Chcesz pomóc osobom, które zachorowały. Oddaj osocze

2 grudnia 2020
Liczba osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 stale rośnie. Część z osób zakażonych przechodzi COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami. Bardzo pomocna w tej trudnej walce jest terapia osoczem od ozdrowieńców, czyli osób, które wyzdrowiały lub przeszły zakażenie wirusem bezobjawowo. Chcesz pomóc osobom, które zachorowały. Oddaj osocze! Kto może oddać osocze?

Ozdrowieńcy, którzy przechorowali SARS-CoV-2 i chcą oddać osocze, muszą spełnić takie same wymagania, co dawcy krwi. Ponadto osoby takie muszą spełniać dodatkowe kryteria:
• po przechorowaniu COVID-19 minęło co najmniej 14 dni od wyniku powtarzalnie ujemnego testu NAT (wymaz z nosogardzieli) lub
• (jeśli badania NAT nie były wykonane) po zakażeniu SARS-CoV-2 minęło co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo zakończenia izolacji lub
• (jeśli nie było rozpoznane zakażenie SARS-CoV-2) po stwierdzeniu obecności przeciwciał anty-SARS-CoV-2 i braku objawów COVID-19 upłynęło co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał;
• wiek 18 - 60 lat; waga ciała min. 50 kg;
• osocza nie mogą oddać kobiety, które były w ciąży, osoby po przetoczeniach krwi oraz osoby z alloprzeciwciałami do antygenów HLA )
Skontaktuj się telefonicznie z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach tel: 726 227 229 lub 32 2087419, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu tel: (32) 418 15 92
Terenowy Oddział w Rybniku tel: (32) 422 41 33,Terenowy Oddział w Wodzisławiu Śląskim tel: (32) 746 74 71, Terenowy Oddział w Jastrzębiu-Zdroju tel: (32) 440 25 50
W czasie rozmowy telefonicznej pracownik RCKiK oceni brak przeciwwskazań do oddania osocza i ustalony zostanie najdogodniejszy termin oraz miejsce jego pobrania. Po pierwszym pobraniu, oznaczone będzie miano przeciwciał. Jeśli będzie wystarczające, osocze można oddać 6-krotnie w tygodniowych odstępach czasu. Osocze pobiera się poprzez plazmaferezę. Zabieg trwa ok. 30min.
DAWCY KRWI
Jeżeli:
• jesteś osobą pełnoletnią, a nie przekroczyłeś 60-tego roku życia
• czujesz się zdrowy
• ważysz nie mniej niż 50 kg
• pragniesz pomóc drugiemu człowiekowi
• nie wystąpiły u Ciebie przyczyny powodujące dyskwalifikację czasową lub stałą ( przyczyny dyskwalifikacji czasowej i stałej - patrz niżej)
To:
• zjedz lekki, niskotłuszczowy posiłek
• wypij ok. 1 litra wody
• zabierz dokument ze zdjęciem i numerem PESEL, pozwalającym na stwierdzenie tożsamości
• zgłoś się do rejestracji w RCKiK
Pamiętaj!
Nie narażaj na ryzyko zakażenia groźnymi czynnikami zakaźnymi pacjentów leczonych krwią, jeżeli przez ryzykowne zachowania sam/a naraziłeś się na to niebezpieczeństwo. Oddana przez Ciebie krew zostanie zbadana, aby stwierdzić, czy jesteś zakażony/a wirusem HIV, wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV), wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) lub krętkiem bladym (wywołującym kiłę). Jeżeli test wypadnie dodatnio, krew nie zostanie wydana do lecznictwa. Jednak pomiędzy momentem zakażenia a możliwością wykrycia tego drogą badań laboratoryjnych upływa pewien czas zwany okienkiem diagnostycznym; krew pobrana w tym okresie może być źródłem zakażenia, chociaż testy laboratoryjne są jeszcze ujemne.
Nie oddawaj krwi, jeżeli przez ryzykowne zachowania naraziłeś/aś się na niebezpieczeństwo (ryzykowne zachowania - patrz Dyskwalifikacja czasowa)
Dyskwalifikacja czasowa
1. Zażywanie aspiryny lub innych leków z kwasem acetylosalicylowym - 5 dni od ostatniego zażycia
2. Szczepienia - czas uzależniony od rodzaju podjętej szczepionki (szczepionka WZW typ B - 7 dni; szczepionka WZW typ A, - 48 godzin (jeżeli nie było ekspozycji na zakażenie)
3. 7 dni po usunięciu zęba, leczeniu kanałowym, 24 godziny po leczeniu zęba, wypełnieniu oraz wizycie u higienistki stomatologicznej
4. Grypa, infekcje grypopodobne, gorączka powyżej 38 stopni C, zażywanie antybiotyku - 2 tygodnie od zakończenia leczenia
5. Pobyt w krajach, w których istnieje możliwość zakażenia wirusem Zachodniego Nilu - 28 dni
6. Po wykonaniu tatuażu, kolczykowania - 4 miesiące dyskwalifikacji
7. Zabieg operacyjny, badanie endoskopowe, gastroskopia, endoskopia, artroskopia - dyskwalifikacja na okres 6 miesięcy
8. Pobyt w zakładzie karnym, domu poprawczym, areszcie - 6 miesięcy po opuszczeniu
9. Okres odczuwani w alergii
10. Pobyt w krajach o wysokiej zachorowalności na AIDS - 6 miesięcy od powrotu
11. 6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników.
12. Bliski kontakt (zwłaszcza w warunkach domowych) z chorym na WZW typ B dyskwalifikuje na okres 6 miesięcy.
13. Pobyt w krajach, w których istnieje ryzyko zarażenia malarią - 12 miesięcy
14. Leki - w zależności od rodzaju leku i schorzenia.
15. Okres miesiączki i 3 dni po zakończeniu
16. Ryzykowne zachowania - kontakty seksualne z osobami z grup ryzyka
Ryzyko stwarzają:
1. wcześniej lub aktualnie stosowane narkotyki w postaci zastrzyków.
2. kontakty seksualne z osobami stosującymi narkotyki w postaci zastrzyków.
3. kontakty seksualne z wieloma partnerkami/partnerami.
4. kontakty seksualne z partnerem/partnerką, których znasz od niedawna.
5. kontakty seksualne w celu zarobkowym.
6. kontakty seksualne z osobami, u których testy w kierunku AIDS, kiły lub żółtaczki zakaźnej B lub C wypadły dodatnio.
7. nadużywanie alkoholu, stosowanie substancji psychoaktywnych.
Na stałe dyskwalifikują:
1. Choroby zakaźne:
• żółtaczka zakaźna (WZW B, WZW C ), a także przebycie w przeszłości żółtaczki o niejasnej przyczynie, HTLV,
• malaria, babeszjoza, leiszmanioza, gorączka Chagasa (Trypanosoma cruzi),ozena, promienica, tularemia, Kala Azar (leiszmanioza trzewna),przewlekła postać gorączki Q, kiła.
• Gąbczaste zwyrodnienie mózgu - TSE (np. Choroba Creutzfelda-Jakoba)
2. Doraźne choroby:
• układu krążenia, np.: wady serca, niewydolność krążenia, choroba wieńcowa, znacznego stopnia miażdżyca, stan po zawale mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca)
• układu nerwowego np. padaczka, choroby psychiczne
• układu pokarmowego
• układu oddechowego, np. astma
• układu moczowo-płciowego i nerek
• układu immunologicznego
• układu endokrynnego, np.: cukrzyca, choroby tarczycy choroby metaboliczne
• choroby krwi i układu krwiotwórczego
• choroby skóry np. łuszczyca, sclerodermia
• choroby układowe np. kolagenozy
• nowotwory złośliwe,
3. Alkoholizm i lekomania
4. Nosicielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS),
5. Przebycie przeszczepu rogówki, opony twardej, leczenie preparatami uzyskanymi z ludzkich przysadek (hormonem wzrostu), leczenie bezpłodności w latach 1965 - 1985 zastrzykami hormonów,
6. Przebywanie o okresie od 01.01.1980 r. do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 m-cy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii, transfuzje krwi lub jej składników wykonane na terenie Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii po 01.01.1980 r.,
7. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychotropowych,
8. Każdy przypadek stosowania domięśniowo lub dożylnie leków, które nie zostały przepisane przez lekarza.
Za Szpital Powiatowy w Pszczynie
powrót

Aktualny numer

Numer 3 (4 marca 2021r.)

Reklama