas z rowem z wodą do biegów z przeszkodami, a także ośmiotorowa bieżnia prosta do biegów na 100 m i 110 m przez płotki, dwustronna skocznia do skoku o tyczce z rozbiegiem, dwustronna skocznia do skoku w dal i trójskoku wraz z rozbiegiem zakończone wspólną zeskocznią wypełnioną piaskiem, rzutnia do pchnięcia kulą, dwie skocznie do skoku wzwyż, dwie rzutnie do rzutu oszczepem z rozbiegiem i sektorem rzutów na płycie boiska, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem otoczone klatką ochronną z polem wyrzutu na płytę boiska.
Zdjęcie - łąka roz
Poprawi się też infrastruktura sportowa i rekreacyjna w Łące. Przy boisku piłkarskim trwa rozbudowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego. Na inwestycję gmina Pszczyna otrzymała w ubiegłym roku z Ministerstwa Sportu dofinansowanie w wysokości 566 tys. zł. Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska
Wiosną podpisana została umowa z wykonawcą robót tj. firmą: PPUH „GINEK” Grzegorz Oślizło, z siedzibą w Pawłowicach. W ramach inwestycji wymieniona zostanie także nawierzchnia wokół „Serca Wsi w Łące”. Obecnie trwa rozbudowa budynku i infrastruktury przy boisku piłkarskim w Łące. - Od wielu lat w ramach projektu Aktywna Pszczyna inwestujemy w rozwój infrastruktury sportowej. Środki zewnętrzne, po które sięga Gmina Pszczyna pozwalają na realizację większych przedsięwzięć. Dzięki nim możemy realizować takie zadania, jak w Łące, czy na Stadionie Miejskim im. Jana Larysza - mówi burmistrz Dariusz Skrobol. Zakres prac obejmuje m.in.: rozbudowę istniejącego budynku zaplecza socjalno-sanitarnego (szatniowo-sanitarnego) o pomieszczenia szatni dla zawodników, pokoju dla sędziów, toalet dla kibiców oraz osób niepełnosprawnych, pomieszczenia gospodarczego, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
powrót

Aktualny numer

Numer 12 (2 grudnia 2020r.)

Reklama