Przegonić smog do 2023 roku

20 grudnia 2020
Przegonić smog do 2023 roku Według najnowszego raportu Polskiego Alarmu Smogowego, mieszkańcy Pszczyny przez niemal jedną trzecią roku oddychają zanieczyszczonym powietrzem. Polski Alarm Smogowy, na podstawie badań Państwowego Monitoringu Środowiska, przygotował ranking najbardziej zasmogowanych miejsc w Polsce. Zestawienie przedstawia miejscowości, w których najbardziej przekraczane jest stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu oraz liczby dni, w których dobowe stężenie pyłu PM10 było powyżej normy. Zwycięzcą niechlubnego zestawienia zostały odpowiednio Nowy Targ i Pszczyna. Jak wynika z pomiarów, przez 106 dni w roku (przy dopuszczalnej normie 35) mieszkańcy Pszczyny w 2019 roku oddychali zanieczyszczonym powietrzem. Miasto drugi rok z rzędu plasuje się na pierwszym miejscu tego niechlubnego podsumowania. Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol w wypowiedziach twierdzi, że miasto od lat walczy z smogiem, jednak głównym problemem jest niska emisja, czyli to, czym ogrzewają swoje domy mieszkańcy. Wylicza, że ok. 7-8 tys. pieców w domach jednorodzinnych, to tzw. kopciuchy, czyli kotły węglowe starszego typu, które wymagają natychmiastowej wymiany. Tymczasem w gminie jest 11 tys. gospodarstw domowych podłączonych do sieci gazowej, ale tylko 4 tys. korzysta z ogrzewania gazowego. - Mieszkańcy, którzy mają nowe domostwa, dobrze ocieplone, nie decydują się na węgiel. Prócz możliwości finansowych, bardzo ważna jest też świadomość. Ta jest niejednokrotnie zakorzeniona w latach 80 i 90 i ówczesnych drastycznych podwyżkach cen gazu w dalszym ciągu powoduje ociąganie się z wymianą źródeł ciepła - mówi burmistrz Pszczyny. Dodaje, że od 2017 roku w mieście wymieniono ok. tysiąc pieców, przeprowadzono też kilkaset termomodernizacji. To efekt programowych działań wprowadzonych w mieście. - Oprócz własnych programów, przystąpiliśmy jako jedna z nielicznych gmin do programu Stop Smog, który jest kierowany do najuboższych mieszkańców gminy Pszczyna. Korzystamy również z programów Czyste Powietrze, czy programów dopłat do fotowoltaiki - wylicza. Dariusz Skrobol duże nadzieje wiąże też z funduszami, które trafią do miasta dzięki dedykowanemu Pszczynie, przygotowanemu przez Ministerstwo Klimatu, programowi walki ze smogiem. - Będziemy uczestniczyli również w programie pilotażowym resortu klimatu. W najbliższych dniach odbędzie się spotkanie finalizujące realizację tego programu. To kwota 52 mln zł wraz z wkładem własnym, która w najbliższych latach, w latach 2020-2023, zostanie skonsumowana na wymianę źródeł ciepła - podkreśla w rozmowie z Onetem burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol. ==================== Burmistrz Dariusz Skrobol Apel do mieszkańców gminy Niechlubne pierwsze miejsce Pszczyny w najnowszym rankingu smogowym po raz kolejny uświadamia nam, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Walka o czyste powietrze jest naszym wspólnym zadaniem. Przypomina o tym burmistrz Dariusz Skrobol w apelu do mieszkańców gminy. Szanowni Mieszkańcy! Gmina Pszczyna podjęła szereg działań i inicjatyw związanych z działaniem na rzecz czystego powietrza, mimo tego kolejny ranking Polskiego Alarmu Smogowego nie pozostawia złudzeń - wciąż czeka nas wiele pracy. Na podstawie danych z 2019 roku jesteśmy niechlubnym liderem pod względem liczby dni ze smogiem. Problem ten traktujemy bardzo poważnie. Jest on wzywaniem dla nas jako pracowników urzędu i powinien być dla nas wszystkich - mieszkańców naszego miasta. Priorytetem jest wymiana najstarszych kotłów, z których podczas spalania wydobywa się najwięcej trujących cząsteczek. Już od 2022 roku, co wynika z uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, w całym województwie, w tym oczywiście w Pszczynie, obowiązywać będzie zakaz użytkowania kotłów starszych niż 10-letnie. Tym samym rok 2021 będzie ostatnim na ich wymianę. W następnych latach zgodnie z zapisami uchwały sejmiku kolejne kotły powinny być wymieniane tak, aby w 2028 roku pozostały wyłącznie te, które emitują najmniej zanieczyszczeń. Ważne jest również to, iż Rząd planuje rezygnację z węgla do roku 2035. Pszczyna jest jedną z nielicznych gmin w Polsce, która korzysta z prawie wszystkich instrumentów wspierania ochrony powietrza. By wspomóc ekologiczne inwestycje gmina bierze udział i zachęca do udziału w programach: PONE, Stop Smog, Czyste Powietrze, a także nowym, zaproponowanym przez ministra klimatu i środowiska - pana Michała Kurtykę programie pilotażowym dla gmin szczególnie dotkniętych problemem smogu. Tylko w ramach pierwszego z wymienionych programów dofinansowanie do wymiany kotła otrzymało blisko 1 000 gospodarstw, a kilkaset domów zostało ocieplonych. Warto dodać, że równocześnie wdrażany jest program „Słoneczna Gmina Pszczyna”, który pozwoli pozyskać środki na instalacje fotowoltaiczne. O wszystkich programach związanych z dotacjami, a także terminach wymiany kotłów będziemy przypominać na stronie internetowej pszczyna.pl, za pośrednictwem lokalnych mediów, a także w formie informacji drukowanej. Proszę także Państwa o przekazywanie takich informacji bliskim, znajomym oraz osobom starszym. Unoszący się nad naszą gminą dym z kominów to główny czynnik wpływający na występowanie smogu, ale nie jedyny. Dość istotnym elementem jest również wzmożony ruch samochodowy w Pszczynie, głównie tranzytowy. Na ten ciężko nam wpłynąć, bo mimo początkowych obietnic, GDDKiA wstrzymała się z przebudową skrzyżowania na pszczyńskim odcinku DK-1. Sami jednak w tej dziedzinie możemy zrobić coś dla naszej gminy. Od 2018 roku w Pszczynie i sołectwach działa komunikacja gminna. Zachęcam do korzystania z autobusów. To bardziej ekologiczne i tańsze od samochodów rozwiązanie. W ten sposób również możemy włączyć się w walkę o czyste powietrze, a dodatkowo pomóc odkorkować nasze miasto. Czyste powietrze w Pszczynie to cel, który przyświeca nam wszystkim. Nasza gmina była i jest pionierem w proekologicznych inicjatywach, które później wdrażały kolejne samorządy w Polsce. Dziś wszyscy, jako mieszkańcy, mamy przed sobą kolejne bardzo ważne zadanie - zostać liderem walki ze smogiem. Połączmy siły, by ten cel osiągnąć i być pokazywanym jako przykład i wzór. Powodzenie tego zadania zależy od nas wszystkich. Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol

Burmistrz Dariusz Skrobol
Apel do mieszkańców gminy
Niechlubne pierwsze miejsce Pszczyny w najnowszym rankingu smogowym po raz kolejny uświadamia nam, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Walka o czyste powietrze jest naszym wspólnym zadaniem. Przypomina o tym burmistrz Dariusz Skrobol w apelu do mieszkańców gminy.
Szanowni Mieszkańcy!
Gmina Pszczyna podjęła szereg działań i inicjatyw związanych z działaniem na rzecz czystego powietrza, mimo tego kolejny ranking Polskiego Alarmu Smogowego nie pozostawia złudzeń - wciąż czeka nas wiele pracy. Na podstawie danych z 2019 roku jesteśmy niechlubnym liderem pod względem liczby dni ze smogiem. Problem ten traktujemy bardzo poważnie. Jest on wzywaniem dla nas jako pracowników urzędu i powinien być dla nas wszystkich - mieszkańców naszego miasta.
Priorytetem jest wymiana najstarszych kotłów, z których podczas spalania wydobywa się najwięcej trujących cząsteczek. Już od 2022 roku, co wynika z uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, w całym województwie, w tym oczywiście w Pszczynie, obowiązywać będzie zakaz użytkowania kotłów starszych niż 10-letnie. Tym samym rok 2021 będzie ostatnim na ich wymianę. W następnych latach zgodnie z zapisami uchwały sejmiku kolejne kotły powinny być wymieniane tak, aby w 2028 roku pozostały wyłącznie te, które emitują najmniej zanieczyszczeń. Ważne jest również to, iż Rząd planuje rezygnację z węgla do roku 2035.
Pszczyna jest jedną z nielicznych gmin w Polsce, która korzysta z prawie wszystkich instrumentów wspierania ochrony powietrza. By wspomóc ekologiczne inwestycje gmina bierze udział i zachęca do udziału w programach: PONE, Stop Smog, Czyste Powietrze, a także nowym, zaproponowanym przez ministra klimatu i środowiska - pana Michała Kurtykę programie pilotażowym dla gmin szczególnie dotkniętych problemem smogu. Tylko w ramach pierwszego z wymienionych programów dofinansowanie do wymiany kotła otrzymało blisko 1 000 gospodarstw, a kilkaset domów zostało ocieplonych. Warto dodać, że równocześnie wdrażany jest program „Słoneczna Gmina Pszczyna”, który pozwoli pozyskać środki na instalacje fotowoltaiczne. O wszystkich programach związanych z dotacjami, a także terminach wymiany kotłów będziemy przypominać na stronie internetowej pszczyna.pl, za pośrednictwem lokalnych mediów, a także w formie informacji drukowanej. Proszę także Państwa o przekazywanie takich informacji bliskim, znajomym oraz osobom starszym.
Unoszący się nad naszą gminą dym z kominów to główny czynnik wpływający na występowanie smogu, ale nie jedyny. Dość istotnym elementem jest również wzmożony ruch samochodowy w Pszczynie, głównie tranzytowy. Na ten ciężko nam wpłynąć, bo mimo początkowych obietnic, GDDKiA wstrzymała się z przebudową skrzyżowania na pszczyńskim odcinku DK-1. Sami jednak w tej dziedzinie możemy zrobić coś dla naszej gminy. Od 2018 roku w Pszczynie i sołectwach działa komunikacja gminna. Zachęcam do korzystania z autobusów. To bardziej ekologiczne i tańsze od samochodów rozwiązanie. W ten sposób również możemy włączyć się w walkę o czyste powietrze, a dodatkowo pomóc odkorkować nasze miasto.
Czyste powietrze w Pszczynie to cel, który przyświeca nam wszystkim. Nasza gmina była i jest pionierem w proekologicznych inicjatywach, które później wdrażały kolejne samorządy w Polsce. Dziś wszyscy, jako mieszkańcy, mamy przed sobą kolejne bardzo ważne zadanie - zostać liderem walki ze smogiem. Połączmy siły, by ten cel osiągnąć i być pokazywanym jako przykład i wzór. Powodzenie tego zadania zależy od nas wszystkich.
Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol
powrót

Aktualny numer

Numer 12 (3 listopada 2021r.)

Reklama