Planowane inwestycje 2021

17 stycznia 2021
W tegorocznym budżecie Pszczyny na realizację inwestycji drogowych zarezerwowano ponad 20 milionów złotych. Co czeka nas na drogach gminnych w 2021 roku? - Budowa i przebudowa dróg, remonty nawierzchni, układanie nowych chodników i wytyczanie parkingów to tematy, które najczęściej pojawiają się tak podczas debat w gronie radnych, jak i podczas moich spotkań i rozmów z mieszkańcami. Wiemy, że takie inwestycje są oczekiwane i jako samorządowcy systematycznie je realizujemy. W 2021 roku przeprowadzone zostaną kolejne przedsięwzięcia, których celem będzie zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pieszych, rowerzystów i kierowców - mówi burmistrz Dariusz Skrobol.

- Sieć dróg w gminie Pszczyna to około 250 kilometrów. W ubiegłym roku zostały przebudowane lub wyremontowane między innymi ulice: Lercha, Krasińskiego, Łowiecka, Doświadczalna i Dworcowa w Pszczynie, Krzywoń w Rudołtowicach, Polna w Studzionce, Wolności w Ćwiklicach, Mleczna i Dębowa w Wiśle Wielkie, Starowiejska w Czarkowie, Żurawia w Porębie. Powstał też parking w Łące i chodnik wzdłuż ulicy Jagiełły w Pszczynie i nowe rondo w centrum miasta - wymienia burmistrz i dodaje, że gmina współfinansowała także budowę chodnika w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich i przebudowę ulicy Szkolnej w Porębie oraz że prowadzi prace związane z budową ścieżek rowerowych
Ze środków gminy przygotowano także projekty, które będą stanowić podstawę do rozpoczęcia kolejnych inwestycji w mieście Pszczyna oraz w sołectwach.
Co czeka nas zatem na drogach gminnych w 2021 roku? W budżecie gminy Pszczyna na realizację inwestycji związanych z transportem i łącznością zarezerwowano 21 355 893,00 złotych. Największe zaplanowane inwestycje to: rozbudowa ulicy Pionierów w Pszczynie (915 000 zł), rozbudowa ulicy Zagajniki w Jankowicach i Studzienicach (850 000 zł), projekt i przebudowa drogi bocznej od ul. Grzebłowiec w Pszczynie (400 000 zł), a także współfinansowana z powiatem pszczyńskim przebudowa ulicy Szkolnej w Porębie i ulicy Porębskiej w Radostowicach (750 000 zł). Kontynuowana w 2021 roku będzie także budowa ścieżek rowerowych w ramach inwestycji "Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
Planowane prace na gminnych drogach publicznych
• Rozbudowa ul. Pionierów w Pszczynie,
• Przebudowa skrzyżowania ul. Żeglarskiej i ul. Polne Domy w Pszczynie,
• Projekt i przebudowa drogi bocznej od ul. Grzebłowiec w Pszczynie,
• Projekt i budowa chodnika przy ul. Słowackiego w Pszczynie,
• Przebudowa ul. Morelowej i ul. Brzoskwiniowej w Pszczynie (inwestycja dwuletnia),
• Przebudowa ul. Krasińskiego w Pszczynie (inwestycja dwuletnia, prace zakończono),
• Przebudowa ul. Lercha w Pszczynie (inwestycja dwuletnia, prace zakończono),
• Projekt przebudowy ul. Cichego w Pszczynie,
• Projekt przebudowy ul. Lotników w Pszczynie,
• Projekt przebudowy ul. Ułanów Pszczyńskich w Pszczynie,
• Projekt przebudowy ul. Ogrodowej (od ul. Cieszyńskiej do ul. Księżycowej) w Pszczynie,
• Projekt rozbudowy ul. Jesionowej i przebudowy ul. Gajowej w Pszczynie,
• Rozbudowa ul. Zagajniki w Jankowicach i Studzienicach,
• Budowa chodnika wzdłuż ul. 11 listopada w Ćwiklicach,
• Projekt przebudowy ul. Doświadczalnej w Czarkowie,
• Projekt przebudowy ul. Jasnej w Czarkowie,
• Projekt przebudowy ul. Wilczej w Studzienicach,
• Projekt przebudowy ul. Wolności w Piasku,
• Projekt i budowa chodnika przy ul. K. Miarki w Studzionce,
• Projekt budowy drogi transportu rolnego - ul. Pogodna w Wiśle Wielkiej,
• Projekt budowy drogi transportu rolnego - ul. Wyzwolenia w Brzeźcach,
• Projekt budowy ul. Dygasińskiego i ul. Wczasowej w Łące.
Parkingi:
• Budowa parkingu w Studzionce,
• Projekt budowy parkingu przy Przedszkolu nr 1 w Pszczynie,
• Projekt budowy parkingu przy ul. Dworcowej w Pszczynie.
Ścieżki rowerowe:
• Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych.
Współfinansowanie zadań na drogach powiatowych:
• Przebudowa ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach,
• Budowa chodnika wzdłuż ulicy Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołtowicach,
• Budowa chodników na osiedlu Stara Wieś.
==========================
Ponad dwa miliony złotych wyda w 2021 roku gmina Pszczyna na inwestycje w placówkach oświatowych. Największe z zaplanowanych zadań to budowa przedszkola w Studzienicach. Nie zabraknie również mniejszych przedsięwzięć, choć niemniej istotnych z punktu widzenia edukacji i aktywizacji dzieci i młodzieży.
- Pragnę, aby najmłodsi mieszkańcy gminy Pszczyna mogli zdobywać edukację w jak najlepszych warunkach, żeby posiadali niezbędne narzędzia do zdobywania wiedzy i obiekty pozwalające rozwijać ich pasje. Bardzo ważne jest cykliczne udoskonalenie bazy sportowej oraz terenu wokół szkół i przedszkoli, które pozwolą aktywnie spędzać czas również po zajęciach. To wszystko wymaga inwestycji. Te przeprowadzamy od lat i również w tym roku zrealizujemy ich kilkanaście - zapowiada burmistrz Dariusz Skrobol.
W ubiegłym roku gmina Pszczyna wykonała szereg prac związanych z edukacją. To między innymi: rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie, budowa sali gimnastycznej wraz z szatniami w szkole w Porębie, doposażenia placów zabaw czy wykonanie dokumentacji projektowej przedszkoli w Czarkowie i Studzienicach.
W tym roku lista również jest imponująca. Otwiera ją budowa przedszkola w Studzienicach. To jedna z największych gminnych inwestycji w tym roku i to nie tylko wśród zadań związanych z oświatą. Pełną listę przedstawiamy poniżej.
Szkoły podstawowe:
• Bezpieczna szkoła w Brzeźcach (zagospodarowanie terenu przy szkole) - 43 050,00 zł
• Boisko dla Dwójki (zagospodarowanie terenu boiska przy szkole) - 100 000,00 zł
• Budowa ogrodzenia wokół ZSP w Pszczynie oraz doposażenie placu zabaw (budowa ogrodzenia) - 43 436,00 zł
• Budowa skoczni w dal przy szkole w Rudołtowicach - 40 000,00 zł
• Dla mieszkańców Studzionki i ich organizacji społecznych (budowa ogrodzenia przy boiskach sportowych przy szkole) - 42 500,00 zł
• Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Piasek (zagospodarowanie terenu wokół szkoły) - 19 000,00 zł
• Przebudowa drogi dojazdowej do SP w Porębie - 200 000,00 zł
• Rozwinięcie oferty kulturalno-sportowej na Osiedlu Piastów w Pszczynie (zagospodarowanie terenu przy ZS1) - 83 000,00 zł
• Strefa aktywności sportowej i zdrowotnej przy ZSP w Studzienicach (wykonanie nawierzchni) - 91 837,00 zł
• Wykonanie odwodnienia budynku SP w Rudołtowicach - 80 000,00 zł
• Zielona i aktywna Kolonia Jasna (wykonanie oświetlenia przy szkole) - 25 866,00 zł
Przedszkola:
• Budowa ogrodzenia wokół ZSP w Pszczynie oraz doposażenie placu zabaw (doposażenie placu zabaw) - 56 562,00 zł
• Budowa przedszkola w Studzienicach 1 000 000,00 zł
• Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i co wraz z kotłownią w Przedszkolu nr 6 w Pszczynie - 150 000,00 zł
• Przebudowa instalacji hydrantowej w ZSP w Studzionce - 100 000,00 zł
• Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z pochylnią w Przedszkolu nr 6 w Pszczynie - 60 000,00 zł
Warto również odnotować, że w ostatnich dniach grudnia gmina Pszczyna otrzymała informację o pozyskaniu 720 tys. zł dotacji na budowę żłobka w Wiśle Wielkiej. Środki pochodzą z rządowego programu „Maluch +”. Żłobek powstanie w budynku przy ul. Cieszyńskiej 21. W nowej placówce zostaną utworzone 24 miejsca dla dzieci do 3 lat.
powrót

Aktualny numer

Numer 3 (4 marca 2021r.)

Reklama