Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Transformacja gospodarcza

6 listopada 2020
Na zdjęciu: Podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w obecności parlamentarzystów, samorządowców i przedsiębiorców, burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol podpisał intencyjną umowę ze spółką SBB Energy SA, spółką Veolia Energia Polska SA oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, w zakresie technologii wodorowych oraz opracowania koncepcji technologicznej obejmującej produkcję, magazynowanie i utylizację wodoru, który może zostać wykorzystany między innymi na potrzeby ciepłownictwa systemowego. - Unikatowy w skali kraju projekt, który opiera się na wodorze, to idealne rozwiązanie dla Pszczyny, dlatego bardzo cieszę się, że będziemy liderem w nowych rozwiązaniach technologicznych czystego powietrza - powiedział.

Transformacja gospodarcza oparta o Europejski Zielony Ład, zeroemisyjność i odejście od energetyki opartej na węglu wcześniej niż w 2050 roku - to główne rekomendacje wypracowane przez przedsiębiorców, przedstawicieli samorządu, Parlamentu Europejskiego i ekspertów podczas konferencji „II Think Eco! Forum”. Wydarzenie zainaugurowało, 30 września w Pszczynie, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który w województwie śląskim potrwa do 10 grudnia.
Podczas konferencji w Pszczynie poruszono tematy m.in. wodoru, jako paliwa przyszłości, zarządzania odpadami oraz finansowania i kosztów koniecznych przemian w energetyce. 2050 rok jako granica neutralności energetycznej, czyli odejścia polskiej gospodarki od węgla nie musi oznaczać, że nie uda się dokończyć procesu wcześniej. Zdaniem uczestników konferencji najważniejsze jest, aby wszystkie strategie kolejnych rządów opracowywane były bez nadmiernego wpływu ideologii, tylko w oparciu o rachunek ekonomiczny - szczególnie, że szacowany koszt wprowadzenia Zielonego Ładu w Polsce wycenia się na 500 mld złotych. Dodatkowo, Unia Europejska nie powinna działać w dwóch prędkościach - poszczególne państwa muszą się wspierać w osiąganiu wspólnego celu, a nie ścigać się, kto pierwszy osiągnie neutralność energetyczną. Brak współpracy może doprowadzić do tego, że członkowie wspólnoty znajdą się w różnych strefach ekonomicznych. - Trzeba brać pod uwagę, z jakiego poziomu poszczególne gospodarki startowały. Polska będzie dążyć do tego, żeby jak najszybciej uzyskać neutralność energetyczną, jednak nie można zgodzić się na przyjęcie roku 2040 jako definitywnego końca węgla w energetyce. Polska gospodarka może nie być w stanie tak szybko się modernizować - powiedział Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego.
Uczestnicy konferencji podkreślali, że transformacja gospodarcza Europy, w oparciu o tzw. Zielony Ład „Green Deal”, nie powinna prowadzić do osłabienia konkurencyjności gospodarek krajów UE. Zwracali jednak uwagę, że proces ten powinien być wdrażany w sposób rozsądny, logiczny i zrównoważony. - To będzie wielkie wyzwanie zarówno dla rządów poszczególnych państw, jak i dla samych przedsiębiorców. Tylko wspólnie jesteśmy w stanie wypracować działania na rzecz Zielonego Ładu, spójnego z oczekiwaniami Parlamentu Europejskiego, ale także zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców Polski. Ekologiczna reforma przemysłu, transportu, rolnictwa, ale także transformacja energetyczna krajów UE będzie wiązała się z przemodelowaniem gospodarek i sporymi zmianami, odczuwalnymi dla nas wszystkich - uważa Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. - Europa w znacznym stopniu uzależniła się od dostawców i partnerów biznesowych z zewnątrz. W nowej rzeczywistości, po wygaszeniu COVID-19, konieczne będzie doprowadzenie do większej samodzielności i samowystarczalności narodowych gospodarek. Załamanie łańcuchów dostaw związane z pandemią ujawniło wiele nowych wyzwań - dodaje Grzegorz Tobiszewski.
W trakcie konferencji nie mogło zabraknąć odwołania się do lokalnych problemów. Zdaniem uczestników to właśnie Śląsk jest idealnym miejscem, żeby rozpocząć wprowadzanie proekologicznych rozwiązań na szeroką skalę. O przyszłości regionu, planowanych inwestycjach i nadchodzących zmianach, mówił marszałek województwa śląskiego: - Nasz region jest najdynamiczniej rozwijającym się w kraju. Dyskusje o kierunkach rozwoju Zielonego Ładu są o tyle ważne, że to właśnie na nich budujemy przyszłe programy, implementujemy nowe rozwiązania. Lada dzień przyjmujemy nową strategię - „Zielone Śląskie 2030”. W ciągu najbliższych dziesięciu lat region ma przejść wielkie przeobrażenie. Czerpiemy też z doświadczeń innych, tych zmian trzeba dokonywać wspólnie. Tworzymy dobre projekty, za które jesteśmy chwaleni w Brukseli, co jest bardzo dobrym prognostykiem, że uda nam się cały cykl zmian przeprowadzić z powodzeniem - akcentował Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.
Wszystkie ustalenia wypracowane przez uczestników zostaną zebrane i podsumowane w dokumencie „Rekomendacje. II Think Eco! Forum”. - Mam nadzieję, że ta publikacja posłuży rządzącym, jako mapa drogowa przy wprowadzaniu kolejnych zmian.- podsumował Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
red.
powrót

Aktualny numer

Numer 8 (8 lipca 2021r.)

Reklama