Zwolnienie z opłaty

4 marca 2021
18 lutego na sesji Rady Miejskiej w Pszczynie, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę zwalniającą przedsiębiorców z części opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, w obecnej sytuacji wsparcie finansowe mające na celu zachowanie ciągłości działalności gospodarczej w branży gastronomicznej oraz utrzymanie stosunków pracy jest bezcenne. - Zwolnienie z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla naszych lokalnych przedsiębiorców to jedno z narzędzi, które posiadamy jako gmina. Doskonale zdajemy sobie sprawę w jak trudnej sytuacji znalazło się wiele podmiotów. W związku z wieloma ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa ucierpiała m.in. branża gastronomiczna, która została pozbawiona możliwości prowadzenia działalności, bądź zmuszona była ograniczyć ją do minimum. Musimy robić wszystko, żeby nasi przedsiębiorcy mieli możliwość utrzymania swoich biznesów, a tym samym miejsc pracy dla naszych mieszkańców - komentuje burmistrz Dariusz Skrobol.

Przyjęta uchwała zakłada zwolnienie przedsiębiorców z drugiej (wnoszonej w terminie do 31 maja 2021 roku) i trzeciej raty (wnoszonej w terminie do 30 września 2021 roku) opłaty za koncesję alkoholową. Gastronomowie, którzy jednorazowo w terminie do 31 stycznia 2021 roku wnieśli opłatę, otrzymają zwrot w wysokości 2/3 opłaty za rok 2021. Zwolnienie z opłaty dotyczy tylko i wyłącznie przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Zwolnienie z opłaty drugiej i trzeciej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży dotyczy 54 przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne na terenie gmina Pszczyna. Pięciu przedsiębiorcom, którzy wnieśli opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2021 roku, będzie przysługiwał zwrot w wysokości 2/3 wniesionej opłaty. Kwota zwolnień: II rata 41.548,63 zł, III rata 41.548,57 zł.
Także przedsiębiorcy z Goczałkowic - Zdroju nie zapłacą w tym roku opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 23 lutego Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Dzięki temu przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną nie zapłacą tej opłaty w 2021 roku. Przyznany zostanie częściowy zwrot tym, którzy uiścili już opłatę na cały rok. - Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji naszych przedsiębiorców w czasie pandemii. Udzielamy im różnego rodzaju ulg i zwolnień, jeśli zwracają się do nas z takimi wnioskami. Zwalniając z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży chcemy choć trochę odciążyć restauratorów, prowadzących lokale gastronomiczne. Tak długie zamknięcie tego typu miejsc to dla nich duże straty - mówi Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój. Prace nad wprowadzeniem tego typu zwolnienia prowadzone były już w ubiegłym roku.
gm.
powrót

Aktualny numer

Numer 12 (3 listopada 2021r.)

Reklama