Meble i artykuły

3 listopada 2020
Powiat pszczyński zakupił meble i artykuły tekstylne do wyposażenia miejsc kwarantanny w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dodatkowo nabył urządzenia wielofunkcyjne, które trafią także do rodzin zastępczych. Łóżka, szafy, pościel, kołdry i poduszki to tylko niektóre z mebli i artykułów tekstylnych, które już niebawem zostaną przekazane wychowankom Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” oraz „Ostoja” w Pszczynie. Zakupionych zostało także 16 urządzeń wielofunkcyjnych z tonerami, które trafią głównie do rodzin zastępczych z powiatu pszczyńskiego. Sprzęt ma służyć wsparciu procesu edukacji oraz wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej. Wyposażenie miejsc kwarantanny oraz sprzęty i środki ochrony zostały zakupione w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Powiat pszczyński na realizację zadania otrzymał niemal 240 tys. zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

powrót

Aktualny numer

Numer 3 (4 marca 2021r.)

Reklama