Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

EKO - ROZMAITOSCI

2 grudnia 2020
Pracownia Przyrodniczo-Geograficzna W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzionce stworzono Pracownię Przyrodniczo-Geograficzną. Takie nagrody otrzymali laureaci konkursu Zielona Pracownia 2020 organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Koszt utworzenia pracowni wyniósł ponad 37 tys. zł, z czego dofinansowanie stanowiło 29 959 zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana na remont pracowni i zakup pomocy dydaktycznych (m.in. model płyt tektonicznych, modele form ukształtowania terenu, schematy magnetyczne układu oddechowego, pokarmowego, obiegu krwi, model serca, model skóry, mapy ścienne, zestaw pokazowy owady i pajęczaki i mikroskop) sprzętu audio-video i komputerowego (monitor, laptop i oprogramowanie) oraz wyposażenia pracowni (m.in. stoły, tablice, stojaki na mapy, krzesła, regały).

Seminarium partycypacyjne
Przedstawiciele samorządów z podregionu tyskiego uczestniczyli w zdalnym seminarium partycypacyjnym dotyczącym Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To ostatnie z cyklu siedmiu spotkań przeprowadzonych dla poszczególnych podregionów województwa śląskiego. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to jeden z mechanizmów Europejskiego Zielonego Ładu, czyli planu działań Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej gospodarki. Fundusz ma wspierać transformację regionów, których gospodarki opierają się na wydobyciu węgla.
Podczas seminarium przedstawiono najważniejsze założenia Funduszu, co stało się punktem wyjścia do rozmów na temat zintegrowanego programu transformacji w podregionie tyskim, a także najbliższej perspektywy wykorzystania środków europejskich. Zwrócono uwagę m.in. na zagospodarowanie terenów pokopalnianych, przeciwdziałanie problemom społecznym, rozwijanie infrastruktury szpitalnej, a także centrów kształcenia ustawicznego. - Mieliśmy możliwość, jako samorządowcy wskazać dostrzeżone przez nas potrzeby, które mogą stać się jedną z osi wykorzystania funduszy na transformację. Bardzo istotna jest transformacja górnictwa, energetyki czy społeczna - wszystkie te problemy dotykają gminy naszego powiatu. W dobie pandemii ogromne znaczenie ma także transformacja pocovdiowa. Wielu małych przedsiębiorców zostało poszkodowanych w czasie pandemii, stąd ważne jest dostrzeżenie tego problemu, by środki unijne mogły w przyszłości wesprzeć rozwój małych i mikroprzedsiębiorstw - mówi Barabara Bandoła, starosta pszczyński..
powrót

Aktualny numer

Numer 1 (14 stycznia 2021r.)

Reklama