Nie żałują podjętych starań

27 kwietnia 2021
30 lat temu, 2 kwietnia Kobiór odzyskał odrębność administracyjną, straconą w 1977 roku, kiedy z dniem 1 lutego stał się częścią Tychów. Patrząc z perspektywy czasu, włączenie do wielkiego miasta spowodowało totalne zahamowanie rozwoju miejscowości. Nie mogli się z tym pogodzić mieszkańcy i na różny sposób przez lata próbowali odzyskać samorządową suwerenność. Czary goryczy dolał rok 1989, kiedy władze Tych wyłożyły do wglądu plany zabudowy Kobióra przewidujące rozbudowę wsi z liczbą mieszkańców od 9,5 tyś. do 14 tyś. To jeszcze bardziej zaniepokoiło miejscowych działaczy, wzmocniło wolę walki o odłączenie się od Tychów.

Głównym inicjatorem poczynań na rzecz przywrócenia Kobiórowi dawnego statusu był Czesław Świerkot, który zapoznał i przekonał Franciszka Schmidta, z inicjatywy którtgo powstało Stowarzyszenie Miłośników Kobióra. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim, przez co mogło efektownie walczyć o odłączenie swej wioski. Poparto wybór na posłów Bolesława Twaroga, Jana Rzymełkę, Stefana Sobieszczańskiego, którzy później wspierali kobiórzan w dążeniu do odtworzenia gminy. Wybory wygrał wspierany przez kobierskich działaczy Komitet Obywatelski, co miało duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji o podziale miasta. Owocny również okazał się kontakt z wojewodą śląskim Wojciechem Czechem, który zdecydowanie poparł dążenia kobiórzan. W grudniu 1989 roku przeprowadzono referendum w sprawie reaktywowania Gminy Kobiór - udział wzięło 90% mieszkańców, z czego 75% poparło inicjatywę ponownego utworzenia własnej gminy. W dniu 22 grudnia 1990 roku nadeszła historyczna chwila, premier rządu, Tadeusz Mazowiecki, podpisał dokument, na mocy, którego Kobiór z dniem 2 kwietnia 1990 roku ponownie stał się samodzielną gminą.

Stowarzyszenie Miłośników Kobióra zorganizowało wybory do Rady Gminy. Na wójta gminy radni wybrali Stefana Ryta, który sprawował tę funkcję w latach 1991-2014, obecnie członek Zarządu Powiatu pszczyńskiego. - 30 lat temu oczekiwania mieszkańców były wielkie. Okazało się, że możemy mieć pieniądze, którymi sami będziemy dysponować. Zaczęliśmy od spraw najważniejszych - nie było wody we wszystkich domostwach, od gazyfikacji, budowy dróg i tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego. Ale pomagaliśmy także mieszkańcom w ich codziennych problemach, np. brakiem dostaw chleba do sklepu - wspomina Stefan Ryt, Honorowy Wójt Gminy Kobiór.

Jego następcą w 2014 roku został obecny wójt gminy Eugeniusz Lubański.- Rośnie już drugie pokolenie kobiórzan, które nie pamięta czasów stagnacji, gdy byliśmy jedną z dzielnic „Wielkich Tychów” - mówi i dodaje: Dzięki przejęciu spraw w swoje ręce wiele się w tym czasie u nas zmieniło. Na początku lat 90-tych opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który uporządkował i wprowadził nowy ład w rozwoju naszej gminy. Ścieki z rowów przydrożnych skierowano do nowoczesnej oczyszczalni systemem kanalizacji sanitarnej. „Wyszliśmy z błota” poprzez przebudowę oraz budowę nowych dróg. Prawie wszystkie ulice są oświetlone z wykorzystaniem energooszczędnych opraw. Rozbudowano ośrodek zdrowia, szkołę i przedszkole. Wybudowano salę gimnastyczną wraz z kompleksem nowoczesnych boisk. Wyremontowano dom kultury oraz budynek byłego hotelu robotniczego, w którym obecnie mieści się kilka jednostek i instytucji gminnych. Unowocześniono i doposażono gminny ośrodek sportu. Zainwestowano w turystykę i rekreację poprzez budowę zbiorników wodnych, ścieżek rowerowych placów zabaw i siłowni zewnętrznej. Znacznie poprawił się transport zbiorowy, zbudowano nowe wiaty przystankowe oraz wiele nowych miejsc parkingowych. Sporo zainwestowaliśmy w termomodernizację obiektów komunalnych. Dzięki kompleksowej gazyfikacji i udzielanym dofinansowaniom osiągnięto znaczny postęp w walce ze smogiem. Sukcesywnie likwidowane są kotły węglowe i zastępowane instalacją ogrzewania gazowego lub odnawialnych źródeł energii. Dużo zawdzięczamy słusznej decyzji o przystąpieniu naszej gminy do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Trzeba podkreślić, że nasze osiągnięcia doceniają również tyskie władze i potwierdzają, że tamta decyzja była słuszna. Wiele jest jednak jeszcze przed nami. Generalnej przebudowy wymaga centrum Kobióra, a w szczególności tereny po byłej bazie transportu leśnego. Rewitalizacji wymaga zabytkowy budynek przedszkola, dworca kolejowego oraz remizy OSP i kilku budynków komunalnych. Starania w tym zakresie już rozpoczęto. To z grubsza bo nie sposób przedstawić dorobku 30-lecia w kilku zdaniach - podkreśla wójt Eugeniusz Lubański.
Są więc powody, aby o tej rocznicy przypominać, należnie zaakcentować, zwłaszcza młodszym mieszkańcom gminy. Jedną z form przybliżania historii samorządności Kobióra był zorganizowany dla uczniów w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy konkurs pt: ,,Fotokolaż plastyczny na 30-lecie Gminy”. Uczniowie klas szóstych i siódmych wykonali łącznie 55 ciekawych prac. Główne uroczystości jubileuszowe zaplanowano na obchodzone w maju „Dni Kobióra”. Jakie będą ? Wiele planów może pokrzyżować rozwój sytuacji zagrożenia epidemicznego. Na maj planowane jest wydanie specjalnego jubileuszowego numeru biuletynu będącego podsumowaniem i upamiętnieniem tego okresu.

A.K.
powrót

Aktualny numer

Numer 9 (3 sierpnia 2022r.)

Reklama