MIESZKAŃCY DOKONALI WYBORU

2 grudnia 2020
9405 głosów oddali mieszkańcy w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 r. Ilość oddanych głosów za pośrednictwem strony www.obywatelski.pszczyna.pl wyniosła 5 990, za pośrednictwem kart do głosowania - 3 415. - Za nami kolejna edycja Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Nie zawiedli nas mieszkańcy, którzy złożyli wiele bardzo ciekawych propozycji. Nie ukrywam, że kwota 2,5 mln zł, która pozostała do dyspozycji mieszkańców pozwala na wykonanie dużych infrastrukturalnych projektów takich jak rozbudowa stref rekreacyjnych i sportowych, placów zabaw, a także inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa - informuje burmistrz Dariusz Skrobol.

9405 głosów oddali mieszkańcy w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 r. Ilość oddanych głosów za pośrednictwem strony www.obywatelski.pszczyna.pl wyniosła 5 990, za pośrednictwem kart do głosowania - 3 415. - Za nami kolejna edycja Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Nie zawiedli nas mieszkańcy, którzy złożyli wiele bardzo ciekawych propozycji. Nie ukrywam, że kwota 2,5 mln zł, która pozostała do dyspozycji mieszkańców pozwala na wykonanie dużych infrastrukturalnych projektów takich jak rozbudowa stref rekreacyjnych i sportowych, placów zabaw, a także inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa - informuje burmistrz Dariusz Skrobol.
W wyniku głosowania zrealizowane zostaną 32 projekty na łączną kwotę 2,5 mln zł. Spośród ośmiu propozycji ogólnogminnych najwięcej głosów otrzymał projekt zgłoszony przez Hospicjum Ojca Pio - Wykonanie otoczenia Domu Ojca Pio - modułu Dziennej opieki nad osobami starszymi i Przychodni na kwotę 125 000 zł. Możliwa będzie również realizacja projektu mieszkańców Piasku, który zakłada wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na alejkach cmentarza komunalnego.
Na projekty lokalne mieszkańcy gminy Pszczyna zagłosowali 4 942 razy. Decyzją ich głosów zrealizowanych zostanie 30 projektów. W związku z brakiem projektu zaopiniowanego pozytywnie do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, Komisja Skrutacyjna rekomenduje przeniesienie kwoty 54 672,56 zł przeznaczonej na osiedle Kępa na rzecz realizacji projektów ogólnogminnych.
PROJEKTY LOKALNE, które zwyciężyły
Osiedle Stare Miasto: Folklor z Zespołem Regionalnym Pszczyna - zajęcia i warsztaty folklorystyczne, rekonstrukcja strojów pszczyńskich, występy, instrumenty ludowe, „Wiosna ludowa - Spotkanie Pod Brzymem” n kwotę -69 197,98 zł.
Osiedle Kolonia Jasna: Zielona i aktywna Kolonia Jasna - nasadzenia drzew oraz modernizacja Strefy Aktywności Sportowej na osiedlu - 125 866,55 zł.
Osiedle Kępa: Kwota na jednostkę: 54 672,56 zł; W związku z brakiem projektu zaopiniowanego pozytywnie do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, rekomenduje się przeniesienie wyżej wymienionej kwoty na rzecz realizacji projektów ogólnogminnych.
Osiedle Stara Wieś: Cykl spotkań z kulturą - 35 461,00 zł. Budowa ogrodzenia wokół budynku placówki oraz doposażenie ogólnodostępnego i przedszkolnego placu zabaw - 99 997,77 zł
Osiedle Śródmieście: Nowoczesna Placówka Medyczna To Zadowolony Pacjent” - informatyzacja Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego - 82 970,41 zł.
Osiedle Siedlice: Zielone Siedlice - rozwój terenów zielonych poprzez stworzenie osiedlowego parku kieszonkowego - 94 508,16 zł.
Osiedle Piastów: Rozwinięcie oferty kulturalno - sportowej na osiedlu Piastów w Pszczynie. Rozwinięcie oferty kulturalno - sportowej na osiedlu Piastów w Pszczynie - 128 878,51 zł.
Osiedle Daszyńskiego: Projekt i budowa chodnika w ciągu ul. Słowackiego - 94 143,81 zł.
Osiedle Powstańców Śląskich: Zakup zestawu komputerowego oraz nowości wydawniczych dla Filii nr 1 w Pszczynie - 7 891,00 zł. Boisko dla Dwójki -100 000,00 zł.
Osiedle Piłsudskiego: Modernizacja placu zabaw przy ul. Maków na Osiedlu im J.Piłsudskiego w Pszczynie - 28 000,00 zł. Oświetlenie chodnika od ul. Bratków do alei parkowej - 33 000,00 zł.
Osiedle Podstarzyniec: Modernizacja placu zabaw przy ulicy Hetmańskiej w Pszczynie - Etap II - wykonanie nawierzchni tartanowej na boisku do piłki nożnej i koszykówki - 64 728,62 zł.
Osiedle Polne Domy: Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Studzienickiej rozpoczynając od ulicy Bieruńskiej. Prace będziemy wykonywać etapami - 68 979,37 zł.
Sołectwo Czarków: Remont Ośrodka Kultury w Czarkowie - 96 524,19 zł.
Sołectwo Piasek: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Piasek - 128 951,38 zł.
Sołectwo Brzeźce: Bezpieczna Szkoła Podstawowa w Brzeźcach - poprawa bezpieczeństwa w szkole / LKS wymiana i montaż okien w pomieszczeniach klubowych, doposażenie klubu. - 70 752,54 zł.
Sołectwo Poręba: Aktywnie i Bezpiecznie - 68 833,57 zł
Sołectwo Jankowice: Czyszczenie i umocnienie rowu wzdłuż ul. Akacjowej w Jankowicach - 88 733,00 zł. Modernizacja terenu przy LKS „ZNICZ” Jankowice - 49 000,00 zł.. Zmniejszyć budżet do kwoty 29 263,59 zł
Sołectwo Studzienice: Strefa Aktywności Sportowej i Zdrowotnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach - 91 836,26 zł.
Sołectwo Ćwiklice: Pracownia chemiczna w Szkole Podstawowej w Ćwiklicach - 10 000,00 zł. Modernizacja instalacji CO w ośrodku kultury w Ćwiklicach, zakup i montaż systemu alarmowego oraz rozbudowa monitoringu - 103 235,75 zł.
Sołectwo Rudołtowice: Budowa skoczni w dal przy Szkole Podstawowej im. Józefa Weszki w Rudołtowicach - 40 000,00 zł. Modernizacja sali ośrodka kultury w Rudołtowicach - 30 400,00 zł.
Sołectwo Łąka: Zwiększenie funkcjonalności sali wielofunkcyjnej - 20 032,43 zł. Modernizacja budynku OSP w Łące - 99 814,50 zł.
Sołectwo Wisła Wielka: Radosne Figle - Place zabaw w Wiśle Wielkiej:- budowa placu zabaw przy ul. Słonecznej 4 (obok OSP) - rozbudowa placu zabaw przy ul. Dębowej 5 (teren portu przy zbiorniku Goczałkowickim) - 99 050,39 zł.
Sołectwo Wisła Mała: Ogród społeczny w Wiśle Małej - 75 173,32 zł.
Sołectwo Studzionka: „Dla mieszkańców Studzionki i ich organizacji społecznych” -100 770,00 zł.
====================
powrót

Aktualny numer

Numer 3 (4 marca 2021r.)

Reklama