Budżet 2021

20 grudnia 2020
112 mln 694 tys. 223 zł po stronie dochodów i 119 mln 782 tys. 160 zł po stronie wydatków - to najważniejsze kwoty uchwalonego przez Radę Powiatu, 16 grudnia budżetu powiatu pszczyńskiego na 2021 rok. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz z kredytu.

Jak podkreślał skarbnik powiatu, Marek Dutkowski, kolejny już rok, poziom subwencji oświatowej nie pokrywa bieżących wydatków oświatowych. - Wzrost dochodów bieżących nie nadąża za wzrastającymi wydatkami bieżącymi, jeśli dodamy do tego ogłoszony w naszym kraju stan pandemii, stopień trudności zbilansowania dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami jest znacznie większy w porównaniu do lat poprzednich - mówił.
W budżecie zaplanowano 21 zadań inwestycyjnych, których wartość wyniesie aż 15,5 mln zł. Najważniejsze z nich to:
• przebudowa dróg powiatowych ul. Szkolnej w Porębie i Porębskiej w Radostowicach, zadanie finansowane z budżetu państwa - 3 023 855 zł, gminy Pszczyna - 950 000 zł, gminy Suszec - 624 043 zł i własne powiatu - 680 850 zł (zadanie wieloletnie, łącznie w 2021 r. 5 278 748 zł)
• przebudowa drogi powiatowej ul. Rodzinnej w Kobiórze, planowane dofinansowanie ze środków UE w wysokości 1 851 094 zł, gminy Kobiór - 307 284 zł, budżetu państwa - 621 465 zł i własnych powiatu - 977 682 zł (kontynuacja zadania, łącznie w 2021 r. 3 757 525 zł)
• przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej ulicy Piaskowej w Suszcu, zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa - 167 220 zł, Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o. - 779 413 zł oraz własnych powiatu - 423 455 zł (kontynuacja z 2020 r., łącznie w 2021 r. - 1 370 088 zł)
• realizacja projektu „Praktyczna nauka zawodu w PZS nr 1” (łącznie 900.000 - UE 765 000 zł, środki własne 135 000 zł).
• wymiana windy pożarowo-ratowniczej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie (łącznie 900 000 zł, RFIL)
• modernizacja budynku internatu PZS nr 2 w Pszczynie (łącznie 670 000 zł, RFIL)
• modernizacja instalacji wodociągowej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie (łącznie 394 587 zł, RFIL)
powrót

Aktualny numer

Numer 3 (4 marca 2021r.)

Reklama